Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE D-1-760/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o menopauzi kao važnom životnom periodu. Razumevanje karakteristika i specifičnosti menopauze. Sticanje uvida u značaj pravilne ishrane u menopauzi.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Snežana Ralić Maričić
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: D-1-760/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Medicinski radnici svih profila treba da imaju znanja u vezi menopauze koja predstavlja prirodni period u životu svake žene. Postoje značajne individualne razlike u nastanku menopauze, ali u umerenom klimatskom području najčešće se javlja između 46. i 55. godine života. Vremenski period od 12 meseci od poslednje menstruacije je glavna potvrda početka menopauze. Prirodna menopauza delom je genetski predodređena, ali na nastanak deluju i drugi faktori. Prirodna menopauza ima tri faze: perimenopauza (premenopauza), menopauza i postmenopauza. Početak, trajanje svake od faza i karakteristike koje ih prate su individualne kod svake žene. U periodu peri- i menopauze menjaju se endokrine funkcije centralnog nervnog sistema, nadbubrega, jajnika i masnog tkiva usled smanjenjenog stvaranja i pada koncentracije estrogena i progesterona u cirkulaciji. Promene u hormonskom statusu odražavaju se na telesnom nivou. Simptomi deficita izraženi su u celom telu, jer su receptori za estrogen prisutni na svim krvnim sudovima. Simptomi koji nastaju kao posledica nedostatka estrogena su mnogobrojni i značajno utiču na smanjenje kvaliteta života većine žena u menopauzi. Mogu se grupisati u tri grupe: rane, srednjoročne i kasne simptome ili posledice. Utvrđeno je da se tokom menopauze povećava rizik za kardiovaskularna oboljenja. Vodeći uzrok smrti kod žena u razvijenim zemljama su kardiovaskulne bolesti (KVB), pre svega koronarna bolest. Incidencija se povećava sa godinama i veća je u menopauzi nego kod muškaraca. To znači da faktori koji štite ženu u reproduktivnom periodu (estrogen se smatra najznačajnijim) nestaju u menopauzi. Zbog toga je skrining za KVB u redovnim intervalima od značaja u menopauzi. Pad koncentracije estrogena u menopauzi, smanjena fizička aktivnost dovodi do povećanja abdominalnog potkožnog i visceralnog masnog tkiva. Nije utvrđeno da menopauza, sama po sebi, direktno doprinosi dobijanju u težini, već doprinosi redistribuciji masnog tkiva i povećanju abdominalnog masnog tkiva, a te promene mogu dovesti do insulinske rezistencije, intolerancije na glukozu i dijabetesa tipa 2, ali i do kardiovaskularnih bolesti. Merenjem obima struka stiče se brz uvid u rizičnost za navedena oboljenja. U menopauzi fitoestrogeni preuzimaju estrogenu funkciju i deluju na koštane ćelije, apsorpciju kalcijuma i u kombinaciji sa vitaminom D podstiču aktivnost osteoblasta. Vitamin D je važan za apsorpciju kalcijuma iz creva, očuvanje koštane mase i bitan je za mišićnu snagu. Brojna istraživanja su potvrdila povoljno dejstvo fitoestrogena na koštanu masu nakon dugotrajne konzumacije nutritivnih izvora (soja, na primer), naročito kod žena u postmenopauzi. Na početku menopauze postoji značajna mogućnost za prevenciju hroničnih oboljenja koje se mogu javiti desetak godina kasnije. Sistematski i skrining pregledi su odlične metode za procenu faktora rizika, savetovanje i uvođenje individualnih preventivnih i terapeutskih mera. Preventivne mere odnose se na žene koje u menopauzu ulaze bez ikakvih zdravstvenih problema. Žene koje su predgojazne, gojazne, imaju hipertenziju, povišene parametre u krvi: masnoće, glikemiju i dr., dijabetes i druga oboljenja neophodno je da što bolje regulišu i stabilizuju svoje zdravstveno stanje. U tom smislu potrebno je da koriguju ishranu, fizički se angažuju, ostave cigarete, uključe vežbe disanja, meditacije i sl. u cilju boljeg reagovanja na stresne situacije, dovoljno spavaju itd.
  • Obavezna literatura: 1. Snežana Ralić Maričić "Značaj i karakteristike pravilne ishrane u menopauzi", prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. National Center for Complementary and Alternative Medicine. Menopausal Symptoms and Complementary Health Practices, 2019; 2. National Institiute for Health and Clinical Excellence. Lipid modification: cardiovascular risk assessment and the modification of blood lipids for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease. 2016; 3. Brończyk-Puzoń A. et al. Guidelines for dietary management of menopausal women with simple obesity. Menopause Review, 2015. 14(1); 4. Franco OH et al. Use of Plant-Based Therapies and Menopausal Symptoms: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA . 2016. 315: 2554-2563; 5. Lobo R.A.et al. Disease prevention in menopause. Climacteric, 2014.17:540–56; 6. Novaković B, Jusupović F. Ishrana i zdravlje. Monografija. Novi Sad: Medicinski fakultet, 2014. 354.
  • Veb sajt autorke testa: www.porodicninutricionista.com
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    D-1-760/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: D-1-760/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: D-1-760/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      162.3Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Snežana Ralić Maričić "Značaj i karakteristike pravilne ishrane u menopauzi", prezentacija predavanja. Datoteka
      4.9MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • TEST: Značaj i karakteristike pravilne ishrane u menopauzi
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.