Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00012

  BROJ ODLUKE 153-02-3135/2018-01

  Cilj programa je: Edukativni ciljevi programa su: sticanje relevantnih znanja o racionalnoj antimikrobnoj terapiji infekcija respiratornog trakta; razumevanje i usvajanje racionalnog pristupa u lečenju infekcija respiratornog trakta; osposobljavanje za optimalan izbor antibiotika, optimalno doziranje antimikrobne terapije i optimalno vođenje tretmana infekcija respiratornog trakta.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Milica Prostran
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: sve specijalnosti)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00012
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije namenjen je zdravstvenim radnicima (lekarima, stomatolozima i farmaceutima) koji svakodnevno propisuju ili izdaju antimikrobne lekove za lečenje raznovrsnih infekcija respiratornog trakta ili savetuju pacijenta u vezi sa korišćenjem određenih antimikrobnih lekova ili drugih (biljnih) preparata.
   Test obezbeđuje sticanje relevantnih znanja o racionalnoj antimikrobnoj terapiji infekcija gornjeg i donjeg respiratornog trakta.
   U fokusu ovog programa su dva najčešća klinička entiteta - otitis media kod dece i različite vrste pneumonie. Korisnici testa biće obučeni za optimalan izbor antibiotika (lekovi prvog izbora i terapijske alternative), optimalno doziranje antimikrobne terapije (kod različitih uzrasta, u odnosu na težinu bolesti, stanje bolesnika i komorbiditet), kao i optimalno vođenje tretmana (ambulantno i hospitalno lečenje), sa ciljem da se postigne najbolji klinički ishod, uz minimalnu toksičnost za bolesnika i minimalno dejstvo na razvoj rezistencije.
   Korisnici testa steći će znanja:
   - o epidemiološkim karakteristikama respiratornih infekcija, od značaja za pravilan pristup lečenju (najčešći uzročnici - bakterije i virusi, klasifikacija pneumonija, SIRS kriterijumi i indeks težine bolesti...)
   - o pristupu, odnosno, modalitetima lečenja respiratornih infekcija (lečenje nekomplikovane vanbolnički stečene pneumonije, pneumonije kod bolesnika sa hroničnim bolestima i komorbiditetom, težih oblika pneumonije, ambulantno i/ili hospitalno lečenje, empirijsko lečenje i/ili usmereno lečenje u odnosu na uzročnik - najčešći izazivači, stafilokoke i/ili atipični patogeni, pneumonije stečene u bolnici)
   - o upotrebi antimikrobnih lekova - limitacijama za upotrebu antibiotika u lečenju respiratornih infekcija, empirijskom i usmerenom lečenju, antibioticima prvog i drugog izbora, njihovom doziranju, trajanju lečenja.
   Program se realizuje u formi elektronskog testa, koji sadrži 50 pitanja sa 3 do 5 odgovora od kojih je samo jedan tačan („multiple choice questionnaire“). Na svaki tačan ili netačan odgovor korisnik će dobiti povratnu informaciju i stručno objašnjenje zašto je odgovor tačan ili netačan. Na ovaj način stvorene su pretpostavke da korisnik uči efikasnije, čak i na sopstvenim greškama. Elektronski test tako postaje sredstvo za sticanje, a ne samo za proveru znanja  korisnika.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Milica Prostran "Racionalna primena antibiotika". U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja (Prostran M Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2014. 183-199.
  • Dopunska literatura: 1. Bryant PA. Antimicrobial stewardship resources and activities for children in tertiary hospitals in Australasia: a comprehensive survey. Med J Aust, 2015. 202 (3): 134-8; 2. Cantey JB, Patel SJ. Antimicrobial Stewardship in the NICU. Infectious Disease Clinics, 2014. 28(2): 247–61; 3. Schouten JA,,Kullberg BJ,,Prins JM,,Schuts EC,,Hulscher MEJL,,Mouton JW et al. Current evidence on hospital antimicrobial stewardship objectives: A systematic review and meta-analysis. The Lancet Infectious Diseases, 2016. 16(7): 847-56; 4. Gerber JS, Prasad PA, Fiks AG, Localio AR, Grundmeier RW, Bell LM et al. Effect of an Outpatient Antimicrobial Stewardship Intervention on Broad-Spectrum Antibiotic prescribing by Primary Care Pediatricians. A Randomized Trial. JAMA. 2013; 309(22): 2345-52.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     114.5Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Prof.dr Milica Prostran "Racionalna primena antibiotika". U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja (Prostran M Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2014. 183-199. Datoteka
     7.7MB PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Antibiotici u terapiji odabranih infekcija respiratornog trakta
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.