Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00023

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje znanja o ulozi i značaju pravilne ishrane u prevenciji karijesa, prevenciji periodontalne bolesti i prevenciji sistemskih bolesti sa oralnim i dentalnim manifestacijama.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Goran Belojević
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00023
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Edukativni cilj ovog programa je da obezbedi sticanje znanja o ulozi i značaju pravilne ishrane u prevenciji karijesa, prevenciji periodontalne bolesti i prevenciji sistemskih bolesti sa oralnim i dentalnim manifestacijama.
   Karijes je najčešća bolest ljudi i ima karakter infekcije. Pored oralne higijene i stanja imunog sistema, ishrana igra značajnu ulogu u prevenciji i  profilaksi karijesa. U tom smislu, korisnici testa steći će znanja o:
   - prijemčivosti površine zuba bakterijama u zubnom plaku ili usnoj duplji,
   - fermentabilnim ugljenim hidratima u ishrani i vremenu neophodnom za metabolisanjem ugljenih hidrata kao neophodnih preduslova za nastanak karijesa,
   - kariogenim bakterijama u usnoj duplji i sastavu gleđi i dentina,
   - o lokalnim faktorima usne duplje (lokacija zuba, kvantitet i kvalitet salive i prisustvo zubnih udubljenja i fisura kao elementima kariogenosti zuba),
   - o karakteristikama hrane (obliku i konzistenciji hrane, dužini izlaganja, sastavu hrane i vremenskom rasporedu i učestanosti uzimanja hrane) kao faktorima koji utiču na kariogenost hrane,
   - o kariogenom supstratu koji čine fermentabilni ugljeni hidrati, salivarni pH < 5.5, često grickanje hrane i teško svarljiva hrana,
   - o kariogenim fermentabilnim ugljenim hidratima iz žitarica, voća, mlečnih zašećerenih proizvoda i šećera,
   - o značaju pH > 5.5 i dovoljnog lučenja salive u prevenciji karijesa,
   - o kariostatskoj hrani koja ima protektivni karakter (ne doprinosi karijesu) kao što je neskrobno povrće i kokice, meso, riba, jaja, masti,
   - o antikariogenoj hrani, u koju spadaju neke vrste sireva i žvakaće gume sa ksilitolom koje, kada se uzimaju pre kariogene hrane, čine da bakterije iz plaka ne metabolišu,
   - o mehanizmima antikariogenog delovanja fluora i načinu suplementacije.
   Testom se takođe prenose znanja o karijesu ranog detinjstva, kao i o periodontalnoj bolesti u starosti i mogućnostima nutritivne podrške terapiji.
   Osim karijesa, ovim testom obrađena je nutritivna podrška prevenciji ili sanaciji različitih oralnih manifestacije kod dijabetes melitusa, gljivičnih infekcija, kancera glave i vrata i AIDS-a.
  • Obavezna literatura: 1. Prezentacija predavanja Prof.dr Goran BELOJEVIĆ "ISHRANA KAO FAKTOR PREVENCIJE BOLESTI USTA I ZUBA".
  • Dopunska literatura: 1. Khanh LN, Ivey SL, Sokal-Gutierrez K, Barkan H, Ngo KM, Hoang HT et al. Early Childhood Caries, Mouth Pain, and Nutritional Threats in Vietnam. Am J Public Health. 2015; 105(12): 2510-7; 2. Jin J. JAMA PATIENT PAGE. Dietary Guidelines for Americans. JAMA. 2016; 315(5): 528; 3. Iwasaki M, Yoshihara A, Ogawa H, Sato M, Muramatsu K, Watanabe R, Ansai T, Miyazaki H. Longitudinal association of dentition status with dietary intake in Japanese adults aged 75 to 80 years. J Oral Rehabil. 2016;43:737–44; 4. Nomura Y, Okada A, Kakuta E et al. Consistency of supplied food and dentition status of the elderly in residential care homes. BMC Oral Health, 2019; 19: 74; 5. Badrasawi MMH, Hijjeh NH, Amer RS, Allan RM, Altamimi M. Nutrition Awareness and Oral Health among Dental Patients in Palestine: A Cross-Sectional Study. International Journal of Dentistry, 2020.
  • Raspoloživo vreme: 2,5 sata za učenje, 1,5 sat za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 40

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     107.3Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Prezentacija predavanja Prof.dr Goran BELOJEVIĆ "ISHRANA KAO FAKTOR PREVENCIJE BOLESTI USTA I ZUBA" Datoteka
     433.9Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Ishrana kao faktor prevencije bolesti usta i zuba
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.