Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00168

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje znanja o specifičnostima i vrstama iznenada nastalih kardioloških tegoba i stanja; Razumevanje promena u organizmu koje nastaju kod iznenada nastalih problema kardiološke prirode; Osposobljavanje korisnika programa za prepoznavanje i adekvatno zbrinjavanje osoba kod kojih je neophodna kardiopulmonalna reanimacija.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Dr Zlatko Veža
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00168
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Prestanak rada srca je važan medicinski problem i zahteva stalno ažuriranje znanja zdravstvenih radnika o ovoj temi, kao i o kardiopulmonalnoj reanimaciji. Smatra se da je deo opšte kulture društva poznavanje mera u pružanju prve pomoći kod prestanka rada srca ili mogućeg prestanka rada srca. Najčešći uzrok srčanog zastoja kod odraslih osoba je srčani udar (akutni infarkt miokarda). Kao posledica infarkta mogu nastati različiti poremećaji srčanog ritma, od kojih je najopas-nija ventrikularna fibrilacija iza koje može da nastupi asistolija (potpuni prekid srčane aktivnosti). Kardiopulmonalna reanimacija podrazumeva skup mera i postupaka kojima se uspostavljaju ili održavaju ugrožene ili zaustavljene osnovne vitalne funkcije. Cilj kardiopulmonalne reanimacije je da potpomogne oksigenaciju krvi u plućima i njeno dopiranje do tkiva i organa. Redosled postupaka koji se sprovode pri reanimaciji označavaju se: ABC, odnosno početnim slovima opisa postupaka na engleskom jeziku: A-AIRWAY (uspostaviti i održavati vaz-dušni put); B-BREATHING (uspostaviti i održavati disanje) i C-CIRCULATION (uspostaviti i održavati cirkulaciju, tj. krvotok).
   Uzroci prestanka rada srca mogu biti različiti. Postoji pet kardinalnih znakova prestanka disanja i rada srca: gubitak svesti, gubitak pulsa na velikim arterijama, prestanak disanja, pojava neprirodne boje kože i proširene zenice. Pokazatelj srčanog zastoja može biti prestanak krvarenja iz rane. Postupak provere prohod-nosti disajnih puteva podrazumeva postavljanje osobe na leđa, nežno zabacivanje glave unazad (sem u slučaju sumlje na povredu vratne kičme kada se glava ne zabacu-je) i čelo se pritiska prstima jedne ruke, a drugom rukom se podiže brada. Pri upadanju stranog tela u disajne puteve, koje je uglavnom naglo, osoba se najčešće hvata obema rukama za vrat, ne može da diše i govori. Opis je dao američki hirurg Hajmlih (Heimlich) 1975. godine. Postupci pri uklanjanju stranog tela iz disajnih puteva su sledeći: pet puta udarac dlanom između lopatica i pet puta Hajmlihov zahvat. Veštačko disanje je oponašanje prirodnog disanja s ciljem da se ubacuje i izbacuje vazduh iz pluća. Može se izvoditi na četiri načina: usta na usta, usta na nos, usta na usta i nos (kod dece) i usta na masku. Ubacivanje vazduha obavlja se preko maramice ili gaze. Kod povreda lica, teških zaraznih bolesti, zatrovano-sti vazduha nuklearnim, hemijskim i biološkim sredstvima primenjuju se manuelne metode veštačkog disanja. Najčešće su dve: metoda po Holger-Nilsenu i metoda po Silvesteru. Pri izvođenju spoljašnje masaže srca, preko korena jedne šake, stavlja se druga šaka. Pritisci na grudnu kost treba da budu brzi i kratkotrajni, ne savijajući ruke u laktovima, da se sternum potisne 4 - 5 cm. Kardiopulmonalnu reanimaciju ne treba počinjati ukoliko je prošlo više od 10 minuta od prestanka disanja i rada srca, ako je povreda nespojiva sa životom i ako je u pitanju teška bolest koja neminovno dovodi do smrti. Ukoliko se automatski defibrilator primeni u periodu od 3-5 minuta od srčanog zastoja procenat preživljavanja je 49-75%. Svakog narednog minuta verovatnoća preživljavanja smanjuje se za 10%. Preporuka je da se kod srčanog zastoja ne čeka donošenje automatskog defibrilatora, već da se izvodi kardiopulmonalna reanimacija dok aparat ne stigne.
  • Obavezna literatura: 1. Veža Z, Pavlović D. Prva pomoć. Beograd: Zavod za udžbenike, 2017. 39-58; 2. Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za prehospitalno zbrinjavanje hitnih stanja. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Beograd, 2013.
  • Dopunska literatura: 1. Perkins GD, Handlez AJ, Koster RW, Castrén MC, Smyth MA, Olasveengen T, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Section 2. Adult basic life support. Resuscitation. 2015; 95: 1–80; 2. Soar J, Nolan JP, Bottiger BW, Perkins GD, Lott C, Carli P, et al. European Resuscitation Council. Guidelines for Resuscitation 2015. Section 3. Adult advanced life support. Resuscitation. 2015; 95: 100–47; 3. American Heart Association. Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. 2015. 132 (18)2: 315-67.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     106.5Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Veža Z, Pavlović D. Prva pomoć. Beograd: Zavod za udžbenike, 2017. 39-58 URL adresa
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Kardiopulmonalna reanimacija
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.