Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE D-1-470/20

  BROJ ODLUKE 153-02-00473/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje osnovnih znanja o parenteralnoj ishrani (indikacijama za uvođenje parenteralne ishrane, karakteristikama i specifičnostima parenetralne ishrane). Razumevanje značaja parenteralne ishrane u indikovanim stanjima i bolestima.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Snežana Ralić Maričić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, farmaceutske tehničare, sanitarne tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: D-1-470/20
  • Broj odluke: 153-02-00473/2020-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 21. maj 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Parenetreralna ishrana predstavlja nutritivnu podršku pacijentima koji nemaju funkcionalan digestivni trakt. Uzroci otežanog ili nikakvog hranjenja per os mogu biti različita zdravstvena stanja i oboljenja, a razlozi za uvođenje parenteralne ishrane su brojni.
   Medicinske sestre i zdravstveni tehničari svih profila treba da znaju indikacije i kontraindikacije za uvođenje parenetralne ishrane i da poznaju osnovne karakteristike ovog načina ishrane.
   Dnevne energetske potrebe pacijentima određuju se individualno. Pri izračunavanju dnevnih energetskih potreba za osobe različitog pola koriste se isti parametri, ali su formule razlikuju po polovima. U kliničkoj praksi se za izračunavanje bazalnih potreba koristi Haris-Benedikt-ova formula i dobijena vrednost se koriguje (pomnoži) faktorom stresa. Vrednost faktora stresa je 1-1.5 i zavisi od toga o kakvom pacijentu se radi (intubirani pacijent, bolesnik u sepsi ili je u pitanju elektivna operacija i sl.).
   Totalna parenteralna ishrana predstavlja metod ishrane pacijenta pri kome se sve neophodne hranljive materije obezbeđuju u vidu rastvora koji se primenjuju intravenskim putem. Podela parenteralne ishrane na potpunu i delimičnu izvršena je na osnovu funkcionalnosti digestivnog trakta. Delimičnom parenteralnom ishranom nadoknađuje se samo deo dnevnih energetskih potreba i predstavlja dopunu ishrani per os. Kod delimične ili suplementne parenteralne ishrane digestivni trakt je dilimično funkcionalan. Potpuna parenteralna ishrana zadovoljava ukupne dnevne energetske potrebe davanjem rastvora pacijentu. Evropsko udruženje za parenteralnu i enteralnu ishranu (ESPEN) osnovano je 2009. godine i daje preporuke za tretman pacijenata na intenzivnoj nezi. Prema ESPEN-ovim preporukama svim pacijentima za koje se ne očekuje da će u naredna tri dana biti na normalnoj ishrani treba uvesti parenetralnu ishranu u prvih 24 – 48 sati  i to ako je enteralna ishrana kontraindikovana ili je pacijent ne toleriše. Rastvori koji se koriste za perenteralnu ishranu su specifičnog, izbalansiranog sastava. Postoje posebno prilagođeni rastvori aminokiselina za različite kategorije pacijenata. Najčešće se koriste rastvori čiji je aminokiselinki sastav sličan onome u organizmu čoveka. Pacijentima sa oboljenjima jetre daju se rastvori u kojima je sadržaj aminokiselina redukovan. Ukoliko se očekuje da će parenteralna ishrana trajati manje od 10 dana, preporuka je korišćenje perifernog venskog pristupa. Proizvođači formula za totalnu pareneteralnu ishranu naglašavaju koji se može koristiti za perifernu primenu. Ako pacijent nema dobre periferne vene ili ukoliko je potrebno ograničiti unos tečnosti onda pacijent nije pogodan za perifernu parenetralnu ishranu. Monitoring je veoma važan kako bi se pratila adekvatnost parenetralne ishrane i eventualno korigovanje terapijskih postupaka.
  • Obavezna literatura: 1. Žunić F, Jevđić J. Osnove parenetralne ishrane. Časopis Udruženja anesteziologa i intezivista Srbije, 2015; 37: 35-43; 2. Singer P et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Intensive care. Clinical Nutrition, 2019: 387-400.
  • Dopunska literatura: 1. Kovacevich D et al. American Society for Parenteral and Enteral Nutrition Guidelines for the Selection and Care of Central Venous Access Devices for Adult Home Perenteral Nutrition Administration. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, 2019; 43: 15-31; 2. Ferrie S et al. Parenteral nutrition manual for adults in health care facilities. Dietitians Association of Australia, 2018. 85.
  • Veb sajt autorke testa: www.porodicninutricionista.com
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima



  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    D-1-470/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: D-1-470/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: D-1-470/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      128.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 1. Žunić F, Jevđić J. Osnove parenetralne ishrane. Časopis Udruženja anesteziologa i intezivista Srbije, 2015; 37: 35-43. Datoteka
      316Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 2. Singer P et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Intensive care. Clinical Nutrition, 2019: 387-400. Datoteka
      266.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Šta medicinska sestra treba da zna o parenteralnoj ishrani?
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.