Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00071

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Šta su klimatske promene i koje su elementarne nepogode posledica ovih promena; koje su rizične grupe stanovništva za nepovoljne efekte klimatskih promena; na koji način klimatske promene utiču na povećanje vektorskih bolesti, kardiovaskularnih, respiratornih, mentalnih i neuroloških bolesti; na koji način klimatske promene utiču na zdravlje dece.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Dr Sci med Nevenka Ilić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00071
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Varijacije klime koje nisu vezane za ljudsku aktivnost nazivaju se „klimatska varijabilnost“, dok izraz „klimatske promene“ podrazumeva promene koje se dešavaju u atmosferi u moderno doba, a posledica su ljudske aktivnosti. Gasovi staklene bašte su gasovi koji adsorbuju i emitiju zračenje unutar infracrvenog termalnog osega u atmosferi i dovode do zagrevanja zemlje, odnosno efekta staklene bašte. Povećanje temperature vazduha za posledicu ima topljenje glečera, podizanje nivoa mora, promenu obrazaca padavina, a ekstremne elementarne prirodne nepogode postaju intenzivnije i češće. SZO procenjuje da će klimatske promene u periodu od 2030. do 2050. godine  odneti dodatnih 200.000 života godišnje.
   Visoka temperatura vazduha za posledicu može imati dehidraciju, grčeve, toplotni udar i smrt. Najosteljivije grupe su stare osobe preko 65 godine, deca, odojčad u prvoj godini života. Klimatske promene dovode do povećanja transmisivnih bolesti koje se prenose preko komaraca i krpelja, kao rezultat u promenama geografskog područja u kome ovi vektori žive, produženjem sezone njihove aktivnosti i povećanjem njihovog broja, pa se transmisivne bolesti poput malarije, čikungunja i virusa Zapadnog Nila, kao i Lajmske bolesti očekuju i u regionima za koje nisu karakteristične. Povišenje temperature vazduha uslovljava i porast infektivnih bolesti koje se prenose putem hrane, kao što je salmoneloza i kampilobakterioza.
   Klimatske promene utiču na kvalitet vazduha preko povećanog stvaranja i povećanja alergogenosti polena i preko porasta koncentracije ozona, finih čestica i prašine. Štetni efekti ozona okrivljuju se za astmu, bronhitis, aterosklerozu, infarkt srca i druge kardiopulmonalne probleme kod ljudi. Povećana vlažnost vazduha i povišena temperatura utiču i na formiranje malih čestica ispod 2,5μm koje se povezuju sa većom učestalošću infarkta miokarda i formiranjem tromboze dubokih vena. Izlaganje štetnim agensima iz životne sredine u toku vulnerabilnih perioda rasta i razvoja dece, može dovesti do genetskih mutacija i epigenetskih promena, što za posledicu ima nastanak hroničnih nezaraznih bolesti kasnije u životu.
   Mentalni poremećaji koji se javljaju posle elementarnih nepogoda kreću se od akutnog traumatskog stresa do hroničnih stresnih stanja kao što su post-traumatski stresni poremećaji, depresija, anksioznost, psihosomatski poremećaji, poremećaji koncentracije, sna, seksualna disfunkcija, socijalna izolacija, iritabilnost i zloupotreba alkohola i droga. Faktori koji delimično utiču na ispoljavanje neuroloških poremećaja su malnutricija, izlaganje opasnim materijama i metalima u vazduhu, hrani ili vodi i pesticidima. Hronična izloženost teškim metalima dovode do egzarcerbacije neuroloških defekata i poremećaja učenja kod dece, a povezuju se i sa ranom pojavom Alchajmerove i Parkinsonove bolesti.
  • Obavezna literatura: 1. Dr Sci med Nevenka Ilić "Klimatske promene - Uticaj na zdravlje ljudi", autorizovano predavanje.
  • Dopunska literatura: 1. Climate change and helath; WHO: 2018; 2. Bell JE, Brown CL, Conlon et al. Changes in extreme events and the potential impacts on human health. J Air aste Manag Assoc 2018; 68(4): 265-87; 3. Orru H, Ebi KL, Forsberg B. The Interplay of Climate Change and Air Pollution on Health. Curr Environ Health Rep 2017; 4(4): 504-13; 4. Berry P, Enright PM, Shumake-Guillemot J at al. Assessing Health Vulnerabilities and Adaptation to Climate Change: A Review of International Progress. Int J Environ Res Public Health  2018; 15(12); 5. Ebi KL, Hess JJ. The past and future in understanding the health risks of and responses to climate variability and change. Int J Biometerol 2017; 61(Suppl 1): 71-80.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     116.4Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Dr Sci med Nevenka Ilić "Klimatske promene - Uticaj na zdravlje ljudi", autorizovano predavanje. Datoteka
     4.1MB PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Klimatske promene - Uticaj na zdravlje ljudi
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.