ELEKTRONSKI TESTOVI ZA MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARE

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike,
Službeni glasnik RS, 3/2016)

NAZIV ELEKTRONSKOG TESTA BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Glavobolje - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-501/18
Istine i zablude o ibuprofenu 5 A-1-860/18
Ishrana i fizička aktivnost u trudnoći 5 D-1-482/18
Bolnička higijena 5 A-1-859/18
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (1) 5 A-1-1523/18
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (2) 5 A-1-1527/18
Ciste vilica u stomatološkoj praksi 3 V-1196/18-II
Lokalna anestezija u stomatološkoj praksi 5 V-1199/18-II
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (1) 5 A-1-1511/18
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (2) 5 A-1-1500/18
Ishrana i maligne bolesti 5 A-1-1502/18
Školska užina - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-629/18
Urgentna kardiovaskularna stanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega 5 A-1-1513/18
Akutni bakterijski meningitis u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega 4 A-1-1514/18
Menopauza i osteoporoza 5 A-1-1508/18
Urgentna stanja u dečjem uzrastu koja nastaju dejstvom fizičkih faktora - Dijagnostika, terapija, nega 5 A-1-1510/18
Ishrana i bolesti usta i zuba 4 A-1-1510/18
Osnovi tradicionalne medicine (2) 5 D-1-625/18
Oksigenoterapija: Principi primene kiseonika u terapijske svrhe 5 A-1-1518/18
Konvulzivne krize u dečjem uzrastu 5 A-1-1509/18
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (1) 5 A-1-1538/18
Inicijalni tretman sepse i septičnog šoka 5 A-1-1503/18
Procena lipidskog rizika za razvoj kardiovaskularne bolesti 5 A-1-1506/18
Opstipacija 5 D-1-676/18
Poremećaji ishrane 5 D-1-677/18
Povrede zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi 4 V-1198/18-II
Oroantralne komunikacije u stomatološkoj praksi 5 V-1197/18-II
Vitamin D - Šta svaki zdravstveni radnik treba da zna? 5 A-1-1524/18
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija 5 A-1-1532/18
Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjima 5 A-1-1505/18
Uzročnici zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za piće 5 A-1-1526/18
Urgentni tretman epileptičnog napada 5 A-1-1504/18
Hitna stanja povezana s poremećajima funkcije štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi 5 A-1-1522/18
Otrovi iz duvanskog dima 5 A-1-1507/18
Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacije 5 A-1-1534/18
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i terapije 5 A-1-1525/18
Pravilna ishrana u adolescenciji 5 D-1-747/18
Ishrana i fizička aktivnost porodilja 5 D-1-748/18
Akutna trovanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega 5 A-1-1512/18
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (1) 5 A-1-1515/18
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (2) 5 A-1-1501/18
Zdravstvene potrebe starih u vezi sa ishranom i fizičkim aktivnostima 5 D-1-1028/18
Kanulacija perifernih i centralnih vena - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-1029/18
Akutne komplikacije dijabetes melitusa - Inicijalna dijagnoza i lečenje 5 D-1-1053/18
Opstrukcija disajnog puta - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-1054/18
Pravilno držanje i primena zaštitnih položaja i pokreta 5 D-1-1056/18
Anafilaksa - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-1057/18
Uspostavljanje i održavanje disajnog puta i disanja - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-1059/18
Hitna stanja povezana sa alkoholom i/ili psihoaktivnim supstancama - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-1060/18
Dentogene infekcije u stomatološkoj praksi 5 V-1225/18-II
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 V-1226/18-II
Implantologija u stomatološkoj praksi 5 V-1227/18-II
Dijagnostika i lečenje najčešćih inflamatornih dermatoza - Savremeni pristup 5 A-1-2175/18
Vaskularne malformacije mozga 5 A-1-2177/18
Metode vizuelizacije u dijagnostici hronične bolesti bubrega 2 A-1-2182/18
Trauma u trudnoći 5 A-1-2183/18
Savremene metode planiranja porodice 5 A-1-2184/18
Inicijalni tretman opekotina i opekotinskog šoka 5 A-1-2176/18
Povrede kod starih - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-1052/18
Fiziološke promene u starosti - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-1058/18
Infuzioni rastvori u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-1055/18
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-2543/18
