Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-1116/20

  BROJ ODLUKE 153-02-00473/2020-01

  Cilj programa je: Upoznavanje, razumevanje i usvajanje savremenog pristupa ranom otkrivanju polno-prenosivih bolesti (PPB) kod muškaraca kroz svakodnevni rad u praksi; Osposobljavanje za blagovremeno i adekvatno prepoznavanje simptoma i uočavanje znakova PPB kod muškaraca; Osposobljavanje za diferencijalnu dijag-nozu normalnih i patoloških nalaza.

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr sci med Milan Bjekić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-1116/20
  • Broj odluke: 153-02-00473/2020-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 21. maj 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Za postavljanje dijagnoze polno prenosivih infekcija kod muškaraca neophodno je prepoznati simptome koji prate ova oboljenja, uzeti detaljnu anamnezu i proceniti rizik za nastanak infekcije, obaviti pregled i uputiti pacijenta na odgovarajuće laboratorijske testove. U kompleksnom dijagnostičkom postupku, najveću važnost ima blagovremeno i adekvatno prepoznavanje simptoma i uočavanje znakova bolesti, kao i osposobljenost za diferencijalnu dijagnozu patoloških nalaza.
   U tom smislu postavljen je i glavni edukativni cilj ovog programa kontinuirane medicinske edukacije.
   Rešavanjem testa korisnici će steći znanja o glavnim simptomima i znacima koji prate poloprenosive bolesti kod muškaraca kao što su sekrecija iz polnog kanala, urinarne tegobe, skrotalni znaci, manifestacije na glansu i prepucijumu, ranice na genitalijama, uvećanje limfnih žlezdi u preponama i krvarenja. Korisnici testa naučiće da razlikuju fiziološku od patološke sekrecije, osposobiti se za diferenciranje potencijalnih uzročnika na osnovu boje i mirisa sekreta, naučiće da razlikuju urinarne tegobe koje predstavljaju znak infekcije od tegoba koje prouzrokuju druge bolesti (stanja), skrotalne znake koji predstavljaju fenomenološke karakteristike polnoprenosivih infekcija od onih koji su manifestacija alergije ili tumora, manifestacija na glansu i prepucijumu koje nastaju fiziološki ili kao rezultat upotrebe medikamenata od onih koji ukazuju na infekciju, osposobiće se da prepoznaju uvećanja limfnih žlezda koje nastaju kao znak maligniteta od onih koji prate infekcije, kao i da razlikuje uzroke krvarenja koji se mogu dovesti u vezu sa polnoprenosivim bolestima od krvarenja koji nastaju kao rezultat delovanja drugih faktora.
   Korisnici testa steći će znanja o sadržaju i elementima kliničkog pregleda, kao i eflorescencijama koje se mogu naći u genitalnoj regiji. Osposobiće se za razlikovanje eflorescencija u nivou, ispod i iznad kože, kao i polnoprenosivim bolestima kod kojih se pojavljuju. Rešavajući test korisnici će se osposobiti da razlikuje makule koje nastaju usled poremećaja u sadržaju hemoglobina (eritem, purpura, hematom), od onih koji nastaju usled poremećaja u sadržaju melanina (hiper i hipohromije i arteficijalne makule). Korisnici testa će se upoznati sa polnoprenosivim bolestima koje prati nastanak eflorescencija iznad nivoa kože koje su ispunjene tečnim (vezikule, bule, pustule) i čvrstim sadržajem (papula, plak, lihenifikacija, vegetacija, nodus, guma, krusta, skvama, tumor...). Korisnik testa naučiće da prepozna i razlikuje ekskorijacije ispod nivoa kože (ekskorijacije, erozije, ragade, fisure, ulkuse, vulnuse...) koje su patognomonične za određene polnoprenosive bolesti kod muškaraca ili su posledica drugih uzroka. Većina navedenih karakteristika, vreme i način njihovog pojavljivanja  tipični su za određene polnoprenosive bolesti, pa se na osnovu lokalnog nalaza mogu diferencirati različite polnoprenosive bolesti.   
   Test je korisno sredstvo za edukaciju lekara i medicinskih setara i zdravstvenih tehničara, ali i svih drugih profila zdravstvenih radnika koji se u svakodnevnom radu sreću sa problemom polnoprenosivih bolesti (stomatologa, biohemičara, farmaceuta). Program kontinuirane edukacije napravljen je po tipu elektronskog testa sa 50 pitanja sa 3 do 5 ponuđenih odgovora. Svaki odgovor prati povratna informacija - stručno objašnjenje tačnih i netačnih odgovora, čime je obezbeđeno da korisnik stekne znanje čak i kada pogreši u odabiru tačnog odgovora.
  • Obavezna literatura: 1. Bjekić M, Medenica Lj. Atlas dermatoveneroloških oboljenja muške genitalne regije. Beograd: Zavod za udžbenike, 2014. 95.
  • Dopunska literatura: 1. Wagenlehner FM, Brockmeyer NH, Discher T, Friese K, Wichelhaus TA. The Presentation, Diagnosis, and Treatment of Sexually Transmitted Infections. Dtsch Arztebl Int. 2016;113(1-02):11–22; 2. Low N, Broutet NJ. Sexually transmitted infections-Research priorities for new challenges. PLoS Med. 2017;14(12); 3. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted Disease Surveillance 2017. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, 2018; 4. WHO. Report on global sexually transmitted infection surveillance, 2018. Geneva: World Health Organization; 2018.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-1116/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za KME, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-1116/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1116/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      1.3MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 1. Bjekić M, Medenica Lj. Atlas dermatoveneroloških oboljenja muške genitalne regije. Beograd: Zavod za udžbenike, 2014. 95. Datoteka
      5.4MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Klinička slika polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov ranog otkrivanja
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.