Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2082/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o racionalnoj antimikrobnoj terapiji infekcija urinarnog trakta; razumevanje i usvajanje racionalnog pristupa u tretmanu urinarnih infekcija; osposobljavanje za optimalan izbor antibiotika, optimalno doziranje antimikrobne terapije, kao i optimalno vođenje tretmana urinarnih infekcija.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Milica Prostran
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 4
  • Bodovi za autora: 6
  • Broj akreditacije: A-1-2082/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije namenjen je zdravstvenim radnicima (lekarima i farmaceutima) koji svakodnevno propisuju ili izdaju antimikrobne lekove za lečenje raznovrsnih infekcija urinarnog trakta ili savetuju pacijenta u vezi sa korišćenjem određenih antimikrobnih lekova ili biljnih preparata. Može biti koristan i drugim zdravstvenim radnicima koji učestvuju u pružanju zaštite (farmaceutskim tehničarima).
   Test obezbeđuje sticanje relevantnih znanja o savremenim principima racionalne antimikrobne terapije infekcija urinarnog trakta.
   Korisnici testa biće obučeni za optimalan izbor antibiotika, optimalno doziranje antimikrobne terapije, kao i optimalno vođenje tretmana urinarnih infekcija, sa ciljem da se postigne najbolji klinički ishod, uz minimalnu toksičnost za bolesnika i minimalno dejstvo na razvoj rezistencije.
   Korisnici testa steći će znanja:
   - o epidemiološkim karakteristikama urinarnih infekcija muškaraca i žena - faktorima rizika (predisponirajućim faktorima), najčešćim uzročnicima, raširenosti infekcija,
   - o pristupu, odnosno, različitim modalitetima lečenja urinarnih infekcija - kod asimptomatskih bakteriurija, kod simptomatskih i asimptomatskih infekcija, u trudnoći i/ili dubokoj starosti, lečenju urinarnih infekcija u specifičnim okolnostima (u trudnoći, kod žena u dubokoj starosti)
   - o upotrebi antimikrobnih lekova - limitacijama za upotrebu biljnih preparata u lečenju infekcija, specifičnom i nespecifičnom lečenju, antibioticima prvog i drugog izbora, njihovom doziranju,  trajanju lečenja.
   Program se realizuje u formi elektronskskog testa, koji sadrži 50 pitanja sa 3 do 5 odgovora od kojih je samo jedan tačan (multiple choice questionnaire). Na svaki tačan ili netačan odgovor korisnik će dobiti povratnu informaciju i stručno objašnjenje zašto je odgovor tačan ili netačan. Na ovaj način stvorene su pretpostavke da korisnik uči efikasnije, čak i na sopstvenim greškama. Elektronski test tako postaje sredstvo za sticanje, a ne samo za proveru znanja  korisnika.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Milica Prostran "Racionalna primena antibiotika". U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja (Prostran M Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2016. 183-199.
  • Dopunska literatura: 1. Gharbi M, Drysdale JH, Lishman H, Goudie R, Molokhia M, Johnson AP et al. Antibiotic management of urinary tract infection in elderly patients in primary care and its association with bloodstream infections and all cause mortality: population based cohort study. BMJ, 2019; 364:525; 2. Germanos GJ, Trautner BW, Zoorob RJ, Salemi JL, Drekonja D, Gupta K et al. No Clinical Benefit to Treating Male Urinary Tract Infection Longer Than Seven Days: An Outpatient Database Study. Open Forum Infectious Diseases, 2019; 6(6); 3. Haugan MS, Hertz FB, Charbon G, Sahin B, Lobner-Olesen A, Frimodt-Moller N. Growth Rate of Escherichia coli During Human Urinary Tract Infection: Implications for Antibiotic Effect. Antibiotics, 2019; 8: 92; 4. Baker DW, Hyun D, Neuhauser MM, Bhatt J, Srinivasan A. Leading Practices in Antimicrobial Stewardship: Conference Summary. Jt Comm J Qual Patient Saf, 2019; 45(7): 517–23.
  • Raspoloživo vreme: 2.5 sata za učenje, 1.5 sat za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 40
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2082/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2082/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2082/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      206.5Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Prof.dr Milica Prostran "Racionalna primena antibiotika". U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja (Prostran M Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2016. 183-199. Datoteka
      7.7MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Racionalna upotreba antibiotika: Urinarne infekcije
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.