STRUČNI SKUPOVI ZA FARMACEUTE

Ukoliko stručne skupove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu pohađati najviše dva stručna skupa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike,
Službeni glasnik RS, 3/2016)

NAZIV STRUČNOG SASTANKA
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Bezbednost topikalne primene mometazon furoata 2 A-1-621/19

Akne u dečjem uzrastu

2 A-1-620/19

Preporučite prijateljimaOstavite komentar

Otvorite korisnički nalog

Poslednja izmena: sreda, 21. avgust 2019., 08:28