Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-1139/20

  BROJ ODLUKE 153-02-00473/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o akutnom moždanom udaru kao životno-ugrožavajućem stanju koje zahteva hitno i adekvatno zbrinjavanje; Razumevanje i usvajanje savremenog pristupa u dijagnostici i tretmanu bolesnika sa akutnim moždanim udarom; Osposobljavanje korisnika za prepoznavanje vrste udara kod koje ishod lečenja zavisi od brzine primene trombolitičke terapije.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Asist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: urgentna medicina, neurohirurgija, opšta hirurgija, kardiohirurgija, neurologija, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, transfuziologija, radiologija, patologija, sudska medicina), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autore: 14
  • Broj akreditacije: A-1-1139/20
  • Broj odluke: 153-02-00473/2020-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 21. maj 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Akutni moždani udar (AMU) je naglo nastali fokalni ili regionalni poremećaj moždane funkcije koji traje duže od 60 minuta. Posledica je poremećaja moždane cirkulacije ili stanja u kojima protok krvi nije dovoljan da zadovolji metaboličke potrebe neurona za kiseonikom i glukozom.
   Treći je uzrok smrti u razvijenim zemljama. U Srbiji ovo je prvi uzrok smrtnosti u hospitalnim uslovima, a drugi u opštoj populaciji (2009.). Češći je kod muškaraca nego kod žena, ali je stopa mortaliteta viša kod žena. Nakon 55.godine života rizik se udvostručuje. Može biti ishemijski (75-80%) ili hemoragijski (20-25%).
   Akutni ishemijski moždani udar nastaje zbog nedovoljnog dotoka krvi u nervno tkivo koje je osetljivo na ishemiju. Uzroci su tromboza (posledica ateroskleroze i suženja lumena arterijskog krvnog suda) ili embolija arterijskog krvnog suda (arterijskog porekla iz aterosklerotskog plaka ili iz srca). Regija koja okružuje infarktnu zonu naziva se “penumbra” i u njoj su neuroni afunkcionalni, ali još uvek vijabilni. Cilj svih terapijskih strategija u lečenju AIMU je održavanje vijabilnosti neurona ove regije.
   Hemoragijski moždani udar nastaje intrakranijalnim izlivanjem krvi iz krvnih sudova, a prezentuje se kao intracerebralno ili subarahnoidalno krvarenje. Nastaje kao posledica dugotrajne hipertenzije i/ili slabljenja zida krvnih sudova i rupture ili krvarenja iz aneurizme ili arteriovenske malformacije. Izlivena krv u moždani parenhim deluje toksično na neurone, oštećuje ih direktno kompresijom ili usled povećanog intrakranijalnog pritiska dolazi do sekundarnih ishemijskih oštećenja.
   Klinička slika ishemijskog i hemoragijskog moždanog udara je slična. Ishemijski udar karakteriše nagli početak i brzi razvoj neuroloških simptoma, koji variraju u zavisisnosti od toga koji je krvni sud okludiran. Simptomi i znaci hemoragijskog udara već na početku dostižu svoj maksimum.
   Tranzitorni ishemijski atak je prolazna epizoda neurološke disfunkcije, uzrokovana fokalnom tranzitornom ishemijom mozga, kičmene moždine ili retine, bez trajnog oštećenja zahvaćenog tkiva, koja traje do 60 minuta.
   AMU je hitno stanje koje zahteva neodložan transport bolesnika do najbliže jedinice za moždani udar, hitnu dijagnostiku i adekvatan tretman u zavisnosti od vremena nastanka, tipa AMU i pratećih komorbiditeta.  
   Dijagnozu treba postaviti u najkraćem mogućem roku. Da bi se utvrdilo o kom udaru je reč, te da li je bolesnik kandidat za trombolitičku terapiju kod većine bolesnika dovoljan je neurološki status i kompjuterizovana tomografija mozga, uz osnovne laboratorijske analize.
   Prehospitalni tretman AMU vrše ekipe službe hitne pomoći. Od značaja je održavanje vitalnih parametara, prolaznosti disajnih puteva, ventilacije i cirkulacije.
   AMU se leči bolnički, u specijalizovanim jedinicama za moždani udar. Prognoza hemoragijskog udara je lošija u odnosu na ishemijski. Ako hirurško lečenje nije indikovano kod spontane intracerebralne hemoragije, terapija se svodi na snižavanje intrakranijalnog pritiska, upotrebu analgetika, antipiretika, rehidrataciju izotonim rastvorima, antihipertenziva, korekciju hiperglikemije i elektrolitnog disbalansa, prevenciju tromboze dubokih vena i pojavu infekcije. Kod bolesnika na terapiji oralnim antikoagulansima i hemoragijskim moždanim udarom, neophodno je dati K vitamin, sveže smrznutu plazmu ili preparat protrombinskog kompleksa. Terapija aneurizmatske subarahnoidalne hemoragije podrazumeva hirurško ili endovaskularno zbrinjavanje aneurizme. Takođe je neophodno sprovoditi mere za prevenciju vazospazma.
  • Obavezna literatura: 1. Marković D, Mijajlović M, Kalezić N, Milaković B, Ercegovac M. Akutni moždani udar. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet, 2016; 11.2: 631-43
  • Dopunska literatura: 1. Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, Adeoye OM, Bambakidis NC, Becker K et al. Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: 2019 Update to the 2018 Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2019; 2. Seiffge DJ, Werring DJ, Paciaroni M, et al. Timing of anticoagulation after recent ischaemic stroke in patients with atrial fibrillation. Lancet Neurol, 2019; 18:117; 3. DeVee CE, Sangiovanni RJ. Management of Acute Ischemic Stroke: a Review of Pertinent Guideline Updates. US Pharm, 2019; 44(2): HS-2-HS-5; 4. Rahman H, Khan SU, Nasir F et al. Optimal Duration of Aspirin Plus Clopidogrel After Ischemic Stroke or Transient Ischemic Attack. Stroke 2019; 50:947.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-1139/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-1139/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1139/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      116.7Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 1. Marković D, Mijajlović M, Kalezić N, Milaković B, Ercegovac M. Akutni moždani udar. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet, 2016; 11.2: 631-43 Datoteka
      246.3Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Savremeni pristup inicijalnom tretmanu akutnog moždanog udara
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.