Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00176

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Prenošenje i usvajanje znanja o: o principima pravilne ishrane sportista; održavanju balansa tečnosti u organizmu pri fizičkoj aktivnosti; o specifičnim dijetetskim suplementima koji se koriste za fizičku aktivnost i sport. Osposobljavanje za: prevenciju dehidracije i primenu metoda pravilne rehidracije; korišćenje specifičnih dijetetskih suplemenata.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Goran Belojević
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, vazduhoplovna medicina, higijena, klinička biohemija, fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, anesteziologija sa reanimatologijom)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00176
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ishrana je od ključnog značaja za očuvanje i unapređenje zdravlja ljudi koji se rekreativno ili profesionalno bave fizičkom aktivnošću i sportom. Pravilnom ishranom i hidracijom sprečavaju se poremećaji zdravlja sportista u vidu deficita ili prekomernog unosa pojedinih makro i mikronutrijenata, dehidracije i toplotnog udara, atletske trijade, anoreksije atletike, dizmorfije muskularis i pada sportskog učinka.
   Zdravstveni radnici naročito oni koji rade na primarnom nivou zaštite treba da budu adekvatno pripremljeni da pruže adekvatnu zdravstveno-vaspitnu podršku i neposrednu pomoć građanima o čijem zdravlju brinu. Ova baterija testova kreirana je da ih za tu ulogu pripremi.
   Kako se broj ljudi koji vežbaju ili se bave sportom iz dana u dan povećava, jasno je kakav to javnozdravstveni značaj ima.
   Drugi test predstavlja nastavak prvog testa iz ove baterije. Njime se produbljuju znanja korisnika o specifičnim potrebama u makroi mikro nutrijensima, vitaminima i mineralima za pojedine fizičke aktivnosti i sportove, odnosno, potrebama različitih kategorija ljudi. Korisnici testa će steći znanja o tome kako planirati adekvatnu ishranu za specifičnu vrstu aktivnosti, kao i hidraciju kod fizičke aktivnosti i sporta. Posebna oažnja posvećena je hidraciji u toku treninga i takmičenja, hidraciji posle fizičkog napora kod sportista, kao i objaš-njenju značaja i mogućnosti za prevenciju dehidracije i obuci za primenu metoda pravilne rehidracije, kada do iste dođe. Predmet testa su i najčešći deficiti u makronutrijensima, vitaminima i mineralima, kao i rizicima prekomernog unosa makro i mikronutrijenasa kod sportista. Korisnici testa će se osposobiti da sprovedu pravilnu hidraciju pre, u toku i posle fizičke aktivnosti i pravilno koriste specifične suplemente za fizičku aktivnost i sport.
   Program se realizuje u formi elektronskog testa, sa 50 pitanja. Za svako od nave-denih pitanja ponuđeno je 3 do 5 odgovora među kojima je jedan tačan. Test je postavljen na platformu za virtuelnu edukaciju. Za svaki (tačan ili netačan) odgovor obezbeđena je adekvatna povratna informacija - stručno tumačenje (zašto je izabrani odgovor tačan, odnosno, netačan), pa će korisnici testa moći da steknu znanja čak i kada pogreše u izboru tačnog odgovora. Test prati video snimak pre-davanja autora u kome se detaljno obrađuju sva postavljena pitanja, a korisnicima stoji na raspolaganju adekvatna literatura za proširenje znanja iz ove oblasti.
  • Obavezna literatura: 1. Prezentacija predavanja Prof.dr Goran BELOJEVIĆ "ISHRANA ZA FIZIČKU AKTIVNOST I SPORT".
  • Dopunska literatura: 1. Mc Ardle WD et al. Sports and Exercise Nutrition. Ed. 4, Philadelphia: Lippincott  Williams & Wilkins. 2013; 2. Clark N. Nancy Clark’s Sport Nutrition Guidebook. CSSD Sports Nutrition Services, LLC: Newton, MA, 5th Edition, 2014; 3. Gibbs JC et al. Prevalence of individual and combined components of the female athlete triad. Med Sci Sports Exerc 2013;  45: 985; 4. Sousa M. et al. Dietary strategies to recover from exercise-induced muscle damage. Int J Food Sci Nutr 2014; 65:151; 5. Mahan LK, Raymond JL. Krause’s Food & Nutrition Care Process. 14th Edition. Elsevier Inc: St. Louis, Missouri, 2017.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     108.6Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Prof.dr Goran BELOJEVIĆ "ISHRANA ZA FIZIČKU AKTIVNOST I SPORT", prezentacija predavanja Datoteka
     619.9Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Ishrana za fizičku aktivnost i sport (2)
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.