ELEKTRONSKI TESTOVI ZA MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARE


Ukoliko testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

"U toku jednog dana polaznici mogu prisustvovati na najviše dva testa"
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, tačka đ, Službeni glasnik RS, 3/2016)

NAZIV ELEKTRONSKOG TESTA BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Kanulacija perifernih i centralnih vena 5 A-1-1746/17
Hitna stanja kod bolesnika zavisnih od alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci - Inicijalni tretman 5 A-1-1745/17
Infuzioni rastvori - Principi primene u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja 5 A-1-1750/17
Disajni put i disanje - Uspostavljanje i održavanje 5 A-1-1755/17
Kineziterapija u prevenciji i tretmanu lumbalnog sindroma 5 A-1-1748/17
Dijagnostika i terapija lumbalnog sindroma 5 A-1-2008/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o mobingu? 4 A-1-1747/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o motivaciji? 4 A-1-1756/17
Osnovi komunikacije - Šta zdravstveni radnik treba da zna? 4 A-1-1751/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju stresom? 4 A-1-1749/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju konfliktima? 4 A-1-1752/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o emocionalnoj inteligenciji? 4 A-1-1753/17
Motivisanje pacijenta za lečenje kroz komunikaciju i interakcije u procesu zaštite 5 A-1-1754/17
Klinička nega bolesnika sa akutnim infarktom miokarda 5 D-1-850/17
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-2004/17
Prva pomoć kod krvarenja i rana 5 A-1-2009/17
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 A-1-2007/17
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-2005/17
Prva pomoć kod termičkih i povreda elektricitetom 5 A-1-2006/17
Zdravstvene potrebe starih u vezi sa ishranom i fizičkim aktivnostima 5 D-1-849/17
Dentalni strah i fobije u stomatologiji 5 V-1069/17-II
Opis pravilnog držanja i primena zaštitnih položaja i pokreta 5 D-1-1063/17
Prevencija srčanog zastoja - Skorovi ranog upozorenja 3 A-1-2600/17
Osnovni principi primene transfuzione terapije kod hirurških pacijenata 5 A-1-2601/17
Savremeni pristup u dijagnostici i lečenju najčešćih inflamatornih dermatoza 5 A-1-2603/17
Vitamini B grupe - Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna? 5 D-1-1322/17
Magnezijum - Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna? 5 D-1-1323/17
Osnovi tradicionalne medicine 5 D-1-1324/17
Giht - Šta zdravstveni radnik primarne zdravstvene zaštite treba da zna? 5 D-1-1325/17
Celijakija 5 D-1-1326/17
Upravljanje interakcijama lekova - Studija slučaja 5 A-1-2598/17
Interakcije lekova od značaja za praksu (1) 5 A-1-2596/17
Interakcije lekova od značaja za praksu (2) 5 A-1-2597/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (1) 5 A-1-2593/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (2) 5 A-1-2594/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (3) 4 A-1-2595/17
Prevencija dislokacije posle ugradnje endoproteze kuka 4 D-1-1418/17
Kućni ljubimci - Zdravstveni rizici i mere prevencije 5 A-1-2611/17
Toksoplazmoza i trudnoća - Zdravstveni rizici i prevencija 4 A-1-2607/17
Prezentacija i skrining perinatalnih mentalnih oboljenja 5 A-1-2605/17
Hronična bolest bubrega - Biohemijska dijagnostika 5 A-1-2609/17
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-2602/17
Kardiopulmonarna reanimacija 5 A-1-2599/17
Akutni moždani udar - Šta zdravstveni radnik treba da zna? 5 A-1-850/18
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom 5 A-1-861/18
Ishrana i poremećaji duševnog zdravlja 5 A-1-855/18
Ishrana i povišen arterijski pritisak 5 A-1-857/18
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (2) 5 A-1-853/18
Kalijum - Uloga, metabolizam i interakcije 5 A-1-854/18
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-844/18
Tumori maksilofacijalne regije - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-846/18
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-848/18
Tumori vratnog dela maksilofacijalne regije 5 A-1-843/18
Glavobolje - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-501/18
Istine i zablude o ibuprofenu 5 A-1-860/18
Ishrana i fizička aktivnost u trudnoći 5 D-1-482/18
Bolnička higijena 5 A-1-859/18
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (1) 5 A-1-1523/18
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (2) 5 A-1-1527/18
Ciste vilica u stomatološkoj praksi 3 V-1196/18-II
Lokalna anestezija u stomatološkoj praksi 5 V-1199/18-II
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (1) 5 A-1-1511/18
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (2) 5 A-1-1500/18
Ishrana i maligne bolesti 5 A-1-1502/18
Školska užina - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-629/18
Urgentna kardiovaskularna stanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega 5 A-1-1513/18
Akutni bakterijski meningitis u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega 4 A-1-1514/18
Menopauza i osteoporoza 5 A-1-1508/18
Urgentna stanja u dečjem uzrastu koja nastaju dejstvom fizičkih faktora - Dijagnostika, terapija, nega 5 A-1-1510/18
Ishrana i bolesti usta i zuba 4 A-1-1510/18
Osnovi tradicionalne medicine (2) 5 D-1-625/18
Oksigenoterapija: Principi primene kiseonika u terapijske svrhe 5 A-1-1518/18
Konvulzivne krize u dečjem uzrastu 5 A-1-1509/18
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (1) 5 A-1-1538/18
Inicijalni tretman sepse i septičnog šoka 5 A-1-1503/18
Procena lipidskog rizika za razvoj kardiovaskularne bolesti 5 A-1-1506/18
Opstipacija 5 D-1-676/18
Poremećaji ishrane 5 D-1-677/18
Povrede zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi 4 V-1198/18-II
Oroantralne komunikacije u stomatološkoj praksi 5 V-1197/18-II
Vitamin D - Šta svaki zdravstveni radnik treba da zna? 5 A-1-1524/18
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija 5 A-1-1532/18
Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjima 5 A-1-1505/18
Uzročnici zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za piće 5 A-1-1526/18
Urgentni tretman epileptičnog napada 5 A-1-1504/18
Hitna stanja povezana s poremećajima funkcije štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi 5 A-1-1522/18
Otrovi iz duvanskog dima 5 A-1-1507/18
Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacije 5 A-1-1534/18
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i terapije 5 A-1-1525/18
Pravilna ishrana u adolescenciji 5 D-1-747/18
Ishrana i fizička aktivnost porodilja 5 D-1-748/18
Akutna trovanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega 5 A-1-1512/18
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (1) 5 A-1-1515/18
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (2) 5 A-1-1501/18
SAMO ZA ČLANOVE AKADEMIJE BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Kako savetovati pacijenta sa digestivnim tegobama? 5 A-1-1759/17
Beta blokatori u arterijskoj hipertenziji? 3 A-1-1760/17

Preporučite prijateljimaOstavite komentar

Otvorite korisnički nalog

Poslednja izmena: ponedeljak, 2. juli 2018., 11:53