Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-1116/20

  BROJ ODLUKE 153-02-00473/2020-01

  Cilj programa je: Upoznavanje, razumevanje i usvajanje savremenog pristupa ranom otkrivanju polno-prenosivih bolesti (PPB) kod muškaraca kroz svakodnevni rad u praksi; Osposobljavanje za blagovremeno i adekvatno prepoznavanje simptoma i uočavanje znakova PPB kod muškaraca; Osposobljavanje za diferencijalnu dijag-nozu normalnih i patoloških nalaza.

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr sci med Milan Bjekić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-1116/20
  • Broj odluke: 153-02-00473/2020-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 21. maj 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Za postavljanje dijagnoze polno prenosivih infekcija kod muškaraca neophodno je prepoznati simptome koji prate ova oboljenja, uzeti detaljnu anamnezu i proceniti rizik za nastanak infekcije, obaviti pregled i uputiti pacijenta na odgovarajuće laboratorijske testove. U kompleksnom dijagnostičkom postupku, najveću važnost ima blagovremeno i adekvatno prepoznavanje simptoma i uočavanje znakova bolesti, kao i osposobljenost za diferencijalnu dijagnozu patoloških nalaza.
   U tom smislu postavljen je i glavni edukativni cilj ovog programa kontinuirane medicinske edukacije.
   Rešavanjem testa korisnici će steći znanja o glavnim simptomima i znacima koji prate poloprenosive bolesti kod muškaraca kao što su sekrecija iz polnog kanala, urinarne tegobe, skrotalni znaci, manifestacije na glansu i prepucijumu, ranice na genitalijama, uvećanje limfnih žlezdi u preponama i krvarenja. Korisnici testa naučiće da razlikuju fiziološku od patološke sekrecije, osposobiti se za diferenciranje potencijalnih uzročnika na osnovu boje i mirisa sekreta, naučiće da razlikuju urinarne tegobe koje predstavljaju znak infekcije od tegoba koje prouzrokuju druge bolesti (stanja), skrotalne znake koji predstavljaju fenomenološke karakteristike polnoprenosivih infekcija od onih koji su manifestacija alergije ili tumora, manifestacija na glansu i prepucijumu koje nastaju fiziološki ili kao rezultat upotrebe medikamenata od onih koji ukazuju na infekciju, osposobiće se da prepoznaju uvećanja limfnih žlezda koje nastaju kao znak maligniteta od onih koji prate infekcije, kao i da razlikuje uzroke krvarenja koji se mogu dovesti u vezu sa polnoprenosivim bolestima od krvarenja koji nastaju kao rezultat delovanja drugih faktora.
   Korisnici testa steći će znanja o sadržaju i elementima kliničkog pregleda, kao i eflorescencijama koje se mogu naći u genitalnoj regiji. Osposobiće se za razlikovanje eflorescencija u nivou, ispod i iznad kože, kao i polnoprenosivim bolestima kod kojih se pojavljuju. Rešavajući test korisnici će se osposobiti da razlikuje makule koje nastaju usled poremećaja u sadržaju hemoglobina (eritem, purpura, hematom), od onih koji nastaju usled poremećaja u sadržaju melanina (hiper i hipohromije i arteficijalne makule). Korisnici testa će se upoznati sa polnoprenosivim bolestima koje prati nastanak eflorescencija iznad nivoa kože koje su ispunjene tečnim (vezikule, bule, pustule) i čvrstim sadržajem (papula, plak, lihenifikacija, vegetacija, nodus, guma, krusta, skvama, tumor...). Korisnik testa naučiće da prepozna i razlikuje ekskorijacije ispod nivoa kože (ekskorijacije, erozije, ragade, fisure, ulkuse, vulnuse...) koje su patognomonične za određene polnoprenosive bolesti kod muškaraca ili su posledica drugih uzroka. Većina navedenih karakteristika, vreme i način njihovog pojavljivanja  tipični su za određene polnoprenosive bolesti, pa se na osnovu lokalnog nalaza mogu diferencirati različite polnoprenosive bolesti.   
   Test je korisno sredstvo za edukaciju lekara i medicinskih setara i zdravstvenih tehničara, ali i svih drugih profila zdravstvenih radnika koji se u svakodnevnom radu sreću sa problemom polnoprenosivih bolesti (stomatologa, biohemičara, farmaceuta). Program kontinuirane edukacije napravljen je po tipu elektronskog testa sa 50 pitanja sa 3 do 5 ponuđenih odgovora. Svaki odgovor prati povratna informacija - stručno objašnjenje tačnih i netačnih odgovora, čime je obezbeđeno da korisnik stekne znanje čak i kada pogreši u odabiru tačnog odgovora.
  • Obavezna literatura: 1. Bjekić M, Medenica Lj. Atlas dermatoveneroloških oboljenja muške genitalne regije. Beograd: Zavod za udžbenike, 2014. 95.
  • Dopunska literatura: 1. Wagenlehner FM, Brockmeyer NH, Discher T, Friese K, Wichelhaus TA. The Presentation, Diagnosis, and Treatment of Sexually Transmitted Infections. Dtsch Arztebl Int. 2016;113(1-02):11–22; 2. Low N, Broutet NJ. Sexually transmitted infections-Research priorities for new challenges. PLoS Med. 2017;14(12); 3. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted Disease Surveillance 2017. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, 2018; 4. WHO. Report on global sexually transmitted infection surveillance, 2018. Geneva: World Health Organization; 2018.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

   • Pogledajte pitanja Datoteka
    1.3MB PDF dokument
    Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
   • 1. Bjekić M, Medenica Lj. Atlas dermatoveneroloških oboljenja muške genitalne regije. Beograd: Zavod za udžbenike, 2014. 95. Datoteka
    5.4MB PDF dokument
    Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
   • TEST: Klinička slika polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov ranog otkrivanja
    Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
  • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.