Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00144

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje znanja o fiziološkim promenama u trudnoći; Razumevanje fizioloških promena; Osposobljavanje korisnika programa za razlikovanje fizioloških i patoloških promena u trudnoći.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Aleksandar Ljubić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina - kardiologija, nefrologija, endokrinologija, pulmologija, reumatologija, pedijatrija, klinička imunologija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00144
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Trudnoća je poseban i neponovljiv period u životu žene. Praćena je značajnim anatomskim i fiziološkim promenama. Normalni klinički i laboratorijski nalazi trudnica se razlikuju od normalnih vrednosti van trudnoće. Trudnoću određene gestacijske starosti trudnoće prate očekivane i fiziološke promene u organizmu majke. Važno je znati da li majka ima neko oboljenje pre trudnoće, jer to može ukazati na njen fiziološki status i u toku trudnoće.
   Promene u toku trudnoće dešavaju se u svim sistemima organa: kardiovaskularnom, respiratornom, hematološkom, imunološkom, gastrointestinalnom, bubrežnom, mišićno-skeletnom i dr. Tokom trudnoće najznačajnije promene se dešavaju u kardiovaskularnom sistemu. Volumen majčine krvi se prosečno povećava za 25% tokom drugog trimestra trudnoće, a najveći porast totalnog intravaskularnog volumena, za 40–50% u odnosu na volumen pre trudnoće, prisutan je u trećem trimestru trudnoće, pa su zato i promene kardiovaskularnog sistema u tom periodu najuočljivije. Hormonske i mehaničke promene (uvećanje materice) u trudnoći dovode do hiperventilacije trudnice. Potrošnja kiseonika se tokom trudnoće povećava za 30–40%, što smanjuje rezervu kiseonika zbog smanjenja funkcionalnog rezidualnog kapaciteta (Functional Residual Capacity – FRC). Uticaj progesterona na respiratorni sistem se ispoljava još u prvom trimestru trudnoće, kada se frekvenca disanja povećava za 15%. Tokom prvog trimestra trudnoće zapremina plazme se povećava za 15%, a do kraja trudnoće povećanje je između 50% i 55%. Zapremina crvenih krvnih zrnaca raste u terminu porođaja i do 30%, što zajedno sa povećanim volumenom plazme povećava ukupnu zapreminu krvi do 45%. Broj leukocita u trudnoći progresivno raste i od 6000/mm3 dostiže vrednost od 9000 do 11000/mm3 u terminu porođaja. To povećenje se odnosi na porast broja polimorfonuklearnih ćelija, sa pojavom nezrelih granulocitnih oblika. Broj bazofila, eozinofila i limfocita opada, a broj monocita ostaje nepromenjen. Promene u kardiovaskularnom sistemu se reflektuju i na promene bubrežne funkcije. Povećanje volumena krvi dovodi do povećanja protoka renalne plazme za 75%, što povećava glomerularnu filtraciju za najmanje 50%. Kod zdravih trudnica nivo kreatinina je normalan, a glikozurija je prisutna kod 5–10% trudnica. Promene muskulo-skeletnog sistema se odnose na povećanu relaksaciju pelvičnih ligamenata, kao i na pojačanu lumbalnu lordozu. Većina trudnica se žali na bol u leđima tokom trudnoće.
   Najvažniji ciljevi zdravstvene zaštite u trudnoći su: pratiti zdravstveno stanje žene i ploda, blagovremeno identifikovanje trudnoće sa visokim rizikom i edukacija trudnih žena. U tom smislu, veoma je važno da zdravstveni radnici koji učestvuju u zdravstvenoj zaštiti trudnice poznaju fiziološke promene koje prate trudnoću i naročito, da fiziološke promene razlikuju od patoloških, koje su takođe moguće. Korisnici će rešavanjem ovog testa steći znanja o fiziološkim promenama u trudnoći koje se odigravaju na kardiovaskularnom, respiratornom, hematološkom, imunološkom, gastrointestinalnom, bubrežnom, mišićno-skeletnom sistemu, kliničkim znacima koje se ove promene manifestuju i promenama u laboratorijskim i drugim (kliničkim) parametrima koji prate promene u trudnoći.
  • Obavezna literatura: 1. Arsenijević Lj, Ljubić A. Trauma u trudnoći. Hirurški aspekt traume. U: Popović N, Ed. Anestezija u traumi. Beograd: N.Popović -Wind press, 2013. 978. 669-701; 2. Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi. Zdravstvena zaštita žena u toku trudnoće. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Beograd, 2005.
  • Dopunska literatura: 1. Soma-Pillay P, Nelson-Piercy C, Tolppanen H, Mebazaa A. Physiological changes in pregnancy. Cardiovascular Journal of  Africa 2016. 27(2): 89–94; 2. Moya J, Phillips L, Sanford J, Wooton M, Gregg A, Schuda L. A review of physiological and behavioral changes during pregnancy and lactation: Potential exposure factors and data gaps. Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology 2014; 24: 449–58; 3. Bedson R, Riccoboni A. Physiology of pregnancy: clinical anaesthetic implications. Continuing Education in Anaesthesia Critical Care & Pain, 2014; 14(2): 69-72
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     110.1Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Arsenijević Lj, Ljubić A. Trauma u trudnoći. Hirurški aspekt traume. U: Popović N, Ed. Anestezija u traumi. Beograd: N.Popović -Wind press, 2013. 978. 669-701 Datoteka
     431.3Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 2. Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi. Zdravstvena zaštita žena u toku trudnoće. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Beograd, 2005. Datoteka
     484.8Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacije
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.