ELEKTRONSKI TESTOVI ZA MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARE

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike,
Službeni glasnik RS, 3/2016)

NAZIV ELEKTRONSKOG TESTA BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Prevencija srčanog zastoja - Skorovi ranog upozorenja 3 A-1-2600/17
Osnovni principi primene transfuzione terapije kod hirurških pacijenata 5 A-1-2601/17
Savremeni pristup u dijagnostici i lečenju najčešćih inflamatornih dermatoza 5 A-1-2603/17
Vitamini B grupe - Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna? 5 D-1-1322/17
Magnezijum - Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna? 5 D-1-1323/17
Osnovi tradicionalne medicine 5 D-1-1324/17
Giht - Šta zdravstveni radnik primarne zdravstvene zaštite treba da zna? 5 D-1-1325/17
Celijakija 5 D-1-1326/17
Upravljanje interakcijama lekova - Studija slučaja 5 A-1-2598/17
Interakcije lekova od značaja za praksu (1) 5 A-1-2596/17
Interakcije lekova od značaja za praksu (2) 5 A-1-2597/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (1) 5 A-1-2593/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (2) 5 A-1-2594/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (3) 4 A-1-2595/17
Prevencija dislokacije posle ugradnje endoproteze kuka 4 D-1-1418/17
Kućni ljubimci - Zdravstveni rizici i mere prevencije 5 A-1-2611/17
Toksoplazmoza i trudnoća - Zdravstveni rizici i prevencija 4 A-1-2607/17
Prezentacija i skrining perinatalnih mentalnih oboljenja 5 A-1-2605/17
Hronična bolest bubrega - Biohemijska dijagnostika 5 A-1-2609/17
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-2602/17
Kardiopulmonarna reanimacija 5 A-1-2599/17
Akutni moždani udar - Šta zdravstveni radnik treba da zna? 5 A-1-850/18
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom 5 A-1-861/18
Ishrana i poremećaji duševnog zdravlja 5 A-1-855/18
Ishrana i povišen arterijski pritisak 5 A-1-857/18
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (2) 5 A-1-853/18
Kalijum - Uloga, metabolizam i interakcije 5 A-1-854/18
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-844/18
Tumori maksilofacijalne regije - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-846/18
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-848/18
Tumori vratnog dela maksilofacijalne regije 5 A-1-843/18
Glavobolje - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-501/18
Istine i zablude o ibuprofenu 5 A-1-860/18
Ishrana i fizička aktivnost u trudnoći 5 D-1-482/18
Bolnička higijena 5 A-1-859/18
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (1) 5 A-1-1523/18
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (2) 5 A-1-1527/18
Ciste vilica u stomatološkoj praksi 3 V-1196/18-II
Lokalna anestezija u stomatološkoj praksi 5 V-1199/18-II
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (1) 5 A-1-1511/18
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (2) 5 A-1-1500/18
Ishrana i maligne bolesti 5 A-1-1502/18
Školska užina - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-629/18
Urgentna kardiovaskularna stanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega 5 A-1-1513/18
Akutni bakterijski meningitis u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega 4 A-1-1514/18
Menopauza i osteoporoza 5 A-1-1508/18
Urgentna stanja u dečjem uzrastu koja nastaju dejstvom fizičkih faktora - Dijagnostika, terapija, nega 5 A-1-1510/18
Ishrana i bolesti usta i zuba 4 A-1-1510/18
Osnovi tradicionalne medicine (2) 5 D-1-625/18
Oksigenoterapija: Principi primene kiseonika u terapijske svrhe 5 A-1-1518/18
Konvulzivne krize u dečjem uzrastu 5 A-1-1509/18
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (1) 5 A-1-1538/18
Inicijalni tretman sepse i septičnog šoka 5 A-1-1503/18
Procena lipidskog rizika za razvoj kardiovaskularne bolesti 5 A-1-1506/18
Opstipacija 5 D-1-676/18
Poremećaji ishrane 5 D-1-677/18
Povrede zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi 4 V-1198/18-II
Oroantralne komunikacije u stomatološkoj praksi 5 V-1197/18-II
Vitamin D - Šta svaki zdravstveni radnik treba da zna? 5 A-1-1524/18
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija 5 A-1-1532/18
Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjima 5 A-1-1505/18
Uzročnici zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za piće 5 A-1-1526/18
Urgentni tretman epileptičnog napada 5 A-1-1504/18
Hitna stanja povezana s poremećajima funkcije štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi 5 A-1-1522/18
Otrovi iz duvanskog dima 5 A-1-1507/18
Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacije 5 A-1-1534/18
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i terapije 5 A-1-1525/18
Pravilna ishrana u adolescenciji 5 D-1-747/18
Ishrana i fizička aktivnost porodilja 5 D-1-748/18
Akutna trovanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega 5 A-1-1512/18
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (1) 5 A-1-1515/18
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (2) 5 A-1-1501/18
Zdravstvene potrebe starih u vezi sa ishranom i fizičkim aktivnostima 5 D-1-1028/18
Kanulacija perifernih i centralnih vena - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-1029/18
Akutne komplikacije dijabetes melitusa - Inicijalna dijagnoza i lečenje 5 D-1-1053/18
Opstrukcija disajnog puta - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-1054/18
Pravilno držanje i primena zaštitnih položaja i pokreta 5 D-1-1056/18
Anafilaksa - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-1057/18
Uspostavljanje i održavanje disajnog puta i disanja - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-1059/18
Hitna stanja povezana sa alkoholom i/ili psihoaktivnim supstancama - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-1060/18
Dentogene infekcije u stomatološkoj praksi 5 V-1225/18-II
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 V-1226/18-II
Implantologija u stomatološkoj praksi 5 V-1227/18-II
Dijagnostika i lečenje najčešćih inflamatornih dermatoza - Savremeni pristup 5 A-1-2175/18
Vaskularne malformacije mozga 5 A-1-2177/18
Metode vizuelizacije u dijagnostici hronične bolesti bubrega 2 A-1-2182/18
Trauma u trudnoći 5 A-1-2183/18
Savremene metode planiranja porodice 5 A-1-2184/18
Inicijalni tretman opekotina i opekotinskog šoka 5 A-1-2176/18
Povrede kod starih - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-1052/18
Fiziološke promene u starosti - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-1058/18
Infuzioni rastvori u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-1055/18

Preporučite prijateljimaOstavite komentar

Otvorite korisnički nalog

Poslednja izmena: sreda, 31. oktobar 2018., 13:43