Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00171

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje znanja o najčešćim mišićnoskeletnim povredama u traumi; Razumevanje mogućnosti i ograničenja za upotrebu fizikalne medicine u njihovom lečenju; Osposobljavanje za izradu sveobuhvatnog rehabilitacionog programa za sve vrste mišićnoskeletnih povreda.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Emilija Dubljanin Raspopović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, radiologija, medicina rada, opšta medicina, opšta hirurgija)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00171
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije trauma predstavlja treći uzrok smrtnosti u opštoj populaciji (5,1 miliona - 12% od ukupnog broja umrlih). U uzrastu ispod 45 godina ona je vodeći uzrok smrti. Svake godine trauma odnese 97,9/100.000 stanovnika. Broj žrtava traume u Srbiji je nešto manji (90/100.000), ali javnozdravstveni značaj ovog problema ima i druge aspekte.
   Teška trauma je u velikom broju slučajeva uzrok invaliditeta, koji dugoročno predstavlja veliki problem za pojedinca, njegovu porodicu i društvo. Troškovi hospitalizacije najteže povređenih, u proseku su tri puta veći u odnosu na druge razloge hospitalizacije.
   Trauma pogađa mladu, radno sposobnu populaciju, i to više muškarce u odnosu na žene (3:1). U dve trećine slučajeva reč je o nenamernim povredama; najčešći etiološki faktori nenamernih povreda su saobraćajni udesi, padovi sa visine i povrede u kući.
   U lečenju mišićno skeletnih povreda fizikalna medicina ima pomoćnu, ali veoma važnu ulogu, bez koje povratak u prethodni habitus praktično nije moguć. Istraživanja pokazuju da je sticanje znanja o mogućnostima rehabilitacije direktno proporcionalno povezano sa brzinom saniranja posledica traume, ali i značajnim povećanjem nivoa kvaliteta života povređenih.
   U ovom programu kontinuirane medicinske edukacije obrađuje se uloga fizikalne medicine u lečenju najtipičnijih mišićno-skeletnih povreda: preloma, opštih (duboka venska tromboza) i specifičnih komplikacija koje ih prate (kompletni regionalni sindrom bola - Mb Sudek), iščašenja zglobova (potpunih i delimičnih), povreda ligamenata, tetiva i mišića.
   Svaka od navedenih povreda obrađuje se kroz definiciju povrede, etiologiju i patogenezu, kliničku sliku i potencijalne komplikacije, način postavljanja dijagnoze, glavne i pomoće strategije lečenja. Posebna pažnja posvećena je mogućnostima i ograničenjima za upotrebu fizikalnih procedura u procesu lečenja, kako u akutnoj i subakutnoj fazi, tako i kasnije.
   U testu se takođe obrađuju i glavne komponente rehabilitacionog programa, zajedničke za sve vrste mišićno-skeletnih povreda, ali i specifičnosti rehabilitacije kod povređenih sportista i pripadnika drugih visokozahtevnih zanimanja.
   Korisnici testa biće upoznati sa sadržajem i načinom ostvarivanja kontrole bola i zapaljenja, načinom na koji se postiže obnavljanje obima pokreta i obnavlja snaga mišića, karakteristikama proprioceptivnog treninga, kao i načinom na koji se pacijent vraća sportskim i visoko-zahtevnim profesionalnim aktivnostima, uključujući i karakteristike treninga specifične za određenu vrstu sporta.
  • Obavezna literatura: 1. Dubljanin Raspopović E, Đorđević O. Rehabilitacija nakon traume i koštano mišićnih bolesti. U: Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije. Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu, 2015. 86-98.
  • Dopunska literatura: 1. Sharma J, Greeves JP, Byers M, Bennett AN , Spears IR. Musculoskeletal injuries in British Army recruits: a prospective study of diagnosis-specific incidence and rehabilitation times. BMC Musculoskeletal Disorders, 2015. 16: 106; 2. Ramos GA, Arliani GG, Astur DC, de Castro Pochini A, Ejnisman B, Cohen M. Rehabilitation of hamstring muscle injuries: a literature review. Rev Bras Ortop, 2017; 52(1): 11–16; 3. Gaballah A, Zeyada M, Elgeidi A, Bressel E.Six-week physical rehabilitation protocol for anterior shoulder dislocation in athletes. J Exerc Rehabil. 2017; 13(3): 353–8; 4. Erickson N, Sherry MA.Rehabilitation and return to sport after hamstring strain injury. Journal of Sport and Health Science. 2017; 6(3): 262-70.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     112.5Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Dubljanin Raspopović E, Đorđević O. Rehabilitacija nakon traume i koštano mišićnih bolesti. U: Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije. Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu, 2015. 86-98. URL adresa
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Savremeni pristup u rehabilitaciji mišićnoskeletnih povreda
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.