Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00094

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje znanja i osposobljavanje za: 1. pravovremeno prepoznavanje pothranjenosti kod dece; 2. utvrđivanje stepena pothranjenosti deteta; 3. adekvatnu dijagnostiku pothranjenosti dece na osnovu kliničke slike i laboratorijskih analiza; 4. usvajanje osnovnih principa adekvatnog i efikasnog tretmana; 5. primenu mera prevencije.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Dr Sci med Nevenka Ilić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00094
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Pothranjenost predstavlja biološku manifestaciju koja nastaje kao kombinovani efekat neadekvatnog dnevnog unosa hrane i postojanja bolesti. Pothranjenosti odražava stepen socijalno-ekonomskog razvoja zemlje i prati siromaštvo. Pothranjenost nastaje kada je unos hrane manji od potrebnog za normalan rast dece ili ukoliko su potrebe povećane, a nisu praćene adekvatnim unosom hrane. U razvijenim zemljama kao uzroci dominiraju hronične bolesti dece, pothranjenost dece usled alergije na kravlje mleko i rigorozne dijete. Patofiziologija pothranjenosti razlikuje se u odnosu na uzrok pothranjenosti. U gladovanju, adaptivni mehanizam dovodi do smanjenja energetskog metabolizma sa čuvanjem proteina, dok je tokom bolesti u početnim fazama energetski metabolizam pojačan, a razgradnja proteina velika. Procena nutritivnog statusa podrazumeva antropometrijske mere, klinički pregled, laboratorijske analize, prikupljanje podataka o načinu ishrane. U svakodnevnoj praksi prvo merenje telesne težine i visine deteta i upoređivanje sa standardnim tabelama za odgovarajući uzrast je dobar pokazatelj stanja uhranjenosti. Na abnormalni obrazac rasta i uhranjenosti ukazuje bilo koja vrednost telesne mase i visine ispod 5. percentila za uzrast. Ponavljanim merenjima utvrđuje se da li je obrazac rasta zaista abnormalan ili se radi o konstitucionalnom zastoju u rastu. SZO i UNICEF za dijagnozu akutne teške malnutricije preporučuju upotrebu cut off-a težine u odnosu na visinu za uzrast ispod 3 standardne devijacije. Prilikom pregleda deteta kod koga se sumnja na pothranjenost posmatraju se promene koje u povezane sa neadekvatnom ishranom, koje se prvenstveno odnose na površinske sluznice i kožu. Kod neadekvatne ishrane znaci mogu biti pojedinačni (anemija - neadekvatni unos gvožđa) ili zahvataju multiple organe (promene na koži, anemija, hepatomegalija, hipotonija mišića). Prisustvo edema uz antropometrijski nalaz dovoljan su indikator pothranjenosti. Teška dečija pothranjenost klinički se manifestuje kao marazam (mršavost bez edema - prvenstveni nedostatak energetskih namirnica) ili kvašiorkor (sa edemima - prvenstveni nedostatak proteina u ishrani). Laboratorijski testovi u dijagnostici pothranjenosti obuhvataju somatski proteinski status, visceralni proteinski status, metaboličke promene, imunski odgovor. Procena stanja uhranjenosti dece zahteva i informisanje o specifičnim faktorima, kao što su dnevni energetski unos, smanjena dostupnost hrane, prevalenca infektivnih i hroničnih bolesti, neadekvatna nega, dostupnost zdravstvene zaštite i korišćenje programa socijalne pomoći itd. Tretman pothranjenosti sastoji se iz tri faze. Prva (1 - 7 dana) u toku koje se koriguje dehidracija i hipoglikemija, primenjuju antibiotici, započinje oralnom ishranom visokokaloričnom hranom (SZO preporučuje formulu F75). Druga faza traje 2 - 6 nedelja u toku koje se nastavlja primena antibiotika po potrebi, nastavlja sa oralnom ishranom visokokaloričnom hranom (F100). Treća faza nastavlja se kod kuće, podrazumeva uvođenje raznovrsne hrane koja treba da nadoknadi i ubrzan rast nakon zaostajanja u rastu (catch up), a dete se emotivno i senzorno stimuliše.
   Preporuka je da se uzroci pothranjenosti (najznačajniji su neadekvatna hrana i nega deteta, kao i nerazvijenost zdravstvene zaštite) identifikuju na lokalnom nivou, u domaćinstvima u zajednici, a zatim da se izrade i sprovedu programi obezbeđivanja adekvatne hrane u dovoljim količinama i razvija zdravstvena zaštita u odnosu na lokalne potrebe.
  • Obavezna literatura: 1. Dr Sci med Nevenka Ilić, "Pothranjenost kod dece", autorizovano predavanje.
  • Dopunska literatura: 1. Food and Agriculture Organization of the United Nations. The State od Food Secutirty and Nutrition in the World 2018; 2. WHO technical consultation: Nutrition-related health products and the World Health Organization Model List of Essential Medicines – practical considerations and feasibility, Geneva, Switzerland, 2018. Meeting report. Geneva: World Health Organization; 2019; 3. Becker P, Carney LN, Corkins MR, Monczka J, Smith E, Smith SE, Spear BA, White JV; Academy of Nutrition and Dietetics; American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. Consensus statement of the Academy of Nutrition and Dietetics/American Society for Parenteral and Enteral Nutrition: indicatros for the identification and documetation od pediatric malnutrition (undernutrition). Nutr Clin Pract. 2015; 30(1): 147-61; 4. Kabalo MY, Seifu CN. Treatment outcomes of severe acute malnutrition in children treated within Outpatient Therapeutic Program (OTP) at Wolaita Zone, Southern Ethiopia: retrospective cross-sectional study. J Health Popul Nutr. 2017; 36(1): 7; 5. Centers for Disease Control and Prevention. Health Disparities & Inequalities Report (CHDIR), 201
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     123.1Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Dr Sci med Nevenka Ilić, "Pothranjenost kod dece", autorizovano predavanje. Datoteka
     832.5Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Pothranjenost kod dece
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.