Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00091

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Da korisnici steknu znanja o savremenoj klasifikaciji i nomenklaturi adverzivnih reakcija na hranu; Da korisnici unaprede razumevanje o patoimunološkim mehanizmima nastanka preosetljivosti na hranu; Da korisnici steknu uvid u kliničke karakteristike, dijagnozu i terapiju nealergijskih  reakcija na hranu, IgE vezanih alergija na hranu i Non IgE vezanih alergija na hranu.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Dr Sci med Nevenka Ilić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: pedijatrija, klinička imunologija, dermatovenerologija, pulmologija, gastroenterohepatologija, pulmologija, opšta medicina)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00091
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Adverzivna reakcija na hranu podrazumeva ponavljanu, abnormalnu reakciju na hranu i može se javiti kod: 1) svih osoba ukoliko uzmu dovoljne količine određene hrane (toksini, mikrobi, farmakološke supstance) 2) osoba sa individualnom osetljivošću (nealergijski i alergijski mehanizmi i psihogene reakcije). Nealergijska preosetljivost na hranu nastaje zbog metaboličkih poremećaja ili su mehanizmi nepoznati, a obuhvata: enzimske deficijenscije, metaboličke defekte, hiperreaktivnosti na vazoaktivne amine, reakcije preosetljivosti na aditive iz hrane. Alergija na hranu je reakcija nastala usled dokazanog ili verovatnog imunološkog mehanizma. Reakcije preosetljivosti na hranu najčešće se ispoljavaju kao I tip (rana i kasna IgE vezana preosetljivost) i kao IV kasne ćelijske preosetljivosti. Non IgE vezane alergije na hranu se klasifikuju kao IgA vezane, T ćelijske i nastale usled taloženja imunih kompleksa. Mogu nastati po II tipu (posredovana antitelima fiksiranim na ćelijama),  III tipu (posredovana imunim kompleksima) i IV tipu kasne ćelijske preosetljivosti.
   IgE vezane alergije se manifestuju kao:  kutana bolest (urtikarija, angioedem), gastrointenstinalna bolest (oralni alergijski sindrom i gastrointenstinalna anafilaksa), respiratorna bolest (alergijski rinitis i bronhospazam), sistemska bolest (anafilaksa). Mešane IgE vezane alergije na hranu i T ćeliske bolesti manifestuju se kao: kutana bolest (atopijski dermatitis), gastrointenstinalna bolest (eozinofilni alergijski ezofagitis, gastritroenteritis), respiratorna bolest (astma). IgE vezane alergije i mešovite alergijske bolesti na hranu dijagnostikuju se na osnovu kliničke slike i detekcije specifičnih IgE antitela in vivo (skin prick) ili in vitro (enzimski eseji, FIA i CLA allergy testovi) metodama. Pacijenti sa IgE vezanom alergijom na kikiriki, orah, ribu i rakove retko gube kliničku osetljivost. Deca sa alergijom na kravlje mleko, soju i pšenicu podvrgavaju se testiranju na 1-2 godine; a sa alergijom na jaja na 2-3 godine.
   T ćelijske (non IgE vezane alergije na hranu) klinički se manifestuju kao: kutana bolest (kontaktni dermatitis, dermatitis herpetiformis), gastrointenstinalna bolest (proteinske entropatije, proteinski enteritis, proktitis, celijakija), respiratorna bolest (hranom izazvana plućna hemosideroza (Sindrom Heiner)). Dijagnostika non IgE vezanih alergija na hranu podrazumeva kliničku sliku, za kontaktni dermatitis koristi se patch test, serološke analize IgM, IgG i IgA antitela na hranu, HLA tipizaciju i vrlo često biopsiju creva. Proteinski enteritisi i eozinofilni gastroenteritis perzistiraju u dugim vremenskim periodima. Celijačna bolest je doživotna.
  • Obavezna literatura: 1. Dr Sci med Nevenka Ilić, "Reakcije preosetljivosti na hranu", autorizovano predavanje.
  • Dopunska literatura: 1. Mueller RS, Unterer S. Adverse food reactions: Pathogenesis, clinical signs, diagnosis and alternatives to elimination diets. The Veterinary Journal, 2018; 236: 89-95; 2. Jorge A, Santos Silvac M, Lozoya-Ibáneza C, Lorentee F, Sarinhof E et al. Development of a tool for screening adverse food reactions and food allergy in Portuguese children. Allergologia et Immunopathologia, 2019; 47(4): 342-9; 3. Afify SM, Pali-Schöll I. Adverse reactions to food: the female dominance – A secondary publication and update. World Allergy Organ J. 2017; 10(1): 43; 4. Kelso JM. Unproven Diagnostic Tests for Adverse Reactions to Foods. The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2018; 6(2): 362–5; 5. Valenta R, Hochwallner H, Linhart B, Pahr S. Food Allergies: The Basics. Gastroenterology, 2015. 148(6): 1120-31.e4.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     119.6Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Dr Sci med Nevenka Ilić, "Reakcije preosetljivosti na hranu", autorizovano predavanje. Datoteka
     3.1MB PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Reakcije preosetljivosti na hranu
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.