Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE D-1-466/20

  BROJ ODLUKE 153-02-00473/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o uzrocima nastanka opstipacije; Upoznavanje sa načinima lečenja opstipacije; Razumevanje značaja prevencije nastanka opstipacije.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Snežana Ralić Maričić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, ginekološko akušerske sestre, pedijatrijske sestre, gerontološke sestre, medicinske sestre u službi kućnog lečenja i nege, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, dijetetičare-nutricioniste, radiološke tehničare, sanitarne tehničare, laborante, fizioterapeute)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: D-1-466/20
  • Broj odluke: 153-02-00473/2020-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 21. maj 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Savremeni stil življenja, pre svega konzumiranje hrane sa malo dijetnih vlakana, nedovoljan unos tečnosti, fizička neaktivnost i sedentarni način života, umnogome utiču na pojavu funkcionalne opstipacije. Medicinske sestre i zdravstveni tehničari svih profila treba da znaju da pruže odgovore na pitanja pacijenata o ovom veoma čestom zdravstvenom problemu, kao i da daju osnovne smernice u olakšavanju tegoba, koje mogu značajno uticati na unapređenje kvaliteta života.
   Pod opstipacijom (zatvorom) podrazumeva se otežano, neuredno i usporeno pražnjenje creva, pri čemu je stolica tvrda i u malim količinama. Osnovni cilj dijagnostičkih procedura kod gastrointestinalnih poremećaja je utvrđivanje da li se radi o organskom ili funkcionalnom poremećaju. U skladu sa time lekar preporučuje terapeutske mere. Prema III rimskim dijagnostičkim kriterijumima, funkcionalni poremećaji gastrointestinalnog trakta za odrasle svrstani su u šest grupa. Funkcionalni poremećaji creva obuhvataju: sindrom iritabilnog kolona, funkcionalnu nadutost, funkcionalnu opstipaciju, funkcionalnu dijareju, nespecifični funkcionalni poremećaji creva i  opoidima izazvana konstipacija. Procenjuje se da je zastupljenost funkcionalne opstipacije od 20 – 40 %. Problem preciznijeg praćenja predstavlja nejavljanje pacijenata ukoliko simptomi nisu izraženi. Bez obzira na to, ovaj problem utiče na kvalitet života osoba koje imaju funkcionalnu opstipaciju. Utvrđeno je da se funkcionalna opstipacija češće javlja kod žena, osoba nižeg nivoa obrazovanja i nižeg socijalno – ekonomskog statusa. Učestalost funkcionalne opstipacije povećava se starenjem i procena je da se javlja kod 33,5% osoba starijih od 60 godina. Funkcionalna opstipacija deli se na tri grupe: normotoničnu i atoničnu opstipaciju i opstipaciju usled disfunkcije dna karlice. Upotreba pojedinih lekova, poput: diuretika, beta blokatora, antidepresiva, zatim antagonista kalcijuma i antacid sa aluminijumom, mogu dovesti do opstipacije. Ukoliko se ne utvrdi postojanje organskog uzroka opstipacije, treba preporučiti povećan unos dijetnih vlakana, tečnosti, umerenu fizičku aktivnost i preporučiti volumenske laksative. Dijetna vlakna predstavljaju neskrobne polisaharide i obuhvataju: pektine, celulozu, hemicelulozu, gume i mucilagene. Dijetna vlakna se u digestivnom traktu ne vare i ne apsorbuju. Ona upijaju vodu i tako povećavaju volumen crevnog sadržaja, čime vrše mehanički nadražaj i utiču na crevnu peristaltiku. Preporuka je da se mekinje uzimaju uz obrok i uz dosta tečnosti. Na taj način pored povoljnog delovanja na crevnu peristaltiku, utiču na sporiju apsorpciju ugljenih hidrata i na taj način snižava glikemijski indeks unete hrane. Utvrđeno je da redovan i optimalan unos dijetnih vlakana mogu značajno da smanje rizik za nastanak hroničnih nezaraznih oboljenja i to: gojaznosti, hipertenzije, dijabetesa, kardio – vaskularnih oboljenja, opstipacije, iritabilnog kolona, malignih bolesti i dr.
  • Obavezna literatura: 1. Snežana Ralić Maričić, "Principi i metode lečenja opstipacije", prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. Stern Т, Davis А. Evaluation and Treatment of Patients With Constipation. JAMA, 2016. 315(2): 192-3; 2. Forootan M, Bagheri N, Darvishi M. Chronic constipation: A review of literature. Medicine, 2018; 97(20): e10631; 3. Andresen V, Layer P. Medical Therapy of Constipation: Current Standards and Beyond. Visc Med, 2018; 34:123-7; 4. Sobrado CW, Corrêa Neto IJF, Faraco Sobrado RAPL, Nahas SC, Cecconello I. Diagnosis and treatment of constipation: a clinical update based on the Rome IV criteria. Journal of Coloproctology, 2018; 38(2): 137-44; 5. McIlfatrick S, Muldrew DHL, Beck E et al. Examining constipation assessment and management of patients with advanced cancer receiving specialist palliative care: a multi-site retrospective case note review of clinical practice. BMC Palliat Care, 2019; 18: 57.
  • Veb sajt autorke testa: www.porodicninutricionista.com
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    D-1-466/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: D-1-466/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: D-1-466/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      299Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 1. Snežana Ralić Maričić, "Principi i metode lečenja opstipacije", prezentacija predavanja. Datoteka
      1.1MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Principi i metode lečenja opstipacije
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.