Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2043/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o determinišućim činiocima i mehanizmima nastanka neželjenih dejstava primene antibiotika; osposobljavanje za prepoznavanje neželjenih dejstava različitih antibiotika; usvajanje znanja o adekvatnoj upotebi antibiotika kao načinu za izbegavanje pojave neželjenih dejstava; razumevanja važnosti predviđanja, izbegavanja, prepoznavanja i lečenja neželjenih dejstava.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Milica Prostran
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2043/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Neželjena reakcija ili neželjeno dejstvo leka (adverse drug reaction – ADR) je štetni i nenameravani odgovor na primenjeni lek koji se javlja pri dozama koje se uobičajeno primenjuju kod ljudi za profilaksu, dijagnozu ili lečenje bolesti ili za modifikovanje fizioloških funkcija. Za procenjivanje uzročno-posledične veze između primenjenog leka i opisanog neželjenog dejstva SZO je utvrdila termine: sigurna, verovatna, moguća, uslovna i ne može se proceniti uzročno-posledična veza. Antimikrobni lekovi imaju prihvatljiv profil neželjenih dejstava, ali to ne umanjuje važnost njihovog praćenja i proučavanja. U svakodnevnoj kliničkoj praksi predviđanje, izbegavanje, prepoznavanje neželjenih dejstava, kao i njihovo lečenje imaju ogroman značaj.
   Na ispoljavanje neželjenih dejstava utiče veći broj faktora: uzrast pacijenta, deficit enzima za biotransformaciju, odnosno, metabolizam lekova, trudnoća i laktacija, očuvanost funkcije jetre i bubrega i ostali faktori.
   Mehanizam neželjenih dejstava je različit. Neželjena dejstva mogu, ali i ne moraju biti u vezi sa farmakološkim profilom leka. Veliki broj neželjenih dejstava posledica su farmakološkog profila datog leka, pa se mogu predvideti, pogotovo ako je mehanizam dejstva leka dovoljno poznat. Ispoljavanje neželjenih dejstava takođe može biti u tesnoj vezi sa primenom i/ili obustavom primene nekog leka, ali je veoma često tu uzročno-posledičnu vezu nemoguće uspostaviti.
   Klasična klasifikacija neželjenih dejstava (po Rawlins–Thomson-u) razlikuje neželjena dejstva zavisna od doze (tip A), neželjena dejstva koja nisu zavisna od doze (tip B), neželjena dejstva zavisna od doze i vremena (dužine) primene leka (tip C), neželjena dejstva koja zavise od doze (tip D), neželjena dejstva u vezi sa obustavljanjem primene (tip E), neželjena dejstva kao posledica neočekivanog neuspeha terapije.
   Prema incidenci, neželjena dejstva antibiotika klasifikuju se kao veoma česta (više od 1 na 10 lečenih bolesnika), česta (kod 1–10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek), povremena (kod 1–10 na 1.000 pacijenata koji uzimaju lek), retka (kod 1–10 na 10.000 pacijenata koji uzimaju lek), veoma retka (kod 1 na 10.000 pacijenata koji uzimaju lek) i nepoznate učestalosti.
   Srećom, sva neželjena dejstva nemaju isti klinički značaj, a ona koja su od većeg kliničkog značaja mogu biti veoma različita: svaki organski sistem/organ može biti mesto ispoljavanja, a ponekad je zahvaćeno i više organskih sistema/organa istovremeno. Deset najčešćih neželjenih dejstava antibiotika kod odraslih osoba su mučnina, somnolencija, proliv, povraćanje, ospa po koži, aritmije, svrab kože, tegobe/neprijatnosti na mestu ubrizgavanja leka, hiperkalijemija i medikamentozna groznica. Najveći broj neželjenih dejstava antibiotika ispoljava se na gastriointestinalnom traktu, jetri ili bubrezima. Neželjena dejstva antibiotika mogu se takođe ispoljiti kao alergijske reakcije i  hematološka neželjena dejstva. Upotreba antibiotika može izazvati i neželjene efekte na čulima i CNS-u, dovesti do pojave vertiga ili konfuzije ili depresije, manije, psihoze i halucinacija.
  • Obavezna literatura: 1. Prostran M. Racionalna primena antibiotika. U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja (Prostran M Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2016. 183-199; 2. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za racionalnu upotrebu antibiotika, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije 2018.
  • Dopunska literatura: 1. Pongdee T, Li JT. Evaluation and Management of Penicillin Allergy. Mayo Clinic Proceedings, 2018. 93(1): 101–7; 2. Maier L, Pruteanu M, Kuhn M, Zeller G, Telzerow A, AndersonEE et al. Extensive impact of non-antibiotic drugs on human gut bacteria. Nature, 2018. 555: 623–8; 3. Rosenberg K. Evaluate Penicillin Allergy Before Deciding Against Penicillin Use. AJN The American Journal of Nursing, 2019. 119 (4): 63–4; 4. Pelemiš M, Radna grupa za izradu nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse - Posebna radna grupa za racionalnu upotrebu antibiotika. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za racionalnu upotrebu antibiotika. Beograd: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, 2018. 1-64.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2043/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2043/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2043/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      176.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Prostran M. Racionalna primena antibiotika. U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja (Prostran M Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2016. 183-199 Datoteka
      7.7MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 2. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za racionalnu upotrebu antibiotika, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije 2018. Datoteka
      998.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Neželjena dejstva antibiotika
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.