Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00159

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja: o pušenju kao bolesti zavisnosti; o štetnim efektima duvanskog dima na zdravlje ljudi; o mogućnostima prevencije. Razumevanje: mehanizama razvoja zavisnosti; mogućnosti uticaja na promenu ponašanja pušača. Osposobljavanje za adekvatnu upotrebu stečenih znanja u intervencijama za promenu ponašanja kod pušača.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prim.dr Petar Borović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00159
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program kontinuirane edukacije namenjen je zdravstvenim radnicima primarne zdravstvene zaštite, pre svega lekarima i medicinskim sestrama, ali i stomatolozima i farmaceutima koji se u svom profesionalnom radu sreću sa pušačima. Predstavlja prvi deo "paketa" programa edukacije čiji je cilj priprema zdravstvenih radnika za zdravstveno vaspitni rad sa ovom specifičnom populacijom, odnosno, efikasno ostvarivanje zdravstveno vaspitnih ciljeva u njoj.
   Program je koncipiran tako da obezbeđuje sticanje potrebnih veština za individualni zudravstveno vaspitni rad sa pušačima, zasnovan na teorijskom modelu „zdravstvenih uverenja“ („Nealth beleive model“). Ovaj model zdravstveno vaspitne intervencije zasniva se na prenošenju relevantnih znanja čije usvajanje doprinosi razvoju osećaja lične ugroženosti kod pušača, razvoju i instrumentalizaciji motiva u ovoj grupi i pružanju podrške u procesu promene ponašanja. Pokazao je visok stepen efektivnosti u promeni ponašanja pušača, naročito u okruženju koje stvara uslove da zdrav izbor može biti i lak izbor.
   Program edukacije realizuje se kroz tri onlajn testa.
   U prvom testu korisnici treba da steknu relevantna znanja o mehanizmu razvoja zavisnosti od duvana (o načinu na koji se duvanski dim metaboliše u organizmu, o tome kako se razvija adiktivni obrazac, vrstama adikcije koju razvijaju pušači) i efektima na neke važne aspekte pozitivnog zdravlja (na fizički potencijal i funkcionisanje čoveka, sposobnost za fizičku aktivnost i bavljenje sportom, odnosno, sportsku efikasnost, na učenje, pamćenje i razvoj intelektualnih potencijala). Zajedno sa testovima koji se bave drugim relevantnim aspektima pušenja (efektima duvana na seksualne funkcije i reproduktivnu sposobnost, dejstvo duvana na lepotu, štetnim sastojcima duvana) ovaj test predstavlja katalog veoma korisnih informacija koji su neophodne zdravstvenom radniku kao vaspitaču koji treba da razvije i instrumentalizuje motive pušača u procesu promene njegovog ponašanja, odnosno bude koristan i uverljiv savetodavac svog pacijenta. Imajući u vidu da su pušači pretežno (još uvek) zdravi ljudi, kod kojih zdravlje nije visoko pozicionirano na vrednosnoj skali, a motiv zdravlja praktično i ne postoji, prenošenje i usvajanje apostrofiranih informacija veoma je važno, jer direktno doprinosi razvoju i instrumentalizaciji motiva koji mogu da pokrenu promenu ponašanja kod pušača. Stoga su obim, sadržaj i dubina informacija prilagođeni mogućnostima razumevanja i prihvatanja informacija od strane krajnjeg korisnika. U testu se takođe predočavaju tehnike instrumentalizacije drugih motiva koji mogu biti važni kao vid podrške promene ponašanja.
  • Obavezna literatura: 1. Zdravstveno vaspitni priručnici sa kompletom slajdova: P. Borović Zdravstveno vaspitni priručnik sa kompletom slajdova Uživajte bez duvanskog dima. Beograd: Savez Srbije protiv pušenja. 2012; 2. P. Borović Zdravstveno vaspitni priručnik sa kompletom slajdova Seks, duvan i ti. Beograd: Savez Srbije protiv pušenja; 3. P. Borović Zdravstveno vaspitni priručnik sa kompletom slajdova Sport i cigareta. Beograd: Savez Srbije protiv pušenja. 2012; 4. P. Borović Zdravstveno vaspitni priručnik sa kompletom slajdova Učenje bez tamnog oblaka dima. Beograd: Savez Srbije protiv pušenja. 2012; 5. P. Borović Zdravstveno vaspitni priručnik sa kompletom slajdova Duvan i tvoja lepota. Beograd: Savez Srbije protiv pušenja. 2012.
  • Dopunska literatura: 1. Reisi M, Javadzade SH, Shahnazi H, Sharifirad G, Charkazi A, Moodi M. Factors affecting cigarette smoking based on health-belief model structures in pre-university students in Isfahan, Iran. J Educ Health Promot. 2014; 3: 23; 2. Mohammadi S, Ghajari H, Valizade R, Ghaderi N, Yousefi F, Taymoori P, Nouri B. Predictors of smoking among the secondary high school boy students based on the health belief model. Int J Prev Med 2017;8:24; 3. Battle RS, Cunradi CB, Moore RS , Yerger VB. Smoking cessation among transit workers: beliefs and perceptions among an at-risk occupational group. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 2015: 10:19; 4. Maheri A, Tol A, Sadeghi R. Assessing the effect of an educational intervention program based on Health Belief Model on preventive behaviors of internet addiction. J Edu Health Promot 2017; 6:63
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     114.9Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Zdravstveno vaspitni priručnici sa kompletom slajdova: P. Borović Zdravstveno vaspitni priručnik sa kompletom slajdova Uživajte bez duvanskog dima. Beograd: Savez Srbije protiv pušenja. 2012 URL adresa
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 2. P. Borović Zdravstveno vaspitni priručnik sa kompletom slajdova Seks, duvan i ti. Beograd: Savez Srbije protiv pušenja URL adresa
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 3. P. Borović Zdravstveno vaspitni priručnik sa kompletom slajdova Sport i cigareta. Beograd: Savez Srbije protiv pušenja. 2012 URL adresa
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 4. P. Borović Zdravstveno vaspitni priručnik sa kompletom slajdova Učenje bez tamnog oblaka dima. Beograd: Savez Srbije protiv pušenja. 2012. URL adresa
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 5. P. Borović Zdravstveno vaspitni priručnik sa kompletom slajdova Duvan i tvoja lepota. Beograd: Savez Srbije protiv pušenja. 2012. URL adresa
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (1)
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.