Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00043

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Upoznavanje sa principima i procedurama zaštite zdravstvenog osoblja i pacijenata od infekcija koje se prenose putem krvi i telesnih tečnosti; Usvajanje savremenog pristupa samozaštite zdravstvenih radnika; Osposobljavanje zdravstvenih radnika za prepoznavanje rizika kod bolesti koje se prenose putem krvi i telesnih tečnosti.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prim.dr Mila Vučić Janković
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00043
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Cilj ovog programa edukacije je  upoznavanje sa najčešćim uzročnicima bolesti, osnovnim postulatima bezbedne prakse i merama prevencije kod bolesti koje se prenose putem krvi i telesnih tečnosti. Dat je pregled najčešćih puteva prenosa (putem krvi, preko transfuzije krvi i derivata krvi, tokom  medicinskih procedura, zbog nepoštovanja pravila struke). Opšta mera prevencije prenošenja virusa među zdravstvenim radnicima putem krvi je izbegavanje profesionalne ekspozicije krvi pacijenata. Svi postupci u toku dijagnostike, lečenja i nege, gde se dolazi u kontakt sa krvlju i telesnim tečnostima, moraju biti u skladu sa procedurama asepse i antisepse.
   Kontinuirana edukacija zdravstvenih radnika predstavlja prvi korak u zaštiti od prenošenja bolesti tokom medicinskih procedura. Stoga će korisnici ovog programa biti detaljno upoznati sa pravilima za korišćenje zaštitne opreme uz poštovanje procedura. To je i najvažniji cilj ovog programa KE.
   Svaku krv i drugu telesnu tečnost treba smatrati potencijalno zaraznom. Pre i posle rada sa svakim pacijentom pojedinačno, ruke treba oprati tekućom vodom i tečnim sapunom, a ruke prosušiti papirnim ubrusom. Pri čišćenju instrumenata moraju se nositi deblje gumene rukavice i zaštitna odeća. Neophodna je adekvatna sterilizacija svih medicinskih instrumenata za višekratnu upotrebu, poštujući propisane procedure za različite instrumente i opremu. Pre sterilizacije se obavlja rasklapanje instrumenata, detaljno pranje deterdžentom i dezinfekcija. Zdravstveni radnici treba da nose elastične rukavice, zaštitne naočare i drugu zaštitnu opremu, posebno kad imaju podatak da je pacijent nosilac virusa koji se prenose putem krvi. Nošenje zaštitnih naočara je vrlo važno kod vađenja krvi i plasiranje instrumenata u venski sistem zbog prskanja krvi i prenošenja bolesti preko očne sluzokože. Za svakog pacijenta treba koristiti nov par rukavica, jer one nemaju funkciju samo zaštite zdravstvenog radnika, već i pacijenta. Praksa u našim zdravstvenim ustanovama da se koristi jedan par rukavica dok se svi pacijenti u jednom turnusu ne obrade, na prvi pogled donosi uštedu, a u suštini višestruko povećava troškove zdravstvene zaštite, jer omogućava širenje intrahospitalnih infekcija. Radni mantili i drugi zaštitni delovi odeće treba da se nose samo u intervenciji, kod izlazaka van radne prostorije treba ih skinuti i ponovo obući prilikom povratka u intervenciju. Treba ih odmah zameniti ako se zaprljaju krvlju i drugim telesnim tečnostima pacijenata. Najčešći rizik za zdravstvene radnike je neoprezno uzimanje, korišćenje i odlaganje igala i drugih oštrih instrumenata koji direktno dolaze u kontakt sa krvlju i telesnim tečnostima pacijenata. Imunizacija protiv Hepatitisa B je zakonska obaveza zdravstvenih radnika, kao i učenika i studenata zdravstvene struke. Učesnici programa KE dobiće i detaljan pregled postupaka i procedura kod najčešćih akcidenata.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Dragoljub Đokić i saradnici, "Narodno zdravlje u teoriji i praksi. Imunizacija - jedna od vodećih mera primarne prevencije". monografija. Institut za javno zdravlje Kragujevac, 2010; 2. Prim.dr Mila Vučić, "Bezbedna zdravstvena usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i stomatološkoj praksi", prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. Nouetchognou JS, Ateudjieu J, Jemea B, Mbanya D. Accidental exposures to blood and body fluids among health care workers in a Referral Hospital of Cameroon. BMC Research Notes 2016; 9:94; 2. Coppola N, De Pascalis S, Onorato L, Calò F, Sagnelli C, Sagnelli E. Hepatitis B virus and hepatitis C virus infection in healthcare workers. World J Hepatol. 2016 Feb 18;8(5):273-81; 3. Malewezi B, Omer SB, Mwagomba B, Araru T. Protecting health workers from nosocomial Hepatitis B infections: A review of strategies and challenges for implementation of Hepatitis B vaccination among health workers in Sub-Saharan Africa. J Epidemiol Glob Health, 2016; 6(4): 229-41; 4. CDC Guidance for Evaluating Health-Care Personnel for Hepatitis B Virus Protection and for Administering Postexposure Management. 2013. 62 (rr10): 1-19.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     104.5Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Prof.dr Dragoljub Đokić i saradnic, "Narodno zdravlje u teoriji i praksi. Imunizacija - jedna od vodećih mera primarne prevencije". monografija. Institut za javno zdravlje Kragujevac, 2010. Datoteka
     1.6MB PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 2. Prim.dr Mila Vučić, "Bezbedna zdravstvena usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i stomatološkoj praksi", prezentacija predavanja URL adresa
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Bezbedna zdravstvena usluga u primarnoj zaštiti i stomatološkoj praksi
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.