Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00097

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Da razume i nauči šta znače pojmovi: 1. Onkogeneza; 2. Proto-onkogeni; 3. Tumor supresor geni; 4. Telomeraza; 5.Teorija matične ćelije tumora.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Dr sci med Nevenka Ilić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00097
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Onkogeneza je proces nastanka ćelije koja raste, deli se i kreće se, nezavisno od utvrđenih mehanizama kontrole normalnog rasta, deobe i migracije ćelija. Početni faktor u onkogenezi predstavlja postojanje mutacije, tj inaktivacija tumor supresor gena. To dovodi do ubrzanog rasta i deljenja ćelija. Kratak deobni ciklus ne dozvoljava adekvatnu reparaciju eventualnih oštećenja DNK, te nastaju mutacije gena odgovornih za ispravljanje oštećenja, kao i mutacije protoonkogena uz ili bez prisustva kancerogenih supstanci.
   Proto-onkogen je normalan gen, koji kodira proteine, značajne za regulaciju ćelijskog rasta i diferencijacije, a postaje onkogen posle mutacije ili povećane ekspresije. Posledica aktivacije onkogena je povećana količina i aktivnost faktora rasta, povećan broj receptora za faktore rasta, povećana aktivnost proteina koji čine signalni put ili je povećano stvaranje transkriptornih faktora. Na povećano stavaranje faktora rasta utiču mutacije iz grupe c-SIS onkogena, dok amlifikacija ili prekomerna ekspresija HER2 dovodi do povećanog stavaranja receptora što ćeliju čini senzitivnijom na efekte faktora rasta. Proteini familije RAS imaju važnu ulogu u procesima očuvanja citoskeletnog integriteta ćelije, proliferaciji, ćelijskoj adheziji, apoptozi i ćelijskog migraciji. Aktivni RAF1 proteini (serin-treonin-kinaze) svojom kinaznom aktivnošću dovode do fosforilacije ERK/MARK kinaza koje regulišu aktivnost nekoliko transkriptornih faktora. Aktivacija MYC gena dovodi do povećanja ćelijske proliferacije (stvaranje ciklina, smanjenje p21), regulaciji ćelijskog rasta (ribozomalna RNA i proteini), apoptoze (aktivacija Bcl2, diferencijacije stem ćelija).
   Tumor supresor geni kodiraju proteine koji koji imaju represivni efekat na ćelijski ciklus ili dovode do apoptoze ćelije. Aktivacija p53 dešava se u slučaju kada je ćelija u stresu (oštećenje membrane, oksidativni stres, osmolarni ili toplotni šok, i sl ) i kada postoji oštećenje unutar jedra usled efekata genotoksičnih faktora (UV zračenje, radijacija, pri ekspresiji onkogena, u prisustvu lekova koji oštećuju DNA ) kada «checkpoint»  faktori fosforilišu p53 i aktiviraju ga. Aktivni p53 zaustavlja ćelijski ciklus dok traje reparacija DNA, ili ukoliko je ispravljanje oštećenja nemoguće uvodi ćeliju u apoptozu. RB protein prevenira deljenje ćelije sa oštećenim DNA. Kompleks RB-E2F omogućava nastavak deobnog ciklusa, obzirom da nema sinteze ciklina E, a ovaj kompleks se vezuje za deacetilaze histona usled čega je onemogućena sinteza DNA.
   Ćelije inficirane humanim papilomavirusima sekretuju proteine koji se vezuju za RB i inaktivišu ga. APC gen kodira protein koji pomaže u kontroli učestalosti deobe, ćelijskog kontakta i pokretljivosti. Opisano je preko 800 mutacija APC gena. Usled nemogućnosti supresije rasta ćelije ove mutacije vode u formiranje polipa. U slučaju izostanka zaustavljanja ćelijskog ciklusa, ćelija nastavlja da se deli što dovodi do niza hromozomskih aberacija i nakupljanja mutacija što može uzrokovati reaktiviranje telomeraze. Utvrđeno je da je telomeraza aktivna u 90% ćelija  malignih tumora. Mnogi onkogeni i tumor supresor geni su homologi genima za koje se već zna da imaju značajnu ulogu u embrionalnom razvoju. Teorijom matične ćelije tumora opisano je nekoliko mehanizama nastanka maligne matične ćelije - mutacije nastale u progenitoru, efekat faktora transdiferencijacije na normalnu matičnu ćeliju, fuzija diferentovane i/ili mutirane diferentovane ćelije sa matičnom ćelijom. U biologiji matične ćelije od krucijalnog je značaja prisustvo mikro RNK koje regulišu ekspresiju proto-onkogena, kao i tumor supresor gena, zbog čega imaju značaja u onkogenezi.
  • Obavezna literatura: 1. Dr sci med Nevenka Ilić, "Onkogeneza". autorizovano predavanje
  • Dopunska literatura: 1. Martincorena I,  Campbell PJ. Somatic mutation in cancer and normal cells. Science 2015; 349(6255): 1483–89; 2. Wee Y, Liu Y, Bhyan SB, Lu J, Zhao M. The pan-cancer analysis of gain-of-functional mutations to identify the common oncogenic signatures in multiple cancers. Gene. 2019;697:57-66; 3. Paul P, Malakar AK, Chakraborty. The significance of gene mutations across eight major cancer types. Mutat Res 2019;781:88-99; 4. Nagy Á, Pongor LS, Szabó A, Santarpia M, Győrffy B (February 2017). KRAS driven expression signature has prognostic power superior to mutation status in non-small cell lung cancer. International Journal of Cancer 2017; 140 (4): 930–937; 5. Tan W, Liu B, Qu S, Liang G, Luo W, Gong C. MicroRNAs and cancer: Key paradigms  in   molecular  therapy. Oncol Lett 2018;15(3):2735-2742.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     140.7Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Dr sci med Nevenka Ilić, "Onkogeneza". autorizovano predavanje Datoteka
     4.5MB PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Onkogeneza
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.