Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00047

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje znanja o bolničkoj higijeni kao sredstvu za sprečavanje intrahospitalnih infekcija i podizanje kaliteta zdravstvenih usluga. Usvajanje savremenog pristupa u sprovođenju bolničke higijene.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Goran Belojević
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00048
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Bolnička higijena predstavlja bazični odbrambeni stub protiv intrahospital-nih infekcija i neizostavni deo kvaliteta zdravstvenih usluga u bolničkoj sredini. Ovim testom se stiču znanja o kritičnim mestima u bolničkoj sredini u pogledu mikrobiološke kontaminacije. Korisnici će naučiti o neophodnom broju izmena vazduha u prirodnoj ventilaciji sanitarnog prostora i normativima koji moraju biti ispunjeni u sanitarnom prostoru bolnice. Obrađeni su osnovni postulati o načinu i dužini pranja ruku i o situacijama kada je to apsolutno neophodno i načinu sušenja ruku. Testom se preciziraju razlike između asepse, saniranja, dezinfekcije i sterilizacije u bolničkoj sredini. Korisnici će steći neophodna znanja o visokotemperaturnoj sterilizaciji u suvom sterilizatoru i u autoklavu, i o niskotemperaturnoj sterilizaciji etilen oksidom i formaldehidom kao i jonizujućim zračenjem. Od metoda dezinfekcije testom se stiču znanja o pasterizaciji vodom i parom za endoskope, kontaktna sočiva, metalne špatule, vaginalne spekulume i  pribore za reanimaciju. Testom se stiču znanja o sredstvima i načinu pravilnog čišćenja bolničkog prostora i to podova, radnih površina, zidova, plafona, sanitarnog prostora, kada, WC šolja, sudopera, umivaonika.  Korisnici testa naučiće osnovne karakteristike i indikacije za primenu hemijskih dezinficijenasa i to: alkohola, digvanida, halogena, aldehida, fenola, i kvarternih amonijumovih baza. Testom se stiču znanja o potencijalnom inaktivirajućem dejstvu na hemijske dezinficijense od strane drugih hemijskih dezinficijenasa, tvrdoće vode, pH vode, prirodnih i veštačkih materijala, i značaju koncentracije, vremena spravljanja, i rezistencije bakterija. Obrađen je Kohov sedimentacioni metod i slit sempler metod određivanja broja mikroorganizama u vazduhu bolničke sredine. Testom se stiču znanja o opasnom medicinskom otpadu i to posebno o oštrom, infektivnom,patološkom, genotoksičnom, hemijskom, radioaktivnom, teškim metalima i aparatima pod pritiskom, načinu obeležavanja, prikupljanju i transportu. Obrađeni su završni postupci  sa opasnim medicinskim otpadom u vidu incineracije, autoklaviranja, mikrotalasne ekspozicije, inertizacije i hemijske dezinfekcije opasnog medicinskog otpada i  postupka sa radioaktivnim medicinskim otpadom.
  • Obavezna literatura: 1. Prezentacija predavanja Prof.dr Goran BELOJEVIĆ, "BOLNIČKA (INTRAHOSPITALNA) INFEKCIJA"; 2. Belojević G. Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija. U: Belojević G. Ed. Higijena. Podgorica: Medicinski fakultet Crne Gore. 2013. 229-237.
  • Dopunska literatura: 1 Mehta Y, Gupta, A, Todi S, Myatra SN, Samaddar DP, Patil V et al. Guidelines for prevention of hospital acquired infections. Indian J Crit Care Med, 2014. 18(3): 149–63; 2. Khan HA, Ahmad A, Mehboob R Nosocomial infections and their control strategies. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 2015. 5(7): 509–14; 3. Dancer SJ. Controlling Hospital-Acquired Infection: Focus on the Role of the Environment and New Technologies for Decontamination. Clin. Microbiol. Rev, 2014. 27(4): 665-90; 4. Quinn MM, Henneberger PK. Cleaning and disinfecting environmental surfaces in health care: Toward an integrated framework for infection and occupational illness prevention. American Journal of Infection Control, 2015. 43(5): 424–34
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     108.6Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Prezentacija predavanja Prof.dr Goran BELOJEVIĆ, "BOLNIČKA (INTRAHOSPITALNA) INFEKCIJA" URL adresa
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 2. Belojević G. Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija. U: Belojević G. Ed. Higijena. Podgorica: Medicinski fakultet Crne Gore. 2013. 229-237 Datoteka
     981Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Bolnička higijena
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.