STRUČNI SKUPOVI ZA FARMACEUTE

Ukoliko stručne skupove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu pohađati najviše dva stručna skupa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike,
Službeni glasnik RS, 3/2016)

NAZIV STRUČNOG SASTANKA
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE

Preporučite prijateljimaOstavite komentar

Otvorite korisnički nalog

Poslednja izmena: četvrtak, 29. oktobar 2020., 09:05