Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00092

  BROJ ODLUKE 200/2-1<

  Cilj programa je: Sticanje znanja o savremenim principa dijagnostike, lečenja i nege dece sa inflamatornim dermatozama; Usvajanje savremenog pristupa u tretmanu inflamatornih dermatoza.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Miloš Nikolić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, opšta medicina)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00092
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije namenjen je lekarima koji se u svakodnevnom radu susreću sa velikim brojem dilema koje prate dijagnostiku i terapiju dermatoza kod dece (dermatovenerolozima i pedijatrima, lekarima opšte medicine).
   Program se realizuje kao elektronski test sa 50 pitanja, sa ponuđenim odgovorima među kojima koprisnik testa treba da identifikuje tačan. Svaki odgovor prati odgovarajuće stručno tumačenje (zašto je izabrani odgovor tačan ili netačan), što omogućava da korisnik testa uči - čak i kada greši. Pitanjima su detanjno obrađeni svi relevantni aspekti inflamatornih dermatoza i to:
   - njihove epidemiološke karakteristike (raširenost, promene u epidemiologiji inflamatornih dermatoza koje ove bolesti čine sve značajnijim javnozdravstvenim problemom)
   - etiologija inflamatornih dermatoza (multipli triger faktori koji mogu provocirati nastanak atoipijskog dermatitisa, značaj gena u kontroli atopijskih bolesti)
   - patogeneza: pre svega promene u histološkim karakteristikama kože kod ovih bolesti (poremećaj epidermalne barijere) i imunski poremećaji (uloga i značaj T-ćelija, povećanje broja alergen-specifičnih T-ćelija i TH2-ćelija, eozinofilija i povišeni titar serumskog IgE, povećana ekspresija FcR I na monocitima)
   - klinička slika („atopijski marš“ koji karakteriše prisustvo alergijskog rinitisa i/ili astme kod 50 do 80% dece)
   - komplikacije,
   - metode i tehnike dijagnostikovanja (kriterijumi Hanifin i Rajke - pruriginozno stanje zajedno sa 3 ili više drugih kriterijuma - početak pre 2. godine, zahvaćenost pregiba i obraza, prisustvo suve kože, lična anamneza drugih atopijskih bolesti, prisustvo dermatitisa u fleksurama, kao i način njihove primene)
   - diferencijalna dijagnoza,
   - terapija – kratkotrajnim (kontrola akutnih simptoma i znakova) i dugotrajnim ciljevi terapije (dugotrajna stabilizacija, prevencija relapsa, uz izbegavanje neželjenih efekata), prema uputstvu European Task Force on Atopic Dermatitis, multifaktorskom pristupu u lečenju, lokalnoj i sistemskoj terapiji ovog oboljenja, ulozi i značaju alternativnih preparata  
   Kroz sadržaj ovog testa korisnici će steći znanja o savremenom pristupu dijagnostici, lečenju i nezi bolesnika sa inflamatornih dermatoza, čime se stiču uslovi za njegovo usvajanje i primenu u svakodnevnom radu.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Miloš Nikolić "Nega i lečenje dece sa inflamatornim dermatozama", Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, prezentacija predavanja
  • Dopunska literatura: 1. Ding Y, Shao X, Li X, Zhai Y, Zhang Y, Wang S, Fang H. Identification of candidate genes in atopic dermatitis based on bioinformatic methods. Int J Dermatol, 2016; 55(7): 791-800; 2. Elias PM, Wakefield JS. Mechanisms of abnormal lamellar body secretion and the dysfunctional skin barrier in patients with atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 2014; 134(4): 781-91; 3. Leung DY, Guttman-Yassky E. Deciphering the complexities of atopic dermatitis: Shifting paradigms in treatment approaches. J Allergy Clin Immunol 2014; 134: 769-79; 4. DErme AM, Hoh D. Use of emollient in atopic dermatitis prevention. 2016. 29(4): 286–287; 5. Camargo CA Jr, Ganmaa D, Sidbury R, Erdenedelger Kh, Radnaakhand N, Khandsuren B. Randomized trial of vitamin D supplementation for winter-related atopic dermatitis in children. J Allergy Clin Immunol. 2014; 134(4): 831-835.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     113Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Prof.dr Miloš Nikolić "Nega i lečenje dece sa inflamatornim dermatozama", Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, prezentacija predavanja URL adresa
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Nega i lečenje inflamatornih dermatoza kod dece
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.