Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00099

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Da se učesnici informišu, nauče i razumeju relevantne činjenice o: 1. klimatskim promenama kao faktorima rizika za zdravlja ljudi; 2. Rizičnim grupama za ispoljavanje negativnih efekata klimatskih promena; 3. Prevenciji negativnih efekata klimatskih promena; 4. Strategiji adaptacije i očuvanja zdravlja populacije u klimatskim promenama; 5. Rizicima neuspešnosti preventivnih planova.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Dr Sci med Nevenka Ilić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00099
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Prevencija neželjenih efekata klimatskih promena bazirana je na javno-zdravstvenoj politici usmerenoj na poboljšanje zdravlja ljudi, prevenciju bolesti i smanjenje pogubnih efekata klimatskih promena. Negativni efekti klimatskih promena na zdravlje i kvalitet života ljudi mogu biti: 1) direktni (nastaju usled  povišene temperature, vremenskih nepogoda, aerozagađenja i povećanog rizika od infektivnih bolesti) i 2) indirektni (ugrožavanje sigurnosti proizvodnje i transporta hrane, poremećaji u snabdevanju vodom, migracija stanovništva sa potencijalnim konfliktima i poremećaji mentalnog zdravlja ljudi usled svega navedenog).
   Negativni efekat klimatskih promena zavisan je od populacije, navika, kao i od kapaciteta, organizacije i dostupnosti zdravstvenog sistema koji se razlikuju među državama ili oblastima. Identifikacija vulnerabilnih grupa podrazumeva kompleksno istraživanje uticaja klimatskih promena na zdravlje ljudi, a obuhvata biološku osetljivost subpopulacija, socio-ekonomski status, kulturalna obeležja, kao i razvijenost životne sredine. Komunikacija sa vulnerabilnim grupama i stanovništvom u rizičnim geografskim područjima, kao i edukacija zdravstvenih radnika doprinosi boljoj zaštiti zajednice od poremećaja zdravlja usled klimatskih promena.
   Prevencija neželjenih efekata klimatskih promena podrazumeva identifikaciju velikih opasnosti po zdravlje ljudi, ispitivanjem uzroka klimatskih promena i njihovog uticaja na zdravlje populacije i zajednice i monitoring značajnih promena u cilju zaštite stanovnika od najvažnijih opasnosti po zdravlje. Zdravstveni i pridruženi sistemi (vodosnabdevanje, kanalizacija, proizvodnja, transport i skladištenje hrane) se na nacionalnim nivoima prilagođavaju klimatskim promenama, a u cilju održivosti sistema i u uslovima elementarnih nepogoda izrađuju se i implementiraju planovi i programi delatnosti u vanrednim situacijama. Planovi adaptacije na klimatske promene podrazumevaju na lokalnom nivou analizu rizika, rizičnih grupa (sa pojačanim zdravstvenim nadzorom u toku elementarne nepogode) i stvaranje dugoročnih adaptibilnih uslova (očuvanje plodnog zemljišta, šuma, stimulisanje individualne proizvodnje hrane, ozeljenjavanje gradova, urbanističko planiranje), uz partnerstvo između gradova sa istim rizikom od elementarnih nepogoda (razmena pozitivnih iskustava, inovativnih tehničkih rešenja i uspešnih mera prevencije) i susednih gradova (brza  i efikasna pomoć u stručnom osoblju, opremi, snabdevanju vodom i hranom, lekovima, odeći i obezbeđivanje sugurnog utočišta evakuisanim grupama) sa značajnom ulogom države u donošenju zakonske regulative i nacionalnih akcionih planova, njihovoj implementaciji, obezbeđivanju  uslova za finansiranje sprovođenja ovih planova, kao i podrška naučnim istraživanjima koja doprinose izradi efikasnijih adaptivnih planova.
   Zaustavljanje klimatskih promena moguće je isljučivo sinhronom akcijom na globalnom nivou u cilju zaustavljanja globalnog zagrevanja kroz smanjenje emisije gasova koji stvaraju efekat staklene bašte. Konvencija o klimatskim promenama Ujedinjenih nacija u Parizu (2015), dovela je do potpisivanja Pariskog sporazuma (2016) o smanjenju emisije gasova staklene bašte za 20% i povećanju energetske efikasnosti za 20%, a kojim su definisane i aktivnosti država na zaustavljanju globalnog zagrevanja, sa ciljem da 2100. godine porast prosečne temperature vazduha ne bude veći od 2 S0 tj da se porast limitira na 1,5S0, obzirom da je  projektovano zagrevanje 4-8S0. Ovaj sporazumom se favorizuje napuštanje tehnologija koje dovode do stvaranja gasova staklene bašte, odnosno razvoj novih "sigurnih" tehnologija proizvodnje energije (vetar, sunce, termalne vode, hirdoelektrane, isl) uz međunardonu saradnju i finansijsku pomoć zemljama u razvoju za njihovu implementaciju. Do danas ovaj sporazum ima 195 zemalja poptisnica.
  • Obavezna literatura: 1. Dr Sci med Nevenka Ilić "Javnozdravstveni aspekti klimatskih promena ", autorizovano predavanje.
  • Dopunska literatura: 1. Watts N, Amann M, Ayeb-Karlsson S et al. The Lancet Countdown on health and climate change: from 25 years of inaction to a global transformation for public health. Lancet 2018;391(10120):581-630; 2. Martinez GS, Linares C, Ayuso A, Kendrovski V, Boeckmann M, Diaz J. Heat-health action plans in Europe: Challenges ahead and how to tackle them. Environ Res 2019;176:108548; 3. UNFCCC. Adaptation in human settlements: key findings and way forward, 2018. FCCC/SBSTA/2018/3; 4. Gould S, Rudolph L. Challenges and Opportunities for Advancing Work on Climate Change and Public Health. Int J Environ Res Public Health 2015;12(12):15649-72; 5. Ceccato P, Ramirez B, Manyangadye T, Gwakisa P, Thomson MC. Data and tools to integrate climate and environmental information into public health. Infect Dis Poverty 2018;7(1):126.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     147.6Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Dr Sci med Nevenka Ilić "Javnozdravstveni aspekti klimatskih promena ", autorizovano predavanje Datoteka
     4.4MB PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Javnozdravstveni aspekti klimatskih promena
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.