STRUČNI SKUPOVI ZA MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČAREOve stručne skupove mogu koristiti medicinske sestre i zdravstveni tehničari članovi Komore medicinskih sestara Srbije, nezavisno od specijalnosti i radnog mesta (vrste ustanove u kojoj rade).


Ukoliko stručne skupove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

"U toku jednog dana polaznici mogu prisustvovati na najviše dva sastanka"
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, tačka đ, Službeni glasnik RS, 3/2016)NAZIV SEMNARA BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Akreditacija zdravstvenih ustanova i uloga spoljašnjih ocenjivača 4 А-1-1504/17
Klinički standardi za akreditaciju zdravstvenih ustanova 6 А-1-1505/17
Neklinički standardi za akreditaciju zdravstvenih ustanova 4 А-1-1503/17
Pisanje završnog izveštaja u procesu akreditacije 4 А-1-1502/17
Standardi kliničke podrške za akreditaciju zdravstvenih ustanova 4 А-1-1506/17

Preporučite prijateljimaOstavite komentar

Otvorite korisnički nalog

Poslednja izmena: ponedeljak, 15. januar 2018., 16:23