Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00005

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih specifičnih znanja o nekim veoma važnim antibioticima (Vankomicin, Metronidazol, Trimetoprim-Sulfametoksazol, Eritromicin); razumevanje i usvajanje koncepta "antimicrobial stewardship" i, na toj osnovi; osposobljavanje za racionalnu upotrebu navedenih antibiotika.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Milica Prostran
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (nije specifikovano)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00005
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije namenjen je zdravstvenim radnicima (lekarima, stomatolozima i farmaceutima) koji svakodnevno propisuju ili izdaju antimikrobne lekove, ali i medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima - članovima tima koji pruža zdravstvene usluge, koji treba da znaju osnov-ne stvari o antibioticima.
   Test obezbeđuje sticanje relevantnih znanja koja doprinose stvaranju uslova za "antimicrobial stewardship", odnosno, optimalan izbor, optimalnu dozu, kao i optimalno trajanje primene antibiotika. Cilj ovog koncepta je da se postigne naj-bolji klinički ishod, uz minilanu toksičnost za bolesnika i minimalno dejstvo na razvoj rezistencije.
   U fokusu programa nalaze se antimikrobni lekovi kod kojih koncept "antimicrobial stewardship" ima naročitu važnost s obzirom na obim njihovog propisivanja i korišćenja, indikacije za koje se koriste i/ili klinički značaj i učestalosti neželjenih posledica upotrebe, uključujući i verovatnoću razvoja rezistencije. Reč je o lekovima Vankomicin, Metronidazol, Trimetoprim-Sulfametoksazol, Penicilin, Eritromicin.
   Vankomicin je antibiotik koji se koristi u profilaksi i lečenju endokarditisa, peritonitisa nastalog tokom periotneumske dijalize, pseudomembranoznog kolitisa i drugih teških infekcija izazvanih Gram pozitivnim kokama. Najčešća neželjena dejstva ovog leka su nefrotoksičnost (koja se manifestuje insuficijencijom bubrega i intersticijalnim nefritisom), ototoksičnost i neutropenija (koja može nastupiti posle jedne sedmice ili kumulativne doze od 25g).
   Metronidazol je antibiotik koji efikasno leči anaerobne infekcije (uključujući i dentalne) i infekcije izazvane protozoama (eradikacija Helicobacter pylori, npr.). Deluje baktericidno. U prisustvu anaeroba i osetljivih protozoa Metronidazol se hemijski redukuje; nastali produkti redukcije ubijaju osetljive bakterije i protozoe, reaguju sa intraćelijskim makromolekulima i oštećuju DNK mikroorganizama. Primenjuje se na različite načine, a ima brojna neželjena dejstva koja zavise od načina i dužine primene i kombinovanja sa drugim supstancama.
   Trimetoprim-Sulfametoksazol je antibiotik koji se široko koristi u lečenju urinarnih infekcija kod muškaraca i žena, kao i za lečenje respiratornih infekcija.
   Značaj antibiotika penicilinske grupe proističe iz činjenice da se oni široko koriste u lečenju najčešćih (respiratornih i urinarnih) infekcija.
   Eritromicin je makrolidni antibiotik koji deluje baktericidno ili bakteriostatski. Ima sličan, mada ne i identičan antiimikrobni spektar kao i penicilin, pa se primenjuje kao njegova alternativa u slučaju alergije na peniciline. Može imati brojna neželjena dejstva.
   Program je kreiran kao elektronski test i biće postavljen na platformu za onlajn edukaciju organizatora. Sadrži 50 pitanja sa 3 do 5 odgovora od kojih je samo jedan tačan (multiple choice questionnaire). Na svaki tačan ili netačan odgovor korisnik će dobiti povratnu informaciju i objašnjenje zašto je odgovor tačan ili netačan. Na ovaj način stvorene su pretpostavke da korisnik uči efikasnije, čak i na sopstvenim greškama.
  • Obavezna literatura: 1. Prostran M. Racionalna primena antibiotika. U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja (Prostran M Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2016. 183-199.
  • Dopunska literatura: 1. Cunha CB.Antimicrobial Stewardship Programs: Principles and Practice. Medical Clinics of North America, 2018; 102(5): 797-803; 2. Karanika S, Paudel S, Grigoras C, Kalbasi A, Mylonakis E. Systematic Review and Meta-analysis of Clinical and Economic Outcomes from the Implementation of Hospital-Based Antimicrobial Stewardship Programs. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2016; 60(8): 4840-52; 3. Hersh AL, De Lurgio SA, Thurm C, Lee BR, Weissman SJ, Courter JD et al. Antimicrobial Stewardship Programs in Freestanding Children’s Hospitals. Pediatrics, 2015. 135 (1); 4. Cooper T. Antimicrobial stewardship: a personal and professional challenge. Journal of Infection Prevention, 2016. 17 (3): 105-6.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     112.7Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Prostran M. Racionalna primena antibiotika. U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja (Prostran M Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2016. 183-199. Datoteka
     7.7MB PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Antibiotici - Šta zdravstveni radnik treba da zna (2)
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.