Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2056/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Osposobljavanje korisnika testa za blagovremeno prepoznavanje mentalnog oboljenja kod žena u perinatalnom periodu, adekvatno reagovanje i menadžment pacijentom.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Vesna Pirec
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: psihijatrija, ginekologija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2056/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program je namenjen prevashodno psihijatrima, ginekolozima i pedijatrima koji se svakodnevno susreću sa poremećajima mentalnog zdravlja žena povezanim sa trudnoćom, rađanjem i puerperijumom, ali će biti koristan lekarima koji rade u oblasti opšte (porodične) medicine i medicine rada. Cilj programa je osposobljavanje korisnika testa za blagovremeno prepoznavanje mentalnog oboljenja kod žena u perinatalnom periodu (primenu skrininga) i adekvatno reagovanje - menadžment pacijentom u zavisnosti od rezultata skrininga. U programu su obrađeni najčešći problemi koji se pojavljuju u perinatalnom periodu - u trudnoći i postpartalno (depresija, bipolarna afektivna oboljenja u trudnoći, postporođajna tuga, postpartalna anksioznost, postpartalna depresija i psihoza, opsesivno kompulsivni simtomi u peripartumu). Svaki od navedenih entiteta opisan je sa stanovišta etiologije, posebno faktora rizika i kliničke fenomenologije (simptoma i znakova), kao i efekata (posledica) na majku i dete. Sve navedeno predstavlja osnov za uvođenje obaveznog perinatalnog mentalnog skrininga. U testu su takođe prikazani najčešće korišćeni instrumenti za izvođenje skrininga: Edinburgh Postnatal Depression Screen (EPDS), Primary Care Evaluation of Mental Disorders Patient Health Questionnaire (PHQ-9), Postpartum Depression Screening Scale (PDSS), Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D), Beck Depression Inventory (BDI), opisana njihova upotreba i limitacije za njihovo korišćenje. Takođe je objašnjen postupak sa pacijentom posle skrininga, nezavisno od toga da li je on pozitivan ili ne. Kako postoje značajna infrastrukturna ograničenja za obezbeđenje adekvatne pomoći ženama u vezi sa mentalnim problemima koje prate trudnoću, rađanje i prve dane materinstva, u programu je prikazana ekonomična alternativa, primenljiva i u našim uslovima - stepenasti model. Ovaj model koristi se uspešno u mnogim zemljama, a podrazumeva značajnije uključivanje akušera u procenu ozbiljnosti simptoma kod žena koje imaju pozitivan skrining, lečenje unipolarne depresije sa blagim ili umerenim simptomima kod žena na licu mesta, a upućivanje psihijatriju pacijentkinja sa težim oblikom depresije (sa ili bez psihotičnih simptoma) i onih sa bipolarnim afektivnim oboljenjima. Program je napravljen u formi elektronskog testa, sa pitanjima i ponuđenim odgovorima koje prate povratne informacije (stručna objašnjenja zašto je izabrani odgovor tačan, odnosno, netačan). Na ovaj način omogućeno je da korisnik stiče znanja čak i kada greši u izboru tačnog odgovora.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Vesna Pirec "PERINATALNA MENTALNA OBOLjENjA - PREZENTACIJA I SKRINING", prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. Ghaedrahmati M, Kazemi A, Kheirabadi G, Ebrahimi A, Bahrami M. Postpartum depression risk factors: A narrative review. J Educ Health Promot, 2017; 6: 60; 2. ACOG Committee Opinion No. 757: Screening for Perinatal Depression. Obstet Gynecol, 2018; 132(5): e208-e212; 3. San Martin Porter MA, Betts K, Kisely S, Pecoraro G, Alati R. Screening for perinatal depression and predictors of underscreening: findings of the Born in Queensland study. Med J Aust 2019; 210 (1): 32-7; 4. Marsay C, Manderson  L, Subramaney U. Changes in mood after screening for antenatal anxiety and depression. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 2018: 36(4): 347-62; 5. Field S, Honikman S. Maternal mental health: A handbook for health workers. In: Woods D, editor. Maternal mental health: A handbook for health workers. Cape Town: Bettercare; 2015. 19–35.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2056/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2056/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2056/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      221.3Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Prof.dr Vesna Pirec "PERINATALNA MENTALNA OBOLjENjA - PREZENTACIJA I SKRINING", prezentacija predavanja. Datoteka
      6.2MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Perinatalna mentalna oboljenja: Prezentacija i skrining
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu