Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2077/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o fiziološkim promenama u trudnoći; Razumevanje fizioloških promena; Osposobljavanje korisnika programa za razlikovanje fizioloških i patoloških promena u trudnoći.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Aleksandar Ljubić
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina - kardiologija, nefrologija, endokrinologija, pulmologija, reumatologija, pedijatrija, klinička imunologija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (babice, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, sestre u službi kućnog lečenja i službi urgentne medicine), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, medicinske laboratorijske tehnologe, dijetetičare, nutricioniste)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2077/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Trudnoća je poseban i neponovljiv period u životu žene. Praćena je značajnim anatomskim i fiziološkim promenama. Normalni klinički i laboratorijski nalazi trudnica se razlikuju od normalnih vrednosti van trudnoće. Trudnoću određene gestacijske starosti trudnoće prate očekivane i fiziološke promene u organizmu majke. Važno je znati da li majka ima neko oboljenje pre trudnoće, jer to može ukazati na njen fiziološki status i u toku trudnoće.
   Promene u toku trudnoće dešavaju se u svim sistemima organa: kardiovaskularnom, respiratornom, hematološkom, imunološkom, gastrointestinalnom, bubrežnom, mišićno-skeletnom i dr. Tokom trudnoće najznačajnije promene se dešavaju u kardiovaskularnom sistemu. Volumen majčine krvi se prosečno povećava za 25% tokom drugog trimestra trudnoće, a najveći porast totalnog intravaskularnog volumena, za 40–50% u odnosu na volumen pre trudnoće, prisutan je u trećem trimestru trudnoće, pa su zato i promene kardiovaskularnog sistema u tom periodu najuočljivije. Hormonske i mehaničke promene (uvećanje materice) u trudnoći dovode do hiperventilacije trudnice. Potrošnja kiseonika se tokom trudnoće povećava za 30–40%, što smanjuje rezervu kiseonika zbog smanjenja funkcionalnog rezidualnog kapaciteta (Functional Residual Capacity – FRC). Uticaj progesterona na respiratorni sistem se ispoljava još u prvom trimestru trudnoće, kada se frekvenca disanja povećava za 15%. Tokom prvog trimestra trudnoće zapremina plazme se povećava za 15%, a do kraja trudnoće povećanje je između 50% i 55%. Zapremina crvenih krvnih zrnaca raste u terminu porođaja i do 30%, što zajedno sa povećanim volumenom plazme povećava ukupnu zapreminu krvi do 45%. Broj leukocita u trudnoći progresivno raste i od 6000/mm3 dostiže vrednost od 9000 do 11000/mm3 u terminu porođaja. To povećenje se odnosi na porast broja polimorfonuklearnih ćelija, sa pojavom nezrelih granulocitnih oblika. Broj bazofila, eozinofila i limfocita opada, a broj monocita ostaje nepromenjen. Promene u kardiovaskularnom sistemu se reflektuju i na promene bubrežne funkcije. Povećanje volumena krvi dovodi do povećanja protoka renalne plazme za 75%, što povećava glomerularnu filtraciju za najmanje 50%. Kod zdravih trudnica nivo kreatinina je normalan, a glikozurija je prisutna kod 5–10% trudnica. Promene muskulo-skeletnog sistema se odnose na povećanu relaksaciju pelvičnih ligamenata, kao i na pojačanu lumbalnu lordozu. Većina trudnica se žali na bol u leđima tokom trudnoće.
   Najvažniji ciljevi zdravstvene zaštite u trudnoći su: pratiti zdravstveno stanje žene i ploda, blagovremeno identifikovanje trudnoće sa visokim rizikom i edukacija trudnih žena. U tom smislu, veoma je važno da zdravstveni radnici koji učestvuju u zdravstvenoj zaštiti trudnice poznaju fiziološke promene koje prate trudnoću i naročito, da fiziološke promene razlikuju od patoloških, koje su takođe moguće. Korisnici će rešavanjem ovog testa steći znanja o fiziološkim promenama u trudnoći koje se odigravaju na kardiovaskularnom, respiratornom, hematološkom, imunološkom, gastrointestinalnom, bubrežnom, mišićno-skeletnom sistemu, kliničkim znacima koje se ove promene manifestuju i promenama u laboratorijskim i drugim (kliničkim) parametrima koji prate promene u trudnoći.
  • Obavezna literatura: 1. Arsenijević Lj, Ljubić A. Trauma u trudnoći. Hirurški aspekt traume. U: Popović N, Ed. Anestezija u traumi. Beograd: N.Popović - Wind press, 2013. 978. 669-701.
  • Dopunska literatura: 1. Soma-Pillay P, Nelson-Piercy C, Tolppanen H, Mebazaa A. Physiological changes in pregnancy. Cardiovascular Journal of  Africa 2016. 27(2): 89–94; 2. Olander EK, Smith DM, Darwin Z. Health behaviour and pregnancy: a time for change. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 2018; 36(1): 1-3; 3. Schaffir J. Biological changes during pregnancy and the postpartum period. In: A. Wenzel Ed. Oxford library of psychology. The Oxford handbook of perinatal psychology. London: Oxford University Press, 2016. 26–37; 4. Motosko CC, Kalowitz Bieber A, Keltz Pomeranz M ,Stein JA, Martires KJ. Physiologic changes of pregnancy: A review of the literature. International Journal of Women's Dermatology, 2017; 3(4): 219-24.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2077/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2077/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2077/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      179.7Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Arsenijević Lj, Ljubić A. Trauma u trudnoći. Hirurški aspekt traume. U: Popović N, Ed. Anestezija u traumi. Beograd: N.Popović -Wind press, 2013. 978. 669-701 Datoteka
      431.3Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacije
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.