Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2084/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Prenošenje i usvajanje znanja o energetskim sistemima; Prenošenje i usvajanje znanja o nutrijentima kao izvoru energije; Obuka korisnika za određivanje energetskih potreba za fizičku aktivnost i sport.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Goran Belojević
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, vazduhoplovna medicina, higijena, klinička biohemija, fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, anesteziologija, reanimatologija i intezivna terapija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (nutricioniste - dijetetičare, farmaceutske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2084/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ishrana je od ključnog značaja za očuvanje i unapređenje zdravlja ljudi koji se rekreativno ili profesionalno bave fizičkom aktivnošću i sportom. Pravilnom ishranom i hidracijom sprečavaju se poremećaji zdravlja sportista u vidu deficita ili prekomernog unosa pojedinih makro i mikronutrijenata, dehidracije i toplotnog udara, atletske trijade, anoreksije atletike, dizmorfije muskularis i pada sportskog učinka.
   Zdravstveni radnici naročito oni koji rade na primarnom nivou zaštite treba da budu adekvatno pripremljeni da pruže adekvatnu zdravstveno-vaspitnu podršku i neposrednu pomoć građanima o čijem zdravlju brinu. Ova baterija testova kreirana je da ih za tu ulogu pripremi.
   Kako se broj ljudi koji vežbaju ili se bave sportom iz dana u dan povećava, jasno je kakav to javnozdravstveni značaj ima.
   Prvi od tri testa iz ove baterije bavi se energetskim sistemima u organizmu, makronutrijensima izvorima energije za sportiste i načinu određivanja energetskih potreba za specifičnu fizičku aktivnost i sport. Obrađene su specifične potrebe u makronutrijensima, vitaminima i mineralima  za pojedine fizičke aktivnosti i sportove. Korisnici testa će steći znanja o tome kako odrediti energetske potrebe i kako planirati ishranu za specifičnu aktivnost i sport. Testom se stiču znanja o sportskim nutritivnim sindromima kao što su atletska trijada, anoreksija atletika i dysmorphia muscularis.
   Program se realizuje u formi elektronskog testa, sa 50 pitanja. Za svako od navedenih pitanja ponuđeno je 3 do 5 odgovora među kojima je jedan tačan. Test je postavljen na platformu za virtuelnu edukaciju. Za svaki (tačan ili netačan) odgovor obezbeđena je adekvatna povratna informacija – stručno tumačenje (zašto je izabrani odgovor tačan, odnosno, netačan), pa će korisnici testa moći da steknu znanja čak i kada pogreše u izboru tačnog odgovora. Test prati video snimak predavanja autora u kome se detaljno obrađuju sva postavljena pitanja, a korisnicima stoji na raspolaganju adekvatna literatura za proširenje znanja iz ove oblasti.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Goran BELOJEVIĆ "ISHRANA ZA FIZIČKU AKTIVNOST I SPORT", prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. Mc Ardle WD et al. Sports and Exercise Nutrition. Ed. 5, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 2018; 2. Kerksick CM, Wilborn CD, Roberts MD et al. ISSN exercise & sports nutrition review update: research & recommendations. J Int Soc Sports Nutr, 2018; 15: 38; 3. Closea GL, Hamilton DL, Philp A , Burke LM, Morton JP. New strategies in sport nutrition to increase exercise performance. Free Radical Biology and Medicine, 2016; 98: 144-58; 4. Seifert JG, Brumet A, St Cyr JA. The influence of d-ribose ingestion and fitness level on performance and recovery. J Int Soc Sports Nutr, 2017;14:47; 5. Mahan LK, Raymond JL. Krause’s Food & Nutrition Care Process. 14th Edition. Elsevier Inc: St. Louis, Missouri, 2017.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2084/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2084/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2084/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      203.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Prof.dr Goran BELOJEVIĆ "ISHRANA ZA FIZIČKU AKTIVNOST I SPORT", prezentacija predavanja Datoteka
      619.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Savremeni principi i preporuke za ishranu sportista
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.