ELEKTRONSKI TESTOVI ZA MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARE

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike,
Službeni glasnik RS, 3/2016)

NAZIV ELEKTRONSKOG TESTA BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Spontana subarahnoidna hemoragija 4 A-1-1320/19
Bezbedna zdravstvena usluga u primarnoj zaštiti i stomatološkoj praksi 5 A-1-1321/19
Vulvovaginitis - Etiologija, klinička slika, dijagnostika i terapija 4 A-1-1322/19
Intrakranijalne aneurizme 5 A-1-1323/19
Primarna intracerebralna hemoragija 3 A-1-1324/19
Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacije 5 A-1-1325/19
Efikasna komunikacija zdravstvenog radnika i pacijenta u izboru OTC preparata 5 A-1-1327/19
Uzročnici zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za piće 5 A-1-1328/19
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske dece 5 A-1-1329/19
Maksilofacijalne povrede (1) 5 A-1-1330/19
Maksilofacijalne povrede (2) 5 A-1-1331/19
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (1) 5 A-1-1332/19
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (2) 5 A-1-1333/19
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (1) 5 A-1-1334/19
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (2) 5 A-1-1335/19
Urgentna kardiovaskularna stanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega 5 A-1-1336/19
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija kod dece 5 A-1-1337/19
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija 5 A-1-1338/19
Uloga poremećaja lipida u proceni rizika za razvoj kardivaskularne bolesti 5 A-1-1339/19
Oksigenoterapija: Principi primene kiseonika u terapijske svrhe 5 A-1-1341/19
Inicijalno zbrinjavanje hemoragijskog šoka 5 A-1-1346/19
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i terapije 5 A-1-1348/19
Menopauza i osteoporoza 5 A-1-1350/19
Tinitus kao javnozdravstveni problem 2 A-1-1352/19
Hitna stanja u otorinolaringologiji vezana za opstrukciju disajnog puta 5 A-1-1355/19
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (1) 5 A-1-1357/19
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (1) 5 A-1-1361/19
Osnovi tradicionalne medicine 5 D-1-512/19
Opstipacija 5 D-1-524/19
Pravilna ishrana u adolescenciji 5 D-1-525/19
Školska užina - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-527/19
Poremećaji ishrane 5 D-1-528/19
Ishrana i fizička aktivnost porodilja 5 D-1-529/19
Ciste vilica u stomatološkoj praksi 3 V-1321/19-II
Povrede zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi 4 V-1317/19-II
Vađenje zuba u stomatološkoj praksi 5 V-1318/19-II
Lokalna anestezija u stomatološkoj praksi 5 V-1319/19-II
Oroantralne komunikacije u stomatološkoj praksi 5 V-1322/19-II
Primena marketinga u stvaranju vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga 5 A-1-1326/19
Principi pravilne ishrane starih 5 D-1-1157/19
Principi pravilne ishrane obolelih od celijakijе 5 D-1-1159/19
Vitamini B grupe i njihov značaj za zdravlje ljudi 5 D-1-1156/19
Principi pravilne ishrane obolelih od gihta 5 D-1-1154/19
Magnezijum i njegov značaj za zdravlje ljudi 5 D-1-1153/19
Šta treba da zna pacijent sa endoprotezom kuka? 4 D-1-1155/19
Savremeni pristup u rehabilitaciji mišićnoskeletnih povreda 5 A-1-2502/19
Kardiopulmonalna reanimacija 5 A-1-2503/19
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-2504/19
Pravilna primena analgetika u lečenju hroničnih bolnih stanja kod pacijenata sa komorbiditetima 5 A-1-2505/19
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-2506/19
Savremeni pristup u rehabilitaciji reumatskih oboljenja 5 A-1-2507/19
Prva pomoć kod povreda zglobova i kostiju 5 A-1-2509/19
Interakcije lekova od značaja za praksu 5 A-1-2522/19
Antibiotici - Šta zdravstveni radnik treba da zna (1)? 5 A-1-2523/19
Savremeni principi nege zdrave i bolesne kože 5 A-1-2531/19
