ELEKTRONSKI TESTOVI ZA MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE


Ove programe mogu koristiti sve medicinske sestre i zdravstveni tehničari - članovi Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, nezavisno od obrazovnog profila (zanimanja), nivoa obrazovanja (srednje, više, visoko) i radnog mesta (vrsta ustanove u kojoj rade).


Ukoliko testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

"U toku jednog dana polaznici mogu prisustvovati na najviše dva testa"
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, tačka đ, Službeni glasnik RS, 3/2016)


NAZIV ELEKTRONSKOG TESTA BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Oksigenoterapija: Principi primene kiseonika u terapijske svrhe 5 A-1-1514/17
Fiziološke promene osoba starijeg životnog doba 5 A-1-1509/17
Povrede kod osoba u starijem životnom dobu 5 A-1-1513/17
Fiziološke promene u trudnoći 5 A-1-1510/17
Trauma u trudnoći 5 A-1-1511/17
Porodilje: Ishrana i fizička aktivnost 5 D-1-718/17
Vađenje zuba u stomatološkoj praksi 5 V-1031/17-II
Oroantralne komunikacije u stomatološkoj praksi 5 V-1028/17-II
Ciste vilica u stomatološkoj praksi 3 V-1027/17-II
Povrede zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi 4 V-1029/17-II
Dentogene infekcije u stomatološkoj praksi 5 V-1030/17-II
Implantologija u stomatološkoj praksi 5 V-1026/17-II
Stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite 5 A-1-1508/17
Standardi životne sredine za akreditaciju zdravstvenih ustanova 5 A-1-1507/17
Strateško planiranje u zdravstvenom sistemu 5 A-1-1512/17
Kanulacija perifernih i centralnih vena 5 A-1-1746/17
Hitna stanja kod bolesnika zavisnih od alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci - Inicijalni tretman 5 A-1-1745/17
Infuzioni rastvori - Principi primene u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja 5 A-1-1750/17
Disajni put i disanje - Uspostavljanje i održavanje 5 A-1-1755/17
Kineziterapija u prevenciji i tretmanu lumbalnog sindroma 5 A-1-1748/17
Dijagnostika i terapija lumbalnog sindroma 5 A-1-2008/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o mobingu? 4 A-1-1747/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o motivaciji? 4 A-1-1756/17
Osnovi komunikacije - Šta zdravstveni radnik treba da zna? 4 A-1-1751/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju stresom? 4 A-1-1749/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju konfliktima? 4 A-1-1752/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o emocionalnoj inteligenciji? 4 A-1-1753/17
Motivisanje pacijenta za lečenje kroz komunikaciju i interakcije u procesu zaštite 5 A-1-1754/17
Klinička nega bolesnika sa akutnim infarktom miokarda 5 D-1-850/17
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-2004/17
Prva pomoć kod krvarenja i rana 5 A-1-2009/17
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 A-1-2007/17
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-2005/17
Prva pomoć kod termičkih i povreda elektricitetom 5 A-1-2006/17
Zdravstvene potrebe starih u vezi sa ishranom i fizičkim aktivnostima 5 D-1-849/17
Dentalni strah i fobije u stomatologiji 5 V-1069/17-II
Opis pravilnog držanja i primena zaštitnih položaja i pokreta 5 D-1-1063/17
Prevencija srčanog zastoja - Skorovi ranog upozorenja 3 A-1-2600/17
Osnovni principi primene transfuzione terapije kod hirurških pacijenata 5 A-1-2601/17
Savremeni pristup u dijagnostici i lečenju najčešćih inflamatornih dermatoza 5 A-1-2603/17
Vitamini B grupe - Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna? 5 D-1-1322/17
Magnezijum - Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna? 5 D-1-1323/17
Osnovi tradicionalne medicine 5 D-1-1324/17
Giht - Šta zdravstveni radnik primarne zdravstvene zaštite treba da zna? 5 D-1-1325/17
Celijakija 5 D-1-1326/17
Upravljanje interakcijama lekova - Studija slučaja 5 A-1-2598/17
Interakcije lekova od značaja za praksu (1) 5 A-1-2596/17
Interakcije lekova od značaja za praksu (2) 5 A-1-2597/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (1) 5 A-1-2593/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (2) 5 A-1-2594/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (3) 4 A-1-2595/17
