Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-1142/20

  BROJ ODLUKE 153-02-00473/2020-01

  Cilj programa je: Upoznavanje sa najnovijim preporukama za prepoznavanje, dijagnostikovanje, lečenje i prevenciju anafilaktičke i anafilaktoidne reakcije. Usvajanje savremenog koncepta hitnog zbrinjavanja bolesnika sa anafilaksom, kako u bolničkim tako i u vanbolničkim uslovima.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Slađana Trpković, Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, imunologija, neurologija, psihijatrija, radiologija, nuklearna medicina, infektologija, otorinolaringologija, oftalmologija, dermatovenerologija, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autore: 14
  • Broj akreditacije: A-1-1142/20
  • Broj odluke: 153-02-00473/2020-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 21. maj 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Svetska Alergološka Organizacija (World Allergy Organization - WAO) je početkom 2011. objavila Vodiče za prepoznavanje i lečenje anafilakse u čemu je učestvovalo više od 100 alergologa / imunologa sa šest kontinenata. Takođe, Evropsko Udruženje za Reanimaciju (European Resuscitation Council - ERC ) je 2015. u poglavlju: “Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjima” objavilo preporuke za hitno zbrinjavanje anafilakse. Udruženje NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) je u novembru 2016. objavilo da rezultati istraživanja iz oblasti anafilakse nisu došli do novih saznanja koja bi uticala na promenu preporuka koje su do tog trenutka važile. Sledeća revizija bi trebalo da bude ove, 2018. godine. Ovaj test je zasnovan na preporukama navedenim u ovim dokumentima.
   Cilj testa je da se korisnici upoznaju sa aktuelnim vodičima za prepoznavanje, dijagnostikovanje i lečenje anafilakse. Polaznici će naučiti da razlikuju anafilaktoidnu od anafilaktičke reakcije, da prepoznaju simptome i znake anafilakse, da koriste ABCDE protokol za postavljanje dijagnoze, kao i za lečenje ovog životno ugrožavajućeg stanja. Biće istaknut značaj ranog postavljanja dijagnoze, ranog pozivanja hitne medicinske pomoći, primene mera osnovnog održavanja života, kao i ogroman značaj što ranijeg obezbeđenja disajnog puta. Detaljno će biti raz-motrene indikacije za primenu adrenalina u slučaju nastanka alergijske, odnosno anafilaktičke reakcije, putevi administriranja ovog leka i doze koje treba primeniti. Prednosti rane primene adrenalina u vidu autoinjektora, bilo od strane bolesnika, laika ili medicinskog radnika biće posebno naglašene. Antihistaminici i kortikosteroidi koji su indikovani kako u toku anafilaktičke reakcije tako i nakon oporavka će takođe biti detaljno objašnjeni.
   Smernice daju i uputstva za laboratorijsku potvrdu anafilaktičke reakcije pa će posebna pažnja biti posvećena načinu i vremenskim tačkama u kojima treba uzeti krv ili urin za identifikovanje vrednosti triptaze i histamina u serumu i urinu.
   Na kraju će biti objašnjen algoritam za pružanje mera kardiopulmonalne reanimacije (CPR) u slučaju nastanka cardiac arrest-a (CA) izazvanog anafilaksom.
   Polaznici će biti upućeni na koji je način moguće prevenirati nastanak anafilakse (npr. nošenje medical alert - narukvice ili ogrlice na kojima je naznačeno ime alergena na koji je osoba osetljiva, izbegavanje trigera), kao i indikacije za dodatno praćenje i hospitalizaciju bolesnika nakon epizode anafilakse.
   Smatramo da će nakon predavanja i rešavanja testa polaznici biti u stanju da bez panike, brzo i efikasno preduzmu sve mere neophodne za zbrinjavanje bolesnika koji su doživeli anafilaksu. Očekujemo da će svi zdravstveni radnici razrešiti dilemu, kada, u kojoj dozi i na koji način je najbolje primeniti adrenalin u dramatičnoj situaciji kao što je anafilaktička reakcija.
  • Obavezna literatura: 1. Trpković S, Kalezić N, Bojić S, Palibrk I, Stojanović M, Spirić V. Anafilaksa i anafilaktički šok. In: Kalezić N. editor. Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu 2016. 767-96.
  • Dopunska literatura: 11. Pourmand A, Robinson C, Syed W, Mazer-Amirshahi M. Biphasic anaphylaxis: A review of the literature and implications for emergency management. Am J Emerg Med 2018; 36:1480; 2. Lee J, Rodio B, Lavelle J, et al. Improving Anaphylaxis Care: The Impact of a Clinical Pathway. Pediatrics 2018; 141; 3. Liyanage CK, Galappatthy P, Seneviratne SL. Corticosteroids in management of anaphylaxis; a systematic review of evidence. Eur Ann Allergy Clin Immunol 2017; 49:19; 4. Francuzik W, Dölle-Bierke S, Knop M, et al. Refractory Anaphylaxis: Data From the European Anaphylaxis Registry. Front Immunol 2019; 10:2482.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-1142/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-1142/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1142/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      210.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Trpković S, Kalezić N, Bojić S, Palibrk I, Stojanović M, Spirić V. Anafilaksa i anafilaktički šok. In: Kalezić N. editor. Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu 2016. p. 767-96 Datoteka
      1.1MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Savremeni principi inicijalnog tretmana anafilakse
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.