Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-1137/20

  BROJ ODLUKE 153-02-00473/2020-01

  Cilj programa je: Osposobljavanje zdravstvenih radnika za brzu dijagnozu srčanog zastoja. Upoznavanje sa najnovijim preporukama za sprovođenje kardio-pulmonalno-cerebralne reanimacije (KPCR). Potpuno ovladavanje tehnikama za sprovođe-nje osnovnih i naprednih mera (KPCR).

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Aleksandar Pavlović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre. zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-1137/20
  • Broj odluke: 153-02-00473/2020-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 21. maj 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj test je napravljen sa ciljem da  polaznici  provere, ali i nauče ili usavrše znanja iz oblasti kardiopulmonalne reanimacije (CPR), a na osnovu najnovijih preporuka koje su objavljene od strane Evropskog Saveta za reanimaciju (ERC) i Američkog udruženja kardiologa (AHA)  2015. godine.
   Pravovremeno započinjanje mera CPR, uz dobru organizaciju i poznavanje mera, veština i opreme je od presudne važnosti za preživljavanje ovakvih pacijenata sa što manje neuroloških sekvela.
   Cilj nam je da na osnovu bogatog iskustva koje imamo u tretmanu ovakvih pacijenata  prenesemo znanja medicinskom kadru čije pravovremeno i stručno delovanje ima presudnu ulogu u uspešnosti  kardiopulmonalne reanimacije.
   Polaznici će biti upoznati kako da jednostavno, bez nepotrebnog gubljenja vremena postave dijagnozu akutnog zastoja srca na osnovu sigurnih znakova. Takođe će se upoznati i sa nesigurnim znacima akutnog zastoja srca koji ponekada mogu biti zbunjujući  pri brzom postavljanju dijagnoze.
   Veoma je važno da budu edukovani i za obezbeđivanje prolaznosti disajnog puta i  tehnikama kojima se sprečava hipofaringealna opstrukcija kod pacijenta u cardiac arrest-u,  kao i korišćenju pomoćnih sredstava u održavanju disajnog puta tokom CPR. Test  obuhvata i teorijska znanja o značaju endotrahealne intubacije, korišćenja laringealne maske i kombi tubusa tokom kardiopulmonalne reanimacije.
   Takođe polaznici  treba da nauče i koja je razlika između agonalnog i fiziološkog disanja i da pravilno izvode metode arteficijalne ventilacije (od metode pozajmljenog daha preko primene samoširećeg "Ambu" balona do portabilnog respiratora). Metodu  kompresije grudnog koša moraju u potpunosti da savladaju, kao i odnos između kompresije i ventilacije po najnovijim preporukama ERC-a. Takođe će se upoznati i sa EKG oblicima cardiac arrest-a. Defibrilacija je suverena metoda koja je pored  kompresije grudnog koša i arteficijalne ventilacije nezamenljiva kod "šokabilnih ritmova" - fibrilacije i ventrikularne tahikardije bez pulsa (dva EKG oblika akutnog zastoja srca koji se defibriliraju). Preko testa će naučiti i koja je razlika između automatskih spoljašnih defibrilatora i manuelnih (monofaznih i bizaznih) defibrilatora, a takođe će saznati i da li je bolje koristiti manuelne lopatice ili samolepljive elektrode za defibrilaciju.
   Medikamentozna terapija akutnog zastoja srca je takođe veoma značajna u ukupnom preživljavanju ovakvih pacijenata, pa će polaznici dobiti znanja i iz ovih oblasti.  Savladaće znanja o algoritmima primene osnovnih lekova u CPR: adrenalina i amiodarona, o primeni bikarbonata i trombolitičkoj terapiji tokom CPR. Razrešiće i medicinske i etičke dileme o tome kada prekinuti sa reanimacijom i proglasiti je ja bezuspešnu a naučiće i razliku između povratka spontane cirkulacije (ROSC) i uspešne reanimacije sa preživljavanjem pacijenata.
   Posle rešavanja ovog testa, polaznici će biti informisani i edukavani da budu deo uspešnog tima za kardiopulmonalnu reanimaciju, što će imati za rezultat ukupno povećanje preživljavanja pacijenata sa akutnim zastojem srca u našim uslovima.
   Profil polaznika  su praktično svi medicnski radnici koji u se u svom radu mogu susresti sa ovim stanjima.
   Test je sastavio  redovni profesor  Medicinskog fakulteta sa velikim iskustvom u teorijskoj i praktičnoj edukaciji u pomenutoj oblasti urgentne medicine sa nekoliko objavljenih udžbenika iz kardiopulmonalne reanimacije.
  • Obavezna literatura: 1. Pavlović PA. KPCR kod odraslih. In: Kalezić N. editor. Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini.Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu, 2016. p. 225–77; 2. Pavlović P, Trpković S, Anđelić S, Marinković O. Kardiopulmonalna reanimacija - nove preporuke 2015-2020. Naučni časopis urgentne medicine HALO 194. 2015;21(3):181-198; 3. Pavlović A. Kardiopulmonalna reanimacija. In: Pavlović PA editor. Prva pomoć. Beograd: Obeležja; 2011.p. 85–119; 4. Pavlović A. Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija. 3rd ed. Beograd; Obeležja; Beograd; 2011.
  • Dopunska literatura: 1. Soar J, Maconochie I, Wyckoff MH, et al. 2019 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations: Summary From the Basic Life Support; Advanced Life Support; Pediatric Life Support; Neonatal Life Support; Education, Implementation, and Teams; and First Aid Task Forces. Circulation 2019; 140:e826; 2. Panchal AR, Berg KM, Kudenchuk PJ, Del Rios M, Hirsch KG, Link MS et al. 2018 American Heart Association Focused Update on Advanced Cardiovascular Life Support Use of Antiarrhythmic Drugs During and Immediately After Cardiac Arrest: An Update to the American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation, 2018; 138: e740–e9, 3. Soar J, Perkins GD, I Maconochie, Böttiger BW, Deakin CD , Sandroni C et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation: 2018 Update - Antiarrhythmic drugs for cardiac arrest. Resuscitation, 2019; 134: 99-103.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-1137/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-1137/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1137/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      161.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 1. Pavlović PA. KPCR kod odraslih. In: Kalezić N. editor. Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini.Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu, 2016. p. 225–77 Datoteka
      5.4MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 2. Pavlović P, Trpković S, Anđelić S, Marinković O. Kardiopulmonalna reanimacija - nove preporuke 2015-2020. Naučni časopis urgentne medicine HALO 194. 2015;21(3):181-198 Datoteka
      1.4MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Savremeni principi kardio-pulmonalno-cerebralne reanimacije kod odraslih
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.