Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00101

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: 1. Korisnici treba da unaprede razumevanje javnozdravstvenog značaja koji imaju prevencija i kontrola hroničnih respiratornih bolesti; 2. Korisnici treba da se informišu o načinu na koji se vrši prevencija i kontrola hroničnih respiratornih bolesti na globalnom i lokalnom nivou i upoznaju se sa smernicama strategija SZO i Srbije; 3. Korisnici treba da steknu znanja i ovladaju merama prevencije i kontrole hroničnih respiratornih bolesti.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Dr Sci med Nevenka Ilić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00101
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Hronične respiratorne bolesti su hronične bolesti disajnih puteva i drugih struktura pluća; najčešće među njima su astma, hronični opstruktivni bronhitis (HOBP), respiratorne alergije, profesionalne bolesti pluća i plućna hipertenzija. Svetska zdravstvena organizacija je na osnovu podataka iz 2007. godine objavila da od astme boluje 300 miliona ljudi, od HOBP-a 210 miliona. U strukturi mortaliteta 2006. godine u Srbiji,  HOBP i astma nalazile su se na petom mestu i činile su 1,8% svih smrtnih ishoda. Jedan od značajnih zajedničkih komponenata svih hroničnih respiratornih bolesti su i faktori rizika, od kojih su najznačajniji: duvanski dim, aerozagađenje u spoljašnjoj sredini i u zatvorenom prostoru, alergeni, rizici i vulnerabilnost vezani za profesiju. HOBP je posledica savremenog načina života, uzrokovana pre svega pušenjem (preko 90% obolelih su pušači), ali i sve prisutnijim aerozagađenjem. Astma ima relativno nisku stopu smrtnosti, te privlači manje pažnje od drugih respiratornih bolesti, uprkos činjenici da je prevalenca ove bolesti najveća u grupi hroničnih respiratornih bolesti. Astma je i najčešća hronična bolest u detinjstvu tokom poslednjih decenija. Ciljevi prevencije hroničnih respiratornih bolesti su: bolji uvid u incidencu i prevalencu hroničnih respiratornih bolesti, kao i praćenje trendova u budućnosti; smanjenje nivoa izloženosti pojedinaca, naročito u detinjstvu i celokupne populacije uobičajenim faktorima rizika, kao što su duvanski dim, loša ishrana, česte infekcije donjih disajnih puteva i ekološkim zagađenjima vazduha u spoljašnjoj, unutrašnjoj sredini i na poslu; jačanje zdravstvene zaštite lica sa hroničnim respiratornim bolestima, identifikovanje isplativih intervencija, unapređenje standarda i dostupnosti zaštite na različitim nivoima sistema zdravstvene zaštite. Nacionalni programi treba da budu sveobuhvatni; da integrišu prevenciju hroničnih respiratornih bolesti sa drugim preventivnim inicijativama (kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i maligniteta); da obezbede povezivanje javnog i privatnog sektora zdravstvenog sistema; da obezbede uspostavljanje veza između zdravstvenih ustanova, univerziteta, bolesnika, udruženja bolesnih i nevladinih organizacija; da obezbede odgovarajuću obuku i kontinuirano obrazovanje o prevenciji hroničnih respiratornih bolesti; da doprinesu promociji i sprovođenju istraživanja molekularnih i patoloških mehanizama razvoja hroničnih bolesti; da omoguće implementiranje mehanizama za unapređenje pristupa osnovnim lekovima i dugoročnoj terapiji posebno siromašnim i ugroženim ljudima; da testiraju lokalnu efikasnost u primeni. Strategija za prevenciju i kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti Republike Srbije predstavlja sveobuhvatnu strategiju unapredenja zdravlja stanovništva Srbije, kako dece tako i odraslih, aktivno je usmerena na grupe i pojedince sa povećanim rizikom od nastanka hroničnih nezaraznih bolesti, kao i na već obolele od hroničnih nezaraznih bolesti kojima su neophodni efikasno lečenje i adekvatna nega. Glavni ciljevi Strategije su značajno smanjenje obolevanja i umiranja stanovništva Srbije od HNB, poboljšanje njihovog kvaliteta života i smanjenje nejednakosti u zdravlju.
  • Obavezna literatura: 1. Dr Sci med Nevenka Ilić "Prevencija i kontrola hroničnih respiratornih bolesti ", autorizovano predavanje.
  • Dopunska literatura: 1. WHO - Global action plan for the prevention and control of NCDs 2013-2020; 2. GBD 2015 Chronic Respiratory Disease Collaborators. Global, regional, and national deaths, prevalence, disability-adjusted life years, and years lived with disability for chronic obstructive pulmonary disease and asthma, 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet Respir Med. 2017; 5: 691-706; 3. Alsubaiei ME, Cafarella PA, Frith PA, McEvoy RD, Effing TW.Factors influencing management of chronic respiratory diseases in general and chronic obstructive pulmonary disease in particular in Saudi Arabia: An overview. Annals of Thoracic Medicine, 2018; 13(3): 144-9.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     122.4Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Dr Sci med Nevenka Ilić "Prevencija i kontrola hroničnih respiratornih bolesti ", autorizovano predavanje. Datoteka
     927.9Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Prevencija i kontrola hroničnih respiratornih bolesti
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.