Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00177

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o otrovima koji se nalaze u duvanu, odnosno, duvanskom dimu i njihovim štetnim efektima na zdravlje čoveka; Razumevanje mehanizama delovanja otrova na pojedine aspekte zdravlja; Osposobljavanje za upotrebu stečenih znanja radi pokretanja promene ponašanja kod pušača.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prim.dr Petar Borović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00177
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Adiktivni potencijal i štetnost pušenja po zdravlje zasnivaju se na supstancama koje duvan sadrži. Poznavanje relevantnih činjenica o štetnim supstancama iz duvanskog dima doprinosi razvoju zdravstvenog potencijala pušača i njegovoj sposobnosti za promenu ponašanja. S druge strane, efikasnost zdravstveno vaspitnog rada sa ovom populacijom u velikoj meri takođe zavisi od toga koliko zdravstveno vaspitni radnici poseduju relevantne informacije i koliko su osposobljeni da ih na adekvatan način prenesu pušačima. Pokazalo se da plasiranje neistinitih informacija i plašenje ove populacije mogu biti čak kontraproduktivni.
   Ovaj program obezbeđuje relevantne informacije za zdravstvene radnike o supstancama koje se nalaze u duvanu i duvanskom dimu, koje doprinose razvoju zavisnosti i nastanku drugih strukturalnih i funkcionalnih, somatskih i psihičkih šteta po zdravlje pušača.
   Poznavanje ovih činjenica je direktan faktor odvraćanja od ove navike. S druge strane, poznavanje činjenica je korisna podrška u sprovođenju drugih zdravstveno vaspitnih programa iz ovog "paketa". Program se može koristiti samostalno i kao opšti deo drugih programa kontinuirane edukacije koji fokusiraju neki specifični aspekt problema pušenja kod adolescenata.
   Program je namenjen svim zdravstvenim radnicima, a pre svega lekarima i sestrama primarne zaštite koji rade sa adolescentima, kao i drugim (stomatolozima, farmaceutima) koji se s pušačima sreću. Poznavanje relevantnih činjenica o otrovima, njihovom dejstvu i efektima predstavlja korisnu dopunu drugih programa iz ovog paketa, koji su usmereni na ono što predstavlja motiv koji se može instrumentalizovati u populaciji pušača (lepota, fizički izgled i snaga, sport, sposobnost učenja, karijera, seks, reproduktivna sposobnost). Ovo je veoma važno jer motiv zdravlja po sebi nema naročitu važnost kao pokretač promene ponašanja kod još uvek zdravih ljudi.
  • Obavezna literatura: 1. Prim.dr Petar Borović, Zdravstveno vaspitni priručnici sa kompletom slajdova ("Sport i cigareta"). Beograd: Savez Srbije protiv pušenja. 2012; 2. Prim.dr Petar Borović, Zdravstveno vaspitni priručnici sa kompletom slajdova ("Učenje bez tamnog oblaka dima"). Beograd: Savez Srbije protiv pušenja. 2012; 3. Prim.dr Petar Borović, Zdravstveno vaspitni priručnici sa kompletom slajdova ("Sex, duvan i ti"). Beograd: Savez Srbije protiv pušenja. 2012; 4. Prim.dr Petar Borović, Zdravstveno vaspitni priručnici sa kompletom slajdova ("Uživajte bez duvanskog dima"). Beograd: Savez Srbije protiv pušenja. 2012; 5. Prim.dr Petar Borović, Zdravstveno vaspitni priručnici sa kompletom slajdova ("Duvan i tvoja lepota"). Beograd: Savez Srbije protiv pušenja. 2012.
  • Dopunska literatura: 1. Noar SM, Kelley DE, Boynton MH, Morgan JC, Hall MG, Mendel JR et al. Identifying Principles for Effective Messages about Chemicals in Cigarette Smoke. Prev Med. 2018; 106: 31-7; 2. Talhout R, Schulz T, Florek E, van Benthem J, Wester P, Opperhuizen A. Hazardous Compounds in Tobacco Smoke. Int J Environ Res Public Health. 2011 Feb; 8(2): 613-28; 3. Behera SN, Xian H, Balasubramanian R. Human health risk associated with exposure to toxic elements in mainstream and sidestream cigarette smoke. Sci Total Environ. 2014; 472: 947-56; 4. Shihadeh A, Schubert J, Klaiany J, El Sabban M, Luch A, Saliba NA. Toxicant content, physical properties and biological activity of waterpipe tobacco smoke and its tobacco-free alternatives. Tob Control. 2015; 24 Suppl 1:i22-i30.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     221.2Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Prim.dr Petar Borović, Zdravstveno vaspitni priručnici sa kompletom slajdova ("Sport i cigareta"). Beograd: Savez Srbije protiv pušenja. 2012. URL adresa
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 2. Prim.dr Petar Borović, Zdravstveno vaspitni priručnici sa kompletom slajdova ("Učenje bez tamnog oblaka dima"). Beograd: Savez Srbije protiv pušenja. 2012. URL adresa
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 3. Prim.dr Petar Borović, Zdravstveno vaspitni priručnici sa kompletom slajdova ("Sex, duvan i ti"). Beograd: Savez Srbije protiv pušenja. 2012. URL adresa
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 4. Prim.dr Petar Borović, Zdravstveno vaspitni priručnici sa kompletom slajdova ("Uživajte bez duvanskog dima"). Beograd: Savez Srbije protiv pušenja. 2012. URL adresa
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 5. Prim.dr Petar Borović, Zdravstveno vaspitni priručnici sa kompletom slajdova ("Duvan i tvoja lepota"). Beograd: Savez Srbije protiv pušenja. 2012. URL adresa
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Otrovi iz duvanskog dima
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.