Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2067/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje osnovnih znanja o demenciji. Osposobljavanje za blagovremeno uočavanje i adekvatno reagovanje na prve znake demencije u opštoj praksi.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr Marija Lazarević
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: medicina rada, opšta medicina)
  • Bodovi za korisnika: 4
  • Bodovi za autora: 6
  • Broj akreditacije: A-1-2067/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Demencija je stečeni i perzistentni poremećaj različite etiologije, koji značajno remeti funkcionalne sposobnosti i kvalitet života ljudi. Predominantno ugrožava stariju populaciju, koja se leči u službama opšte medicine domova zdravlja. Imajući u vidu da je 10-15% demencija potencijalno izlečivo, a da se blagovremenim i adekvatnim lečenjem može značajno usporiti napredovanje bolesti kod onih koje to nisu, jasno je zašto je važno otkrivanje ranih znakova demencije i dobra dijagnostika. Osposobljavanje lekara za rano otkrivanje demencije i adekvatno reagovanje može u tom smislu značajnoj povećati kvalitet zdravstvene zaštite starih.
   Prema etiologiji demencije mogu biti: neurodegenerativne demencije i to primarne („čiste“) degenerativne demencije (AB, DLT, FTD, itd.) i sindromi „demencija plus“ (demencija u okviru drugih degenerativnih bolesti – Parkinsonova bolest, kortikobazalna degeneracija, Huntingtonova bolest itd.), vaskularna demencija (multiinfarktna demencija, demencija sa subkortikalnom ishemijskom vaskularnom bolešću, infektivne demencije), metaboličke i endokrine demencije (nedostatak vitamina (B1, B12, folna kiselina), bolesti štitne žlezde, poremećaj metabolizma kalcijuma, otkazivanje jetre i bubrega), normotenzivni hidrocefalus, tumori na mozgu. Takođe postoji i grupa neprogresivnih demencija koje se javljaju kao posledica monofazne povrede mozga.
   Najčešći oblici demencije su: Alzheimer-ova bolest, demencija sa Levijevim telima (DLT), frontotemporalna demencija( FTD), vaskularna demencija i demencija usled hidrocefalusa. One čine gotovo 99% svih demencijskih sindroma sa neurološkom etiologijom; 50% demencija su cerebralne atrofije - uglavnom Alchajmerova bolest, FTD,  DLT, 10% čine multiinfarktna demencija, intrakranijalni tumori, normotenzivni hidrocefalus, Huntingtonova horea, hronična intoksikacija lekovima, cerebralna trauma, AIDS demencija, pseudodementija itd.
   Dijagnostički postupak demencijskog sindroma  kod pacijenata sa kognitivnim oštećenjem započinje se anamnestičkim  podacima o  stopi razvoja demencije, redosledu pojavljivanja uočenih kognitivnih deficita i poremećaja u ponašanju, oštećenju socijalnih funkcija, opštem zdravlju, relevantnim bolestima (kao što su npr. moždani udar, povrede glave, nutritivni status i upotreba nekih lekova) i porodičnom predispozicijom. U svakodnevnoj praksi u dijagnostici se koristi MMSE, koji nam pomaže da se orijentišemo da li postoji kognitivni pad. Kada je ocena manja od