ELEKTRONSKI TESTOVI ZA FARMACEUTE

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike,
Službeni glasnik RS, 3/2016)

NAZIV ELEKTRONSKOG TESTA BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Bezbedna zdravstvena usluga u primarnoj zaštiti i stomatološkoj praksi 5 A-1-1321/19
Vulvovaginitis - Etiologija, klinička slika, dijagnostika i terapija 4 A-1-1322/19
Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacije 5 A-1-1325/19
Efikasna komunikacija zdravstvenog radnika i pacijenta u izboru OTC preparata 5 A-1-1327/19
Uzročnici zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za piće 5 A-1-1328/19
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske dece 5 A-1-1329/19
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija kod dece 5 A-1-1337/19
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija 5 A-1-1338/19
Uloga poremećaja lipida u proceni rizika za razvoj kardivaskularne bolesti 5 A-1-1339/19
Menopauza i osteoporoza 5 A-1-1350/19
Nova saznanja o ulozi vitamina D u zdravlju i bolesti 5 A-1-1353/19
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (1) 5 A-1-1357/19
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (1) 5 A-1-1361/19
Primena marketinga u stvaranju vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga 5 A-1-1326/19
Kardiopulmonalna reanimacija 5 A-1-2503/19
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-2504/19
Pravilna primena analgetika u lečenju hroničnih bolnih stanja kod pacijenata sa komorbiditetima 5 A-1-2505/19
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-2506/19
Prva pomoć kod povreda zglobova i kostiju 5 A-1-2509/19
Interakcije lekova od značaja za praksu 5 A-1-2522/19
Antibiotici - Šta zdravstveni radnik treba da zna (1)? 5 A-1-2523/19
Savremeni principi nege zdrave i bolesne kože 5 A-1-2531/19
Nega kože sklone aknama i terapija akni 5 A-1-2532/19
Dijagnostika i lečenje inflamatornih dermatoza kod dece i odraslih 5 A-1-2533/19
Savremeni koncept biološke bezbednosti u laboratorijama 5 A-1-2552/19
Radno okruženje i biološka bezbednost u laboratorijama 5 A-1-2566/19
Biološka bezbednost u laboratorijama - Incidenti, nesrećni slučajevi i adekvatno reagovanje 5 A-1-2567/19
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju urinarnih infekcija 5 A-1-2571/19
Racionalna upotreba antibiotika - Osnovni postulati 5 A-1-2572/19
Neželjena dejstva antibiotika 5 A-1-2573/19
Mere zaštite i biološka bezbednost u laboratorijama 5 A-1-2610/19
Hronična bolest bubrega - Biohemijska dijagnostika 5 A-1-2627/19
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-2628/19
Savremeni principi inicijalnog lečenja akutnog koronarnog sindroma 5 A-1-2649/19
Sartani u kardiovaskularnom kontinuumu 5 A-1-2657/19
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 А-1-2574/19
Simptomi i znaci polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov blagovremene i adekvatne dijagnoze 5 A-1-778/20
Interakcije kardiovaskularnih lekova (1) 5 A-1-773/20
Savremeni principi lečenja atopijskog dermatitisa kod dece i odraslih 5 A-1-787/20
Inicijalni tretman akutnog koronarnog sindroma 5 A-1-789/20
Pravilna upotreba ibuprofena u kliničkoj praksi 5 A-1-785/20
Kako odabrati pravi analgetik? 5 A-1-780/20
Medicinska nutritivna terapija dijabetes melitusa 5 A-1-791/20
Medicinska nutritivna terapija povišenog arterijskog pritiska 5 A-1-793/20
Medicinska nutritivna terapija poremećaja duševnog zdravlja 5 A-1-795/20
AKREDITOVANI PROGRAMI 21. MAJA 2020. GODINE
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Klinička slika polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov ranog otkrivanja 5 A-1-1116/20
Savremeni principi inicijalnog zbrinjavanja akutnih poremećaja srčanog ritma 5 A-1-1121/20
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu sepse i septičnog šoka 5 A-1-1126/20
Savremeni principi kardio-pulmonalne reanimacije kod dece 5 A-1-1127/20
Specifičnosti kardiopulmonalne reanimacije u posebnim stanjima 5 A-1-1128/20
Prevencija kardiovaskularnih događaja kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom - Uloga statina 5 A-1-1132/20
Savremeni principi kardio-pulmonalno-cerebralne reanimacije kod odraslih 5 A-1-1137/20
Ishrana kao faktor prevencije bolesti usta i zuba 4 A-1-1143/20
AKREDITOVANI PROGRAMI 1. JULA 2020. GODINE
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Šta zdravstveni radnik treba da zna o motivaciji? 3 C-1-35/20
Šta zdravstveni radnik treba da zna o emotivnoj inteligenciji? 3 C-1-36/20
Motivisanje pacijenata za lečenje kroz komunikaciju u procesu zaštite 3 C-1-37/20
Šta zdravstveni radnik treba da zna o mobingu? 3 C-1-38/20

Preporučite prijateljima

Poslednja izmena: četvrtak, 3. septembar 2020., 12:17