Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00154

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje znanja o povredama oka; sticanje uvida u oftalmološku doktrinu o saniranju povreda oka; usvajanje foktrionarnih stavova.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Milenko Stojković, Prof.dr Gordana Vlajković, Prof.dr Nada Popović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, oftalmologija, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta hirurgija, pedijatrija)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autore: 9
  • Broj akreditacije: CG-00154
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Povrede oka predstavljaju vodeći uzrok monokularne slabovidosti i slepila u opštoj populaciji. Procenjuje se da je njihova godišnja učestalost u SAD oko 2,5 miliona, od čega oko 90.000 povređenih ima trajno neki stepen oštećenja vida. Najveći broj povreda nastaje u toku obavljanja profesionalne delatnosti (najveći rizik u građevinarstvu). Trećinu povreda na radu čini strano telo u oku, dok četvrtinu čine otvorene povrede i kontuzije. Hemijske, termičke i radijacione povrede su znatno ređe. Povrede u saobraćajnom traumatizmu praćene su teškim povredama oba oka u okviru politraume, sa krajnje neizvesnom prognozom o gubljenju vida. Značajan uzrok povreda su sportske aktivnosti, što afirmiše značaj zaštitnih mera (maska, naočare). Prema Birmingemskoj klasifikaciji  povrede oka se dele na zatvorene i otvorene, u zavisnosti od stepena oštećenja zida očne jabučice (rožnjače i/ili beonjače).
   Povrede oka često su udružene sa drugim povredama, naročito sa povredama glave i vrata. Teška trauma praćena destrukcijom tkiva i krvarenjem, prelomi kostiju lica ili lobanje, mogu da odlože procenu stepena oštećenja oka i oftalmološku intervenciju na određeno vreme. Inicijalna procena povrede oka mora biti pažljiva, temeljna i opsežna. Oftalmologa treba što ranije uključiti u trauma tim, jer se tako smanjuje mogućnost dodatnog oštećenja oka i potrebe za dodatnim hirurškim tretmanom. Prepoznavanje povreda koje su opasne po vid su prioritet, ali je važno i sprečiti nastanak sekundarnih povreda. Naročito treba obratiti pažnju na skrivenu rupturu očne jabučice, prisustvo stranog tela i povrede optičkog nerva, jer se te povrede mogu prevideti u određenim situacijama, a za njih je važna pravovremena odluka o lečenju. Jedina povreda oka koja zahteva hitan tretman je hemijska povreda oka, kod koje treba što pre otpočeti sa ispiranjem oka. Kada je povređeni pacijent u besvesnom stanju pregled se može obaviti mnogo lakše nego kada pacijent ne sarađuje zbog uticaja alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci. Pacijentima koji ne sarađuju ne treba na silu otvarati kapke, jer to može dovesti do ektruzije intraokularnog sadržaja ukoliko postoji otvorena povreda oka. Kada je potrebno povređenog uputiti u specijalizovanu ustanovu zbog zbrinjavanja povrede oka, neophodno je, pre transporta, postići njegovu hemodinamsku stabilnost. U slučaju da postoji otvorena povreda oka, treba staviti zaštitu preko povrede, odnosno, gazu natpoljenu sterilnim fiziološkim rastvorom kako bi se sprečilo njegovo sušenje, što je naročito bitno za eksponirani deo očne jabučice.
   Sa oftalmološkog aspekta, hirurško zbrinjavanje otvorene povrede oka spada u hitne operacije, pri čemu stepen hitnosti zavisi od funkcionalne očuvanosti oka i prognoze o gubljenju vida. Oftalmohirurška doktrina preporučuje da se otvorena povreda oka zbrine 6–24 časa od povrede. Kod nestabilnog politraumatizovanog pacijenta indikovano je odlaganje operacije do stabilizacije opšteg stanja, bez obzira na moguću lošu prognozu o gubljenju vida.
   Ovaj program kontinuirane edukacije namenjen je lekarima - oftalmolozima i anesteziolozima, specijalistima urgentne i opšte medicine i radiolozima. Korisnici će steći znanja o povredama oka - epidemiološkim karakteristikama (raširenost, ugroženost populacionih grupa), uzrocima povreda, klasifikaciji (vrstama povreda), riziku koji one nose - i steći uvid u oftalmološku doktrinu o njihovom saniranju (pristupu i merama koje je neophodno preduzeti).
  • Obavezna literatura: 1. Vlajković G, Sinđelić R. Povrede oka. U: Popović N, Ed. Anestezija u traumi. Beograd: N.Popović - Wind press, 2010. 978. 431-49.
  • Dopunska literatura: 1. Aghadoost D. Ocular Trauma: An Overview. Arch Trauma Res, 2014; 3(2); 2. Sherwood D, Sponsel WE, Lund BJ, Gray W, Watson R, Groth SL et al. Anatomical Manifestations of Primary Blast Ocular Trauma Observed in a Postmortem Porcine Model. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 2014; 55: 1124-32; 3. Cadenhead HE, Eadie B, Wendel C, Warner SJ. Sport-related ocular trauma in Vancouver, British Columbia: Not the usual suspects. BCMJ, 2018. 60(1): 47-51; 5. Singh K, Mutreja A, Bhattacharyya M, Dangda S. Epidemiology and Implications of Ocular Trauma Admitted to a Tertiary Care Hospital in North India. US Ophthalmic Review, 2017; 10(1): 64–8
  • Dopunska literatura: -
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     111.2Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Vlajković G, Sinđelić R. Povrede oka. U: Popović N, Ed. Anestezija u traumi. Beograd: N.Popović - Wind press, 2010. 978. 431-49 Datoteka
     691.4Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (1)
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.