Prevencija dislokacije posle ugradnje endoproteze kuka 4 D-1-1418/17
Kućni ljubimci - Zdravstveni rizici i mere prevencije 5 A-1-2611/17
Toksoplazmoza i trudnoća - Zdravstveni rizici i prevencija 4 A-1-2607/17
Prezentacija i skrining perinatalnih mentalnih oboljenja 5 A-1-2605/17
Hronična bolest bubrega - Biohemijska dijagnostika 5 A-1-2609/17
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-2602/17
Kardiopulmonarna reanimacija 5 A-1-2599/17
Akutni moždani udar - Šta zdravstveni radnik treba da zna? 5 A-1-850/18
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom 5 A-1-861/18
Ishrana i poremećaji duševnog zdravlja 5 A-1-855/18
Ishrana i povišen arterijski pritisak 5 A-1-857/18
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (2) 5 A-1-853/18
Kalijum - Uloga, metabolizam i interakcije 5 A-1-854/18
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-844/18
Tumori maksilofacijalne regije - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-846/18
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-848/18
Tumori vratnog dela maksilofacijalne regije 5 A-1-843/18
SAMO ZA ČLANOVE AKADEMIJE BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Uloga ksilometazolina i rastvora morske vode u očuvanju zdravlja nosa i grla 4 A-1-1516/17
Kako savetovati pacijenta sa digestivnim tegobama? 5 A-1-1759/17
Beta blokatori u arterijskoj hipertenziji? 3 A-1-1760/17
U PRIPREMI ZA AKREDITACIJU 22. MAJA 2018. BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Maksilofacijalne povrede (1)?
Maksilofacijalne povrede (2)?
Pravilna ishrana u adolescenciji?
Fiziološke promene osoba starijeg životnog doba?
Povrede kod osoba starijeg životnog doba?
Trauma u trudnoći?
Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacije?
Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjima?
Uzročnici zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za piće?
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija kod dece?
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija?
Ishrana i fizička aktivnost porodilja?
Bezbedna zdravstvena usluga u primarnoj zaštiti i stomatološkoj praksi?
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske dece?
Vitamin D - Šta svaki zdravstveni radnik treba da zna??
Vađenje zuba u stomatološkoj praksi?
Povrede zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi?
Oroantralne komunikacije u stomatološkoj praksi?
Vulvovaginitis - Etiologija, klinička slika, dijagnostika i terapija?
Uzročnici respiratornih zaraznih bolesti od značaja za primarnu zdravstvenu zaštitu?
Implantologija u stomatološkoj praksi?
Dentogene infekcije u stomatološkoj praksi?
Ciste vilica u stomatološkoj praksi?
Lokalna anestezija u stomatološkoj praksi-?
Akutni bakterijski meningitis u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega?
Urgentna stanja u dečjem uzrastu koja nastaju dejstvom fizičkih faktora - Dijagnostika, terapija, nega?
Konvulzivne krize u dečjem uzrastu?
Menopauza i osteoporoza?
Urgentni nefrološki problemi u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega?
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (1)?
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (2)?
Urgentna kardiovaskularna stanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega?
Urgentna respiratorna stanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega?
Savremene metode planiranja porodice?
Urgentni hematološki problemi u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega?
Redukcija lipidskog rizika u prevenciji kardiovaskularne bolesti?
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (1)?
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (2)?
Procena lipidskog rizika za razvoj kardiovaskularne bolesti?
Lečenje bola u dečjem uzrastu?
Akutna trovanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega?
Otrovi iz duvanskog dima?

Preporučite prijateljimaOstavite komentar

Otvorite korisnički nalog

Poslednja izmena: ponedeljak, 12. mart 2018., 15:00