Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00119

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje znanja o specifičnostima i vrstama iznenada nastalih tegoba i bolesti. Razumevanje promena u organizmu koje nastaju kod iznenada nastalih bolesti i stanja. Osposobljavanje korisnika programa za prepoznavanje i razlikovanje različitih bolesti i stanja koje nastaju iznenada i razvijaju se brzo, kao i za njihovo odgovarajuće zbrinjavanje.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Dr Zlatko Veža
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00119
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Zdravstveni radnici velikog broja profila treba da imaju i kontinuirano obnavljaju znanja i veštine u prepoznavanju i ukazivanju  prve pomoći kod tegoba i oboljenja koja imaju nagli i iznenadni početak. Najčešće iznenada nastale tegobe i bolesti su: povišena telesna temperatura, koronarna bolest, bronhijalna astma, akutni abdomen, povraćanje, proliv, alergijske reakcije, glavobolja, hipoglikemija i dr.
   Povišena telesna temperature u oko 90% slučajeva jeste odbrambena reakcija organizma na virusnu ili bakterijsku infekciju. Može biti simptom neke druge bolesti ili poremećaja u organizmu, ali visina telesne temperature ne mora biti u skladu s težinom bolesti. Faktori rizika za akutnu koronarnu bolest su: porodična opterećenost, gojaznost, pušenje, stres, hiperholesterolemija, >75 godina. Napor, stres i hladnoća se najčešće navode kao provocirajući faktori akutnog koronarnog sindroma. Klinička slika kod akutnog koronarnog sindroma nije od početka jasna i simptomi tipični. Upravo to može zavarati pacijenta da se kasno obrati za pomoć. Standardni 12-kanalni EKG najvažniji i najjednostavniji test za identifikaciju pacijenta sa AKS. Evropske i svetske  preporuke su da je osnovni cilj da se pacijentu sa bolom u grudima uradi EKG u prvih 10 min. od prvog kontakta sa lekarom. Na inicijalnom EKG-u 50% bolesnika sa akutnog infarkta miokarda imaće ST elevaciju, 1-5% imaće normalnu sliku, ostali će pokazivati ST depresiju ili nespecifične znake ST segmenta i T talasa. U nekim kliničkim stanjima postoji ST elevacija, ali ona nije znak akutnog infarkta miokarda, pa je potreban oprez u interpretaciji ovih EKG promena. Nestabilna angina se definiše kao nelagodnost u grudima koja se javlja u stanju mirovanja ili na minimalni napor, koja ima pogoršavajući (krešendo) karakter ili je novonastala. Ukoliko simptomi nisu praćeni oslobađanjem kardijalnih markera nekroze, radi se o nestabilnoj angini pektoris. Hipertenzivna kriza podrazumeva naglo povišenje (skok) vrednosti najčešće i sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska koje spadaju u kategoriju stadijuma 3 ili teške hipertenzije (KP ≥180/110 mmHg). Anafilaktički šok predstavlja najteži oblik alergijske reakcije. To je akutno nastali težak tip alergijske reakcije sa po život ugrožavajućim tegobama. Najčešći uzročnici anafilakse su: hrana, otrovi insekta i lekovi. Pored navedenih, i lateks, izlaganje naporu, hladnom vazduhu ili hladnoj vodi mogu dovesti do anafilaktičkog šoka. Bronhijalna astma je hronično, najčešće alergijsko oboljenje, koje se manifestuje grčem mišića disajnih puteva, pojačanom sekrecijom sluzokože disajnih puteva i reverzibilnim prekidom kretanja vazduha u jednom delu disajnih puteva. Prema Vodiču, glavobolja je jedna od najčešćih neuroloških tegoba i svaka iznenadna žestoka glavobolja mora se tretirati kao subarahnoidna hemoragija dok se ne dokaže da to nije. Sa terapijom se počinje bez odlaganja. Kontrola glikemije smanjuje incidencu mikrovaskularnih komplikacija (retinopatiju, nefropatiju i neuropatiju). Rano praćenje glikemije kod pacijenata sa oba tipa dijabetesa može smanjiti makro- i mikrovaskularne komplikacije. Akutni abdomen podrazumeva sva abdominalna stanja i oboljenja koja zbog svoje kliničke slike, ozbiljnosti patološkog supstrata i progresivne evolucije zahtevaju neodložnu hiruršku intervenciju. Pojam akutnog abdomena obuhvata: sindrom peritonitisa, sindrom ileusa i sindrom intraabdominalnog krvarenja.U zavisnosti od stanja pacijenta, alimentarne infekcije odnosno intoksikacije najčešće ne zahtevaju hospitalizaciju (osim kod male dece, starih i teško hronično bolesnih osoba).
  • Obavezna literatura: 1. Veža Z, Pavlović D. Prva pomoć. Beograd: Zavod za udžbenike, 2017. 145-52; 2. Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za prehospitalno zbrinjavanje hitnih stanja. Beograd: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, 2013.
  • Dopunska literatura: 1. Cho SJ, Chu MK. Risk factors of chronic daily headache or chronic migraine. Curr Pain Headache Rep. 2015. 19(1): 465-9; 2. Morales J, Schneider D. Hypoglycaemia. The American Journal of Medicine. 2014. 127 (10): S17-S24; 3. Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse. Gubitak svesti – Nacionalni vodič za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Beograd: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, 2005.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledaj pitanja Datoteka
     133.4Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Veža Z, Pavlović D. Prva pomoć. Beograd: Zavod za udžbenike, 2017. 145-52 URL adresa
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolesti
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.