Nega kože sklone aknama i terapija akni 5 A-1-2532/19
Dijagnostika i lečenje inflamatornih dermatoza kod dece i odraslih 5 A-1-2533/19
Perinatalna mentalna oboljenja: Prezentacija i skrining 5 A-1-2548/19
Savremeni koncept biološke bezbednosti u laboratorijama 5 A-1-2552/19
Perinatalna mentalna oboljenja - Studije slučaja 3 A-1-2563/19
Radno okruženje i biološka bezbednost u laboratorijama 5 A-1-2566/19
Biološka bezbednost u laboratorijama - Incidenti, nesrećni slučajevi i adekvatno reagovanje 5 A-1-2567/19
Savremeni pristup u tretmanu sportskih povreda ramena 5 A-1-2568/19
Savremeni pristup u tretmanu sportskih povreda kolena i potkolenice 5 A-1-2569/19
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju respiratornih infekcija 5 A-1-2570/19
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju urinarnih infekcija 5 A-1-2571/19
Racionalna upotreba antibiotika - Osnovni postulati 5 A-1-2572/19
Neželjena dejstva antibiotika 5 A-1-2573/19
Antimikotici - Šta zdravstveni radnik treba da zna? 4 A-1-2575/19
Savremeni pristup u tretmanu sportskih povreda podlaktice, šake i ručnog zgloba 5 A-1-2609/19
Mere zaštite i biološka bezbednost u laboratorijama 5 A-1-2610/19
Hronična bolest bubrega - Metode vizuelizacije 2 A-1-2611/19
Antibiotici - Šta zdravstveni radnik treba da zna (2)? 5 A-1-2614/19
Hronična bolest bubrega - Biohemijska dijagnostika 5 A-1-2627/19
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-2628/19
Savremeni principi inicijalnog lečenja akutnog koronarnog sindroma 5 A-1-2649/19
Osnovni principi primene transfuzione terapije 5 A-1-2652/19
Toksoplazmoza - Zdravstveni rizici i prevencija 4 A-1-2655/19
Prevencija i adekvatno zbrinjavanje traume u trudnoći 5 A-1-2656/19
Sartani u kardiovaskularnom kontinuumu 5 A-1-2657/19
Skorovi ranog upozorenja u prevenciji srčanog zastoja 3 A-1-2658/19
Uzročnici zaraznih bolesti respiratornog trakta 5 A-1-2659/19
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 А-1-2574/19
Simptomi i znaci polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov blagovremene i adekvatne dijagnoze 5 A-1-778/20
Dentalni plak u etiopatogenezi parodontopatije 5 V-1433/20-II
Značaj i uloga akcesornih faktora u etiopatogenezi parodontopatije 5 V-1428/20-II
Savremene smernice za medikamentozno lečenje parodontopatije 5 V-1429/20-II
Klinička slika - Osnov za izradu plana lečenja i prognozu parodontopatije 5 V-1434/20-II
Interakcije kardiovaskularnih lekova (1) 5 A-1-773/20
Intolerancija hrane u sindromu iritabilnog creva 5 A-1-782/20
Necelijačna preosetljivost na gluten / pšenicu 5 A-1-783/20
Savremeni principi prevencije i lečenja IgE vezanih alergija na hranu 5 A-1-784/20
Intolerancija laktoze 5 A-1-790/20
Vitamin A - Dnevne potrebe, funkcija, posledice deficita i hipervitaminoze kod dece 5 A-1-794/20
Savremeni principi lečenja atopijskog dermatitisa kod dece i odraslih 5 A-1-787/20
Kineziterapija u prevenciji i lečenju lumbalnog sindroma 5 A-1-779/20
Kineziterapija u postoperativnom lečenju lumbalnog sindroma 5 A-1-781/20
Dijagnostika i lečenje lumbalnog sindroma 5 A-1-788/20
Inicijalni tretman akutnog koronarnog sindroma 5 A-1-789/20
Pravilna upotreba ibuprofena u kliničkoj praksi 5 A-1-785/20
Dentogene infekcije u stomatološkoj praksi 5 V-1426/20-II
Kako odabrati pravi analgetik? 5 A-1-780/20
Bol u leđima - Etiologija, patogeneza, klinička slika 5 A-1-774/20
Dijagnostika i lečenje povreda mekih tkiva skočnog zgloba 5 A-1-776/20
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom 5 A-1-792/20
Tumori pljuvačnih žlezda - Šta stomatolog treba da zna? 5 V-1424/20-II
Tumori maksilofacijalne regije - Šta stomatolog treba da zna? 5 V-1427/20-II
Tumori vratnog dela maksilofacijalne regije - Šta stomatolog treba da zna? 5 V-1425/20-II
Tumori kože lica i vrata - Šta stomatolog treba da zna? 5 V-1430/20-II
Rak usne duplje - Šta stomatolog treba da zna? 5 V-1431/20-II
Medicinska nutritivna terapija dijabetes melitusa 5 A-1-791/20
Medicinska nutritivna terapija povišenog arterijskog pritiska 5 A-1-793/20
Medicinska nutritivna terapija poremećaja duševnog zdravlja 5 A-1-795/20
Implantologija u stomatološkoj praksi 5 V-1432/20-II
Mehanička ventilacija - Monitoring i zdravstvena nega pacijenta 3 D-1-339/20
Dobutamin stres eho test - Uloga i zadaci medicinske sestre 3 D-1-338/20
Akutni koronarni sindrom - Laboratorijska dijagnostika 5 D-1-340/20
Operacioni blok - Šta instrumentar treba da zna? 5 D-1-337/20
AKREDITOVANI PROGRAMI 21. MAJA 2020. GODINE
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Savremeni pristup inicijalnom zbrinjavanju hemoragijskog šoka 5 A-1-1114/20
Koma - Diferencijalna dijagnoza i inicijalni tretman 5 A-1-1115/20
Klinička slika polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov ranog otkrivanja 5 A-1-1116/20
Dete rođeno malo za gestaciono doba 3 A-1-1120/20
Savremeni principi inicijalnog zbrinjavanja akutnih poremećaja srčanog ritma 5 A-1-1121/20
Poremećaj rasta kod dece 3 A-1-1123/20
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu sepse i septičnog šoka 5 A-1-1126/20
Savremeni principi kardio-pulmonalne reanimacije kod dece 5 A-1-1127/20
Specifičnosti kardiopulmonalne reanimacije u posebnim stanjima 5 A-1-1128/20
Inicijalno zvrinjavanje epileptičnog napada 5 A-1-1129/20
Prevencija kardiovaskularnih događaja kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom - Uloga statina 5 A-1-1132/20
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu akutnog pogoršanja bronhijalne astme 5 A-1-1135/20
Savremeni principi kardio-pulmonalno-cerebralne reanimacije kod odraslih 5 A-1-1137/20
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu akutnog moždanog udara 5 A-1-1139/20
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu opstrukcije disajnog puta 5 A-1-1141/20
Savremeni principi inicijalnog tretmana anafilakse 5 A-1-1142/20
Ishrana kao faktor prevencije bolesti usta i zuba 4 A-1-1143/20
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju povreda zuba i alveolarnog grebena 4 V-1460/20-II
Mogućnosti i ograničenja primene implantologije u praksi 5 V-1461/20-II
Savremeni pristup u tretmanu oroantralnih komunikacija 5 V-1462/20-II
Specifičnoti lokalne anestezije u stomatološkoj praksi 5 V-1463/20-II
Vađenje zuba - Principi i tehnike 5 V-1464/20-II
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju cista vilica 3 V-1465/20-II
Sadržaj i značaj školske užine za zdravlje adolescenata 5 D-1-461/20
Poremećaji ishrane u adolescenciji 5 D-1-462/20
Principi pravilne ishrane i fizičke aktivnosti porodilja 5 D-1-465/20
Principi i metode lečenja opstipacije 5 D-1-466/20
Primena metoda tradicionalne medicine u rehabilitaciji 5 D-1-467/20
Šta medicinska sestra treba da zna o enteralnoj ishrani 5 D-1-468/20
Principi pravilne ishrane u adolescenciji 5 D-1-469/20
Šta medicinska sestra treba da zna o parenteralnoj ishrani 5 D-1-470/20
Primena metoda tradicionalne medicine u dijagnostici i lečenju 5 D-1-471/20
AKREDITOVANI PROGRAMI 1. JULA 2020. GODINE
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Šta zdravstveni radnik treba da zna o motivaciji? 3 C-1-35/20
Šta zdravstveni radnik treba da zna o emotivnoj inteligenciji? 3 C-1-36/20
Motivisanje pacijenata za lečenje kroz komunikaciju u procesu zaštite 3 C-1-37/20
Šta zdravstveni radnik treba da zna o mobingu? 3 C-1-38/20
AKREDITOVANI PROGRAMI 17. AVGUSTA 2020. GODINE
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Nutrijenti u ishrani odraslih osoba 5 D-1-592/20
Medicinska nutritivna prevencija dijabetesa 5 D-1-593/20

Preporučite prijateljima

Poslednja izmena: četvrtak, 3. septembar 2020., 12:25