Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2064/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o najčešćim mišićnoskeletnim povredama u traumi; Razumevanje mogućnosti i ograničenja za upotrebu fizikalne medicine u njihovom lečenju; Osposobljavanje za izradu sveobuhvatnog rehabilitacionog programa za sve vrste mišićnoskeletnih povreda.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Emilija Dubljanin Raspopović
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, radiologija, medicina rada, opšta medicina, opšta hirurgija), medicinske sestre (medicinske sestre - vaspitačice, ginekološko-akušerske sestre (babice), stomatološke sestre - tehničare, strukovne patronažne sestre, medicinske sestre - tehničare, patronažne sestre - tehničare), zdravstvene tehničare (fizioterapeutske tehničare, radiološke tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2064/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije trauma predstavlja treći uzrok smrtnosti u opštoj populaciji (5,1 miliona - 12% od ukupnog broja umrlih). U uzrastu ispod 45 godina ona je vodeći uzrok smrti. Svake godine trauma odnese 97,9/100.000 stanovnika. Broj žrtava traume u Srbiji je nešto manji (90/100.000), ali javnozdravstveni značaj ovog problema ima i druge aspekte.
   Teška trauma je u velikom broju slučajeva uzrok invaliditeta, koji dugoročno predstavlja veliki problem za pojedinca, njegovu porodicu i društvo. Troškovi hospitalizacije najteže povređenih, u proseku su tri puta veći u odnosu na druge razloge hospitalizacije.
   Trauma pogađa mladu, radno sposobnu populaciju, i to više muškarce u odnosu na žene (3:1). U dve trećine slučajeva reč je o nenamernim povredama; najčešći etiološki faktori nenamernih povreda su saobraćajni udesi, padovi sa visine i povrede u kući.
   U lečenju mišićno skeletnih povreda fizikalna medicina ima pomoćnu, ali veoma važnu ulogu, bez koje povratak u prethodni habitus praktično nije moguć. Istraživanja pokazuju da je sticanje znanja o mogućnostima rehabilitacije direktno proporcionalno povezano sa brzinom saniranja posledica traume, ali i značajnim povećanjem nivoa kvaliteta života povređenih.
   U ovom programu kontinuirane medicinske edukacije obrađuje se uloga fizikalne medicine u lečenju najtipičnijih mišićno-skeletnih povreda: preloma, opštih (duboka venska tromboza) i specifičnih komplikacija koje ih prate (kompletni regionalni sindrom bola - Mb Sudek), iščašenja zglobova (potpunih i delimičnih), povreda ligamenata, tetiva i mišića.
   Svaka od navedenih povreda obrađuje se kroz definiciju povrede, etiologiju i patogenezu, kliničku sliku i potencijalne komplikacije, način postavljanja dijagnoze, glavne i pomoće strategije lečenja. Posebna pažnja posvećena je mogućnostima i ograničenjima za upotrebu fizikalnih procedura u procesu lečenja, kako u akutnoj i subakutnoj fazi, tako i kasnije.
   U testu se takođe obrađuju i glavne komponente rehabilitacionog programa, zajedničke za sve vrste mišićno-skeletnih povreda, ali i specifičnosti rehabilitacije kod povređenih sportista i pripadnika drugih visokozahtevnih zanimanja.
   Korisnici testa biće upoznati sa sadržajem i načinom ostvarivanja kontrole bola i zapaljenja, načinom na koji se postiže obnavljanje obima pokreta i obnavlja snaga mišića, karakteristikama proprioceptivnog treninga, kao i načinom na koji se pacijent vraća sportskim i visoko-zahtevnim profesionalnim aktivnostima, uključujući i karakteristike treninga specifične za određenu vrstu sporta.
  • Obavezna literatura: 1. Dubljanin Raspopović E, Đorđević O. Rehabilitacija nakon traume i koštano mišićnih bolesti. U: Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije. Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu, 2015. 86-98.
  • Dopunska literatura: 1. Armijo-Olivo S. A new paradigm shift in musculoskeletal rehabilitation: why we should exercise the brain? Braz J Phys Ther, 2018; 22(2): 95–6; 2. Ramos GA, Arliani GG, Astur DC, de Castro Pochini A, Ejnisman B, Cohen M. Rehabilitation of hamstring muscle injuries: a literature review. Rev Bras Ortop, 2017; 52(1): 11–16; 3. Ramos GA, Gonçalves Arliani G, Costa Astur D, Castro Pochini A, Ejnisman B et al. Reabilitação nas lesões musculares dos isquiotibiais: revisão da literatura. Revista Brasileira de Ortopedia, 2017; 52(1): 11-6; 4. Erickson N, Sherry MA. Rehabilitation and return to sport after hamstring strain injury. Journal of Sport and Health Science. 2017; 6(3): 262-70.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2064/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2064/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2064/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      169.1Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Dubljanin Raspopović E, Đorđević O. Rehabilitacija nakon traume i koštano mišićnih bolesti. U: Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije. Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu, 2015. 86-98. URL adresa
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Rehabilitacija mišićnoskeletnih povreda - Savremeni pristup
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.