Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2100/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o specifičnostima i vrstama krvarenja, kao i o uzrocima nastanka rana. Razumevanje promena u organizmu koje nastaju kod krvarenja. Osposobljavanje korisnika programa za razlikovanje različitih uzroka koje dovode do krvarenja i rana, kao i o adekvatnom zbrinjavanju.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr Zlatko Veža
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2100/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Pružanje prve pomoći kod krvarenja i obrade rana su važne veštine koje treba da imaju zdravstveni radnici, naročito ako su na radnom mestu/oblastima gde su im te veštine i znanja često potrebne, poput: urgentne medicine, kućne nege, hirurgije itd.
   Krvarenje predstavlja gubitak krvi iz organizma usled oštećenja krvnog suda. Nastaje zbog povrede ili oboljenja. Zavisno koji su krvni sudovi zahvaćeni krvarenje može biti: arterijsko, vensko, kapilarno i kombinovano. Prema mestu izlivanja krvi, krvarenje može biti: unutrašnje i spoljašnje. Unutrašnje krvarenje je vidljivo, ako krv izlazi na telesne otvore, poput: pluća (iskašljavanje krvi), bubrega (urin crvene boje), krvarenje u tankom crevu (stolica crne boje) ili u donjim delovima debelog creva (crvena krv u stolici) i dr. Veoma su opasna i krvarenje koja su nevidljiva, odnosno krv ne izlazi na telesne otvote, kao što je krvarenje u lobanji, grudnoj duplji, mišiće. Životno je ugrožena odrasla osoba koja izgubi trećinu krvi. Bitna je i brzina kojom se krv gubi: brzi gubitak krvi je opasniji. Na gubitak i manjih količina krvi osetljiviji su deca, starije osobe, bolesnici i iznemogli. Osoba koja krvari je bleda, usne su plavičaste i suve, uznemirena i uplašena u početku, dok kasnije postaje ravnodušna i pospana; disanje je ubrzano i površno, puls ubrzan (više od 100/minut) i jedva opipljiv.
   Hemoragični šok je najčešći u urgentnim stanjima, odnosno to je šok koji nastaje usled iskrvarenosti. Ima dve faze, koje se ukoliko se ne ukaže pomoć, završavaju letalno. Šok se razvija najčešće u toku par sati. Nekada je razvoj šoka brži ukoliko se radi o težoj povredi ili postoji više štetnih faktora. Prva pomoć povređenom podrazumeva primenu privremene metode zaustavljanja krvarenja, dok se definitivne metode primenjuju u zdravstvenim ustanovama. Povređenom treba zaustaviti krvarenje, osloboditi ga tesne odeće i obuće, pokriti ga i ne davati ništa per os. postaviti ga u ležeći položaj, bez uzglavlja, s podignutim nogama. Prvi korak u lečenju svih pacijenata sa krvarenjem iz digestivnog trakta je brza procena ozbiljnosti krvarenja, a zatim mere nadoknade volumena koje podrazumevaju inicijalnu administraciju tečnosti kroz široke intravenske linije. Krvarenje iz gornjih delova digestivnog trakta ima incidencu od 150 na 100.000 odraslih osoba godišnje i predstavlja razlog za 1,5% svih urgentnih hospitalizacija, oko jedan na hiljadu stanovnika godišnje u razvijenim zemljama.
   Rane nastaju kada se prekine celovitost kože ili sluzokože, pa usled toga dublja tkiva dolaze u kontakt sa spoljašnjom sredinom. Najčešći uzrok je mehaničke prirode, a mogu biti i hemijski, fizički i biološki. Mehaničke povrede mogu nastati delovanjem tupe sile ili hladnim oružjem i vatrenim oružjem. Rane nanete hladnim oružjem ili tupom silom mogu biti: ubodne, posekotine, razderotine, nagnječenja, oguljotine, smrskotine i amputacije. Postupak sa ranom: najpre treba skinuti odeću sa povređenog dela, zatim zaustaviti  krvarenje, ranu prekriti sterilnim materijalom i kod velikih rana imobilisati povređeni deo. Zabranjeno je vaditi strano telo iz rane, jer se može pojačati krvarenje ili izazvati još veće oštećenje tkiva. Postupak saniranja ratnih rana isti je kao i kod drugih rana.
  • Obavezna literatura: 1. Veža Z, Pavlović D. Prva pomoć za medicinske škole. Beograd: Zavod za udžbenike, 2017. 56-77.
  • Dopunska literatura: 1. Chambers JA, Seastedt K, Krell R, Caterson E, Levy M, Turner N. "Stop the Bleed": A U.S. Military Installation's Model for Implementation of a Rapid Hemorrhage Control Program. Mil Med, 2019; 184(3-4): 67-71.; 2. Du Pont D, Griesser C, Shofer F, et al. The effect of limb elevation on bleeding control in a human venous hemorrhage model. J Trauma Crit Care, 2018; 2(1):12-5; 3. Gaspary MJ, Zarow GJ, Barry MJ, Walchak AC, Conley SP, Roszko PJD. Comparison of Three Junctional Tourniquets Using a Randomized Trial Design. Prehosp Emerg Care. 2019 Mar-Apr;23(2):187-194; 4. Ribeiro Junior MAF, Feng CYD, Nguyen ATM, Rodrigues VC, Bechara GEK, de-Moura RR, Brenner M. The complications associated with Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta (REBOA). World J Emerg Surg, 2018; 13: 20.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2100/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2100/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2100/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      157Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Veža Z, Pavlović D. Prva pomoć za medicinske škole. Beograd: Zavod za udžbenike, 2017. 56-77. URL adresa
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Prva pomoć kod krvarenja i rana
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.