Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2099/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o specifičnostima i vrstama povreda kostiju i zglobova; razumevanje promena u organizmu koje nastaju kod povreda kostiju i zglobova; osposobljavanje korisnika programa za prepoznavanje i adekvatno zbrinjavanje osoba sa povredama kostiju i zglobova.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr Zlatko Veža
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2099/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Povrede zglobova i kostiju predstavljaju značajan javnozdravstveni problem, a zbrinjavanje i lečenje tih povreda veliki profesionalni izazov za zdravstvene radnike. Prema podacima Međunarodnog zdravstvenog udruženja lečenje povreda zglobova i kostiju spada među najčešće medicinske intervencije i zato je neophodno znanja iz ove oblasti kontinuirano obnavljati i unapređivati.
   Kosti zajedno sa mišićima čine sistem organa za kretanje. Kosti su povezane pokretljivim zglobovima i mišićima, i na taj način se ostvaruje jedna od najvažnijih karakteristika čoveka: kretanje. U zavisnosti od intenziteta mehaničke sile koja je delovala na kost, mogu nastati dve vrste povreda: naprsnuće (fisura) ili prelom (fraktura). Pravi prelom može biti: prost i složen. Kod prostog preloma kost je polomljena na jednom mestu i nije došlo do pomeranja fragmenata. Ukoliko je kost polomljena na jednom ili više mesta i fragmenti su pomereni, pa mogu oštetiti okolna tkiva, radi se o složenom prelomu. Prema stanju kože iznad prelom-ljenih kostiju prelomi mogu biti: zatvoreni (kada nije došlo do oštećenja kože iznad mesta preloma) i otvoreni (u slučaju kada na koži postoji rana iznad preloma). Otvoreni prelomi nose rizik od krvarenja i infekcije. Kod otvorenih preloma prvo treba zbrinuti krvarenje i ranu.  Nakon toga treba imobilisati povređeni deo tela u zatečenoj poziciji i transportovati povređenog u zdravstvenu ustanovu. Povrede zglobova mogu biti: nagnječenje ili kontuzija, uganuće ili distorzija, iščašenje ili luksacija i prelomi ili frakture. RICE procedura u slučaju povrede zglobova predstavlja skup postupaka: R - rest (odmor); I - ice (led); C - compress (pritisnuti); E - elevate (podići). Dakle, u slučaju povrede zgloba potrebno je da povređeni deo miruje, staviti hladan oblog (kesu s ledom), zatim postaviti fiksa-cioni zavoj i podići uvis povređeni ekstremitet.Imobilizacija je skup mera koji-ma se onemogućavaju ili ograničavaju pokreti unesrećenog lica postavljanjem povređenog dela tela u određen, stabilan i osiguran položaj mirovanja. Najbitniji ciljevi su: sprečavanje naknadnih povreda krvnih sudova, nerava i mekih tkiva na mestu povrede, ublažavanje bola i sprečavanje šoka, kao i sprečavanje daljeg širenja infekcije, ukoliko je povreda inficirana. Imobilizaciju rade najmanje dve osobe: jedan spasilac pridržava povređeni deo dok drugi postavlja imobilizaciono sredstvo. Pri imobilizaciji povreda kičme, karlice i većih kostiju, potrebna je pomoć više spasilaca, najmanje četiri lica (ekipno zbrinjavanje). Kontrola imobilizacije tokom transporta podrazumeva proveru čvrstine poveske, koja ne treba da ometa cirkulaciju. Kontroliše se zategnutost marame ili zavoja, distalni puls (puls na arteriji ispod mesta imobilizacije), boja i temperature kože, otok, boja noktiju i sl. Na povredu kičme treba posumnjati uveka kada se povređeni žali na bol u vratu ili leđima ili ako je bez svesti, kao i kod višestrukih povre-da. Ako se sumnja na povredu kičme, treba postupati kao da je reč o povredi kičme. Fenomen torakalnog kapka označava niz poremećaja koji se javljaju u slučaju višestrukog preloma više rebra u nizu s jedne strane: jedan deo zida grudnog koša se pri disajnim pokretima nezavisno kreće (“leprša”).
  • Obavezna literatura: 1. Veža Z, Pavlović D. Prva pomoć. Zavod za udžbenike, 2017, Beograd. 84-101; 2. Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za prehospitalno zbrinjavanje hitnih stanja. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Beograd, 2013.
  • Dopunska literatura: 1. Lucas R, Martins A, Severo M, et al. Quantitative modelling of hip fracture trends in 14 European countries: testing variations of a shared reversal over time. Scientific Reports. 2017; 7:3754; 2. Haugan K, Johnsen LG, Basso T, Foss OA. Mortality and readmission following hip fracture surgery: a retrospective study comparing conventional and fast-track care. BMJ Open. 2017; 7(8): e015574.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2099/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2099/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2099/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      176.5Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Veža Z, Pavlović D. Prva pomoć. Zavod za udžbenike, 2017, Beograd. 84-101 Datoteka
      3.2MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • TEST: Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.