Sekcija

 • O PROGRAMU

  BROJ AKREDITACIJE A-1-1525/18

  BROJ ODLUKE 153-02-1550/2018-01

  Cilj programa je: Upoznavanje polaznika sa najnovijim preporukama za prepoznavanje, dijagnostikovanje, lečenje i prevenciju anafilaktičke i anafilaktoidne reakcije; Usvajanje savremenog koncepta hitnog zbrinjavanja bolesnika sa anafilaksom, kako u bolničkim tako i u vanbolničkim uslovima.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Slađana Trpković, Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - alergologija i klinička medicina, pulmologija, reumatologija, imunologija, neurologija, psihijatrija, radiologija, nuklearna medicina, infektologija, otorinolaringologija, oftalmologija, dermatovenerologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, sestre u službi urgentne medicine, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autore: 14
  • Broj akreditacije: A-1-1525/18
  • Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 21. maj 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Svetska Alergološka Organizacija (World Allergy Organization - WAO) je početkom 2011. objavila Vodiče za prepoznavanje i lečenje anafilakse u čemu je učestvovalo više od 100 alergologa / imunologa sa šest kontinenata. Takođe, Evropsko Udruženje za Reanimaciju (European Resuscitation Council - ERC ) je 2015. u poglavlju: “Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjima” objavilo preporuke za hitno zbrinjavanje anafilakse. Udruženje NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) je u novembru 2016. objavilo da rezultati istraživanja iz oblasti anafilakse nisu došli do novih saznanja koja bi uticala na promenu preporuka koje su do tog trenutka važile. Sledeća revizija bi trebalo da bude ove, 2018. godine. Ovaj test je zasnovan na preporukama navedenim u ovim dokumentima.
   Cilj testa je da se korisnici upoznaju sa aktuelnim vodičima za prepoznavanje, dijagnostikovanje i lečenje anafilakse. Polaznici će naučiti da razlikuju anafilaktoidnu od anafilaktičke reakcije, da prepoznaju simptome i znake anafilakse, da koriste ABCDE protokol za postavljanje dijagnoze, kao i za lečenje ovog životno ugrožavajućeg stanja. Biće istaknut značaj ranog postavljanja dijagnoze, ranog pozivanja hitne medicinske pomoći, primene mera osnovnog održavanja života, kao i ogroman značaj što ranijeg obezbeđenja disajnog puta. Detaljno će biti raz-motrene indikacije za primenu adrenalina u slučaju nastanka alergijske, odnosno anafilaktičke reakcije, putevi administriranja ovog leka i doze koje treba primeniti. Prednosti rane primene adrenalina u vidu autoinjektora, bilo od strane bolesnika, laika ili medicinskog radnika biće posebno naglašene. Antihistaminici i kortikosteroidi koji su indikovani kako u toku anafilaktičke reakcije tako i nakon oporavka će takođe biti detaljno objašnjeni.
   Smernice daju i uputstva za laboratorijsku potvrdu anafilaktičke reakcije pa će posebna pažnja biti posvećena načinu i vremenskim tačkama u kojima treba uzeti krv ili urin za identifikovanje vrednosti triptaze i histamina u serumu i urinu.
   Na kraju će biti objašnjen algoritam za pružanje mera kardiopulmonalne reanimacije (CPR) u slučaju nastanka cardiac arrest-a (CA) izazvanog anafilaksom.
   Polaznici će biti upućeni na koji je način moguće prevenirati nastanak anafilakse (npr. nošenje medical alert - narukvice ili ogrlice na kojima je naznačeno ime alergena na koji je osoba osetljiva, izbegavanje trigera), kao i indikacije za dodatno praćenje i hospitalizaciju bolesnika nakon epizode anafilakse.
   Smatramo da će nakon predavanja i rešavanja testa polaznici biti u stanju da bez panike, brzo i efikasno preduzmu sve mere neophodne za zbrinjavanje bolesnika koji su doživeli anafilaksu. Očekujemo da će svi zdravstveni radnici razrešiti dilemu, kada, u kojoj dozi i na koji način je najbolje primeniti adrenalin u dramatičnoj situaciji kao što je anafilaktička reakcija.
  • Obavezna literatura: 1. Trpković S, Kalezić N, Bojić S, Palibrk I, Stojanović M, Spirić V. Anafilaksa i anafilaktički šok. In: Kalezić N. editor. Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu 2016. p. 767-96; 2. Trpković S., Pavlović A., Anđelić S. Urgentni tretman anafilaktičkih reakcija. Naučni časopis urgentne medicine Halo 194 2016;22(2):135-148
  • Dopunska literatura: 1. Truhlárˇ A, Deakin CD, Soar J, Khalifa GE, Alfonzo A, Bierens JJ, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Section 4. Cardiac arrest in special circumstances. Resuscitation. 2015; 95:148–201; 2. Emergency treatment of anaphylactic reactions. Guidelines for healthcare providers. Working Group of the Resuscitation Council (UK) January 2008, Annotated with links to NICE guidance July 2012, Review Date: 2016; 3. Simons FER, Ebisawa M, Sanchez-Borges M, Thong BY, Worm M, Tanno LK et al. 2015 update of the evidence base: World Allergy Organization anaphylaxis guidelines. World Allergy Organ J. 2015; 8:32
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

   • Pogledajte pitanja Datoteka
    210.4Kb PDF dokument
    Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
   • 1. Trpković S, Kalezić N, Bojić S, Palibrk I, Stojanović M, Spirić V. Anafilaksa i anafilaktički šok. In: Kalezić N. editor. Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu 2016. p. 767-96 Datoteka
    1.1MB PDF dokument
    Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
   • TEST: Anafilaksa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i terapije
    Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
  • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.