Kardiopulmonalna reanimacija 5 A-1-2553/18
Perinatalna mentalna oboljenja (1) 5 A-1-2539/18
Biološka bezbednost u laboratorijama - Prostor, oprema i sredstva 5 A-1-2562/18
Biološka bezbednost u laboratorijama - Mere zaštite 5 A-1-2565/18
Biološka bezbednost u laboratorijama - Osnovni principi i normativni okvir 5 A-1-2564/18
Najčešća zapaljenjska oboljenja kože kod dece i odraslih 5 A-1-2537/18
Nega zdrave i bolesne kože - Savremeni principi 5 A-1-2538/18
Sportske povrede ramena - Dijagnostika, lečenje, rehabilitacija 4 A-1-2558/18
Sportske povrede podlaktice, šake i ručnog zgloba - Dijagnostika, lečenje, rehabilitacija 5 A-1-2556/18
Sportske povrede kolena i potkolenice - Dijagnostika, lečenje, rehabilitacija 5 A-1-2557/18
Osnovi rehabilitacije kod reumatoloških bolesnika 5 A-1-2561/18
Osnovi rehabilitacije kod bolesnika sa mišićno-skeletnim povredama 5 A-1-2559/18
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-2545/18
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-2544/18
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-2546/18
Prva pomoć kod krvarenja i rana 5 A-1-2542/18
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 A-1-2541/18
Dentalni strah i fobije u stomatološkoj praksi 5 V-1245/18-II
Nega i lečenje inflamatornih dermatoza kod dece 5 A-1-2536/18
Biološka bezbednost u laboratorijama - Incidenti, nesrećni slučajevi i adekvatno reagovanje 5 A-1-2563/18
Vitamini B grupe 5 D-1-1161/18
Giht 5 D-1-1162/18
Magnezijum 5 D-1-1165/18
Celijakija 5 D-1-1164/18
Osnovi tradicionalne medicine (1) 5 D-1-1160/18
Kućni ljubimci: Zdravstveni rizici i mere prevencije 5 A-1-2527/18
Lečenje bolnih stanja u primarnoj zaštiti 5 A-1-2529/18
Skorovi ranog upozorenja u prevenciji srčanog zastoja 3 A-1-2552/18
Fizioterapijski tretman zdravstvenih problema izazvanih lošim držanjem tela kod dece 4 D-1-1159/18
Akutni koronarni sindrom - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-2551/18
Antibiotici u terapiji odabranih infekcija respiratornog trakta 5 A-1-2550/18
Toksoplazmoza i trudnoća: Zdravstveni rizici i prevencija 4 A-1-2560/18
Antimikrobni lekovi (1) 5 A-1-2531/18
Antimikrobni lekovi (2) 5 A-1-2532/18
Antimikrobni lekovi (3) 4 A-1-2533/18
Interakcije lekova 5 A-1-2528/18
Primena transfuzione terapije kod hirurških pacijenata - Osnovni principi 5 A-1-2530/18
Prevencija dislokacije nakon ugradnje endoproteze kuka 4 D-1-1163/18
Biohemijska dijagnostika hronične bolesti bubrega 4 A-1-2547/18
Antibiotici u terapiji infekcija urinarnog trakta 4 A-1-2548/18
Uzročnici respiratornih zaraznih bolesti 5 A-1-2549/18
Sartani - Karakteristike, indikacije i terapijski efekat 5 A-1-2555/18
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju stresom? 4 D-1-330/19
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju konfliktima? 4 D-1-325/19
Šta zdravstveni radnik treba da zna o mobingu? 4 D-1-268/19
Šta zdravstveni radnik treba da zna o komunikaciji? 4 D-1-319/19
Šta zdravstveni radnik treba da zna o emocionalnoj inteligenciji? 4 D-1-328/19
Šta zdravstveni radnik treba da zna o motivaciji? 4 D-1-327/19
Kalijum - Uloga, metabolizam i interakcije 5 D-1-267/19
Ishrana i povišen arterijski pritisak 5_ D-1-329/19
Ishrana i poremećaji duševnog zdravlja 5 D-1-326/19
Ishrana i dijabetes melitus 5 D-1-318/19
Bolnička higijena 5 D-1-320/19
Tumori vratnog dela maksilofacijalne regije 5 A-1-610/19
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-617/19
Tumori maksilofacijalne regije - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-614/19
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-616/19
Strateško planiranje u zdravstvenom sistemu (1) 5 A-1-613/19
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-615/19
Motivisanje pacijenta za lečenje kroz komunikaciju i interakcije u procesu zaštite 5 A-1-609/19
Mekotkivne povrede skočnog zgloba (1) 5 A-1-611/19
Mekotkivne povrede skočnog zgloba (2) 5 A-1-612/19
Analgetska gastronomija - Pravi lek, dobar rezultat 5 A-1-619/19
USKORO - SAMO ZA ČLANOVE AKME BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Operacioni blok - Šta instrumentar treba da zna? 5 D-1-311/19
Laboratorijska dijagnostika akutnog koronarnog sindroma 5 D-1-310/19
Oboljenja vena i njihova prevencija - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-270/19
Dobutamin stres eho test - Uloga i zadaci medicinske sestre 3 D-1-269/19
Mehanička ventilacija - Monitoring i zdravstvena nega pacijenta 3 D-1-312/19

Preporučite prijateljimaOstavite komentar

Otvorite korisnički nalog

Poslednja izmena: petak, 15. mart 2019., 12:29