ELEKTRONSKI TESTOVI ZA FARMACEUTE


Ukoliko testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

"U toku jednog dana polaznici mogu prisustvovati na najviše dva testa"
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, tačka đ, Službeni glasnik RS, 3/2016)

NAZIV ELEKTRONSKOG TESTA BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Šta zdravstveni radnik treba da zna o mobingu? 4 A-1-1747/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o motivaciji? 4 A-1-1756/17
Osnovi komunikacije - Šta zdravstveni radnik treba da zna? 4 A-1-1751/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju stresom? 4 A-1-1749/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju konfliktima? 4 A-1-1752/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o emocionalnoj inteligenciji? 4 A-1-1753/17
Motivisanje pacijenta za lečenje kroz komunikaciju i interakcije u procesu zaštite 5 A-1-1754/17
Antiaritmici i antikoagulantni lekovi u kliničkoj praksi - studija slučaja 5 A-1-2608/17
Nega i lečenje dece sa inflamatornim dermatozama 5 A-1-2612/17
Savremeni pristup u dijagnostici i lečenju najčešćih inflamatornih dermatoza 5 A-1-2603/17
Upravljanje interakcijama lekova - Studija slučaja 5 A-1-2598/17
Interakcije lekova od značaja za praksu (1) 5 A-1-2596/17
Interakcije lekova od značaja za praksu (2) 5 A-1-2597/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (1) 5 A-1-2593/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (2) 5 A-1-2594/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (3) 4 A-1-2595/17
Toksoplazmoza i trudnoća - Zdravstveni rizici i prevencija 4 A-1-2607/17
Perinatalna mentalna oboljenja - Studije slučaja 3 A-1-2606/17
Kardiopulmonarna reanimacija 5 A-1-2599/17
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom 5 A-1-861/18
Ishrana i poremećaji duševnog zdravlja 5 A-1-855/18
Ishrana i povišen arterijski pritisak 5 A-1-857/18
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (2) 5 A-1-853/18
Kalijum - Uloga, metabolizam i interakcije 5 A-1-854/18
Istine i zablude o ibuprofenu 5 A-1-860/18
Bolnička higijena 5 A-1-859/18
Ishrana i maligne bolesti 5 A-1-1502/18
SAMO ZA ČLANOVE AKADEMIJE BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Uloga ksilometazolina i rastvora morske vode u očuvanju zdravlja nosa i grla 4 A-1-1516/17
Pneumonije - Dijagnostika i lečenje 4 A-1-1757/17
Kako savetovati pacijenta sa digestivnim tegobama 5 A-1-1759/17
Egzacerbacija hronične opstruktivne bolesti pluća - Dijagnostika i lečenje 2 A-1-1758/17
Beta blokatori u arterijskoj hipertenziji 3 A-1-1760/17
U PRIPREMI ZA AKREDITACIJU 22. MAJA 2018. BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Fiziološke promene osoba starijeg životnog doba
Trauma u trudnoći
Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacije
Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjima
Uzročnici zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za piće
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija kod dece
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske dece
Vitamin D - Šta svaki zdravstveni radnik treba da zna?
Vulvovaginitis - Etiologija, klinička slika, dijagnostika i terapija
Uzročnici respiratornih zaraznih bolesti od značaja za primarnu zdravstvenu zaštitu
Menopauza i osteoporoza
Savremene metode planiranja porodice
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (1)
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (2)
Lečenje bola u dečjem uzrastu
Akutna trovanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega
Otrovi iz duvanskog dima

Preporučite prijateljimaOstavite komentar

Otvorite korisnički nalog

Poslednja izmena: utorak, 22. maj 2018., 15:34