Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2088/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje osnovnih znanja o antibioticima (klasifikacija, podela, karakteristike, antimikrobno delovanje, izlučivanje, registracija); Usvajanje pristupa koji omogućava realizaciju koncepta "antimicrobial stewardship" (optimalan lek, optimalna doza i optimalna dužina primene).

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Milica Prostran
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (nije specifikovano), stomatologe, farmaceute
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2088/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Upotreba antimikrobnih lekova ima nesaglediv značaj za zdravstveno stanje stanovništva, ali nosi i značajne rizike. Optimalan izbor, optimalna doza, kao i optimalno trajanje primene antibiotika mogu ove rizike svesti na minimum. Koncept "antimicrobial stewardship" stvorio je uslove da se postigne najbolji klinički ishod, uz minimalnu toksičnost za bolesnika i minimalno dejstvo na razvoj rezistencije. Poznavanje antibiotika, njihovih karakteristika, mehanizama na kojima počivaju njihovi antimikrobni efekti, indikacija za njihovu upotrebu, načina na koji se koriste i deluju, neželjenih posledica koje mogu imati i okolnosti u kojima se one mogu ispoljiti, kao i načina eliminacije leka iz organizam stoga ima veliki značaj za ispravno korišćenje antibiotika. Racionalna upotreba antibiotika, s druge strane, ima brojne efekte na zdravlje i zdravstveni sistem u celini.
   Sa takvim edukativnim ciljem pristupilo se izradi elektronskog testa koji je namenjen zdravstvenim radnicima - pre svega lekarima, stomatolozima i farmaceutima koji svakodnevno propisuju ili izdaju antimikrobne lekove, ali i medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima - članovima tima koji učestvuje u pružanju zdravstvenih usluga. Test treba da obezbedi sticanje relevantnih znanja o antibioticima, koja će omogućiti realizaciju koncepta "antimicrobial stewardship".
   U fokusu ovog programa nalaze se vrste antimikrobnih lekova, klasifikacija, mehanizmi delovanja antibiotika (inhibicija sinteze nbakterijskog zida, promena permeabilnosti ćelijske membrane, inhibicija sinteze nukleinskih kiselina, i drugi), način delovanja (bakteriostatsko, baktericidno), način izlučivanja (preko bubrega, preko jetre). U testu su obrađene najznačajnije vrste penicilinskih, cefalosporinskih antibiotika i sulfonamida, njihove karakteristike, indikacije za njihovu upotrebu, adekvatna doza, neželjeni efekti, registracija.
   Program je kreiran kao elektronski test i biće postavljen na platformu za onlajn edukaciju organizatora.
   Sadrži 50 pitanja sa 3 do 5 odgovora od kojih je samo jedan tačan ("multiple choice questionnaire"). Na svaki tačan ili netačan odgovor korisnik će dobiti povratnu informaciju i objašnjenje zašto je odgovor tačan ili netačan. Na ovaj način stvorene su pretpostavke da korisnik uči efikasnije, čak i na sopstvenim greškama.
  • Obavezna literatura: 1. Prostran M. Racionalna primena antibiotika. U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja (Prostran M Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2016. 183-199.
  • Dopunska literatura: 1. Schouten JA,,Kullberg BJ,,Prins JM,,Schuts EC,,Hulscher MEJL,,Mouton JW et al. Current evidence on hospital antimicrobial stewardship objectives: A systematic review and meta-analysis. The Lancet Infectious Diseases, 2016. 16(7): 847-56; 2. Gerber JS, Prasad PA, Fiks AG, Localio AR, Grundmeier RW, Bell LM et al. Effect of an Outpatient Antimicrobial Stewardship Intervention on Broad-Spectrum Antibiotic prescribing by Primary Care Pediatricians. A Randomized Trial. JAMA. 2015; 309(22): 2345-52; 3. Palmer N. Antibiotic prescribing: Embrace antimicrobial stewardship. British Dental Journal, 2016. 220: 499; 5. Bessesen MT, Ma A, Clegg D, Fugit RV, Pepe A, Bidwell Goetz M, Graber CJ. Antimicrobial Stewardship Programs: Comparison of a Program with Infectious Diseases Pharmacist Support to a Program with a Geographic Pharmacist Staffing Model. Hospital Pharmacy, 2015, 50(6): 477-83.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2088/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2088/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2088/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      136.7Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Prostran M. Racionalna primena antibiotika. U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja (Prostran M Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2016. 183-199. Datoteka
      7.7MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • TEST: Antibiotici: Klasifikacija, mehanizam dejstva, karakteristike
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.