STRUČNI SKUPOVI ZA LEKARE

Ukoliko stručne skupove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu pohađati najviše dva stručna skupa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike,
Službeni glasnik RS, 3/2016)

NAZIV STRUČNOG SASTANKA
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Hitna hipertenzivna stanja - Savremeni koncept dijagnostike i lečenja 2 A-1-1573/18
Inicijalna dijagnostika i lečenje hitnih stanja u endokrinologiji 2 A-1-1576/18
Najnovije preporuke za kardiocerebralnu i pulmonalnu reanimaciju kod odraslih 2 А-1-1563/18
Najnovije preporuke za kardiocerebralnu i pulmonalnu reanimaciju kod dece 2 А-1-1580/18
Savremeni principi uspostavljanja i održavanja disajnog puta i disanja 2 А-1-1578/18
Inicijalna dijagnostika i terapija anafilakse - Savremeni principi 2 A-1-1575/18
Najnovije preporuke za kardiopulmonalnu reanimaciju u posebnim stanjima 2 А-1-1572/18
Inicijalna dijagnostika i lečenje akutnog pogoršanja bronhijalne astme - Savremeni koncept 2 А-1-1568/18
Savremeni koncept dijagnostike i lečenja akutnih komplikacija dijabetes melitusa 2 А-1-1574/18
Savremeni koncept dijagnostike i lečenja akutnog koronarnog sindroma 2 A-1-1581/18
Savremeni koncept dijagnostike i lečenja opekotinske bolesti 2 А-1-1565/18
Epileptični napad - Savremeni koncept dijagnostike i lečenja 2 А-1-1564/18
Akutni moždani udar - Savremeni koncept dijagnostike i lečenja 2 A-1-1570/18
Edem pluća - Savremeni koncept dijagnostike i lečenja 2 A-1-1571/18
Sepsa - Savremeni koncept dijagnostike i lečenja 2 A-1-1577/18
Hemoragijski šok - Savremeni koncept inicijalnog zbrinjavanja 2 A-1-1579/18
Inicijalni tretman akutnih poremećaja srčanog ritma 2 A-1-1566/18
Inicijalni tretman opstrukcije disajnog puta 2 A-1-1567/18
Inicijalna dijagnostika i tretman plućne embolije 2 A-1-1569/18
Sistemska terapija i adekvatna nega kože kod teških formi akni 2 A-1-2193/18
Značaj emolijensa kod atopijskog dermatitisa 2 A-1-2192/18
Značaj pravilne nege kože u terapiji atopijskog dermatitisa 2 A-1-2194/18

Preporučite prijateljimaOstavite komentar

Otvorite korisnički nalog

Poslednja izmena: sreda, 31. oktobar 2018., 13:43