Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00041

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Osposobljavanje korisnika za zaštitu zdravlja zaposlenih u laboratorijama, vezano za specifični rizik od infekcija i drugih oštećenja zdravlja, kroz sticanje znanja, obuku za prepoznavanje rizika i upoznavanje sa adekvatnim merama zaštite.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Valentina Arsić-Arsenijević
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00041
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije bavi se zdravljem zaposlenih u laboratorijama, vezano za specifični rizik od infekcija i drugih oštećenja zdravlja.
   Korisnici testa će se najpre predočiti opšti principi zaštite zdravlja zaposlenih u laboratorijama i preporuke u vezi sa očuvanjem zdravlja, prevencijom i ranim otkrivanjem infekcija, specifične za laboratorije određenih nivoa biološke bezbednosti. Korisnici testa dobiće informacije o sadržaju preventivnih i kontrolnih pregleda, odnosno, značaju pravovremenog sprovođenja sistematskih pregleda zaposlenih u laboratoriji.
   Zatim će se razmotriti specifičnosti rizika koji se povezuje s medicinskim otpadom, koji predstavlja verovatno najznačajniji rizik s kojim se suočavaju zaposleni u laboratoriji. Rukovanje medicinskim otpadom u laboratorijama je od posebnog značaja za prevenciju infekcija. Pod rizikom za nastanak ovog tipa infekcija nastalih u zdravstvenim ustanovama su, pre svih laboratorijski tehničari i drugi zaposleni u laboratorijama, ali i ostali zdravstveni radnici, kao i drugi zaposleni u ovim ustanovama, pacijenti i opšta populacija. U ovom programu kontinuirane medicinske edukacije obrađeni su opšti principi upravljanja medicinskim otpadom, kao i karakteristike upravljanja otpadom iz medicinskih laboratorija (procedure za odlaganje kontaminiranih materijala i otpada, postupanje sa oštrim predmetima, postupak sa kontaminiranim - potencijalno infektivnim - materijalima za odlaganje). Korisnici testa će takođe steći uvid u preporuke koje se odnose na bezbedno odlaganje medicinskog otpada iz laboratorija.
   U poslednjem delu testa biće obrađeni oštećenja zdravlja prouzrokovana infektivnim biološkim materijalom, hemijskim ili fizičkim agensima koja nastaju u sklopu incidenata ili nesrećnih slučajeva u laboratoriji, kao i karakteristike adekvatnog reagovanja.
   Incidentom u laboratoriji smatra se svaka situacija koja može dovesti do oslobađanja infektivnih ili drugih štetnih agenasa opasnih po zdravlje zaposlenih. Incident ne podrazumeva obavezno povređivanje zaposlenih. Za razliku od njih, nesrećni slučajevi podrazumevaju obavezno povređivanje zaposlenih. Povredama koje nastaju pri incidentima i nesrećnim slučajevima u laboratoriji najčešće su izloženi disajni organi, koža i oči. U testu su obrađene najvažnije karakteristike ovih povreda, kao i principi i način pružanja pomoći povređenom. Prilikom povreda koje nastaju u laboratorijama, potrebna je brza intervencija od strane zaposlenih ili stručnog osoblja. Intervencija se sprovodi kao pružanje prve pomoći i hitne medicinske pomoći. Prvu pomoć pruža bilo koji zdravstveni radnik koji se zatekne u okruženju povređenog, a hitnu medicinsku pomoć pruža stručno osposobljen zdravstveni radnik. Osim pružanja pomoći povređenom (postupak prve i hitne medicinske pomoći), ovaj program obrađuje i drugi značajan aspekt problema koji prati incidente, odnosno, nesrećne slučajeve u laboratoriji, a odnosi se na sanaciju zagađenja nastalu prosipanjem infektivnog materijala. Korisnici testa dobiće uvid u proceduru čišćenje kod prosipanja materijala i osposobiti se za adekvatno reagovanje u vezi s tim.
   U testu su, takođe, obrađene i najčešće povrede pacijenata koje nastaju u laboratoriji, vezano za uzimanje uzorka krvi (kolaps, klonično-tonični grčevi).
  • Obavezna literatura: 1. Priručnici za upravljanje medicinskim otpadom, Preporuke za bezbednost i zdravlje na radu u medicinskim laboratorijama za veću bezbednost pacijenata i zdravstvenih radnika, Publikacija br: 12/001, Maj 2012.
  • Dopunska literatura: 1. Priya D, Kaur MG, Jagdish C. Biomedical waste management in India: Critical appraisal. Journal of Laboratory Physicians, 2018. 10(1): 6-14; 2. Balekouzou A, Pamatika CM, Nambei SW, Djeintote M, Mossoro D, Ditu K et al. Management of biomedical waste in two medical laboratories in Bangui, Central African Republic. The Pan African Medical Journal, 2016; 23: 237; 3. Das B, Ray R, Chatterjee K, Das A, Saha AK, Ghosh D. Identification of Viral Biomarkers in Clinical Laboratory Waste (LW) and Chances of Community Pollution: A Cross Sectional Study Among Government and Private Sector Laboratories of Hooghly and Burdwan District, West Bengal, India. British Journal of Research, 2016. 3(1): 001-013; 4. Tesink JG, Lauridsen J, Canić V, Perović J, Stamenković G, Branković-Magić M i ost. Preporuke za bezbednost i zdravlje na radu u medicinskim laboratorijama. Priručnik. Beograd: Ministarstvo zdravlja Srbije, 2013. 1-72; 5. Ismail AA, Mahfouz MS, Makeen A. Injection safety among primary health care workers in Jazan Region, Saudi Arabia. Int J Occup Environ Med. 2014; 5(3): 155-63.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     215.5Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Priručnici za upravljanje medicinskim otpadom, Preporuke za bezbednost i zdravlje na radu u medicinskim laboratorijama za veću bezbednost pacijenata i zdravstvenih radnika, Publikacija br: 12/001, Maj 2012. URL adresa
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Biološka bezbednost u laboratorijama - Incidenti, nesrećni slučajevi i adekvatno reagovanje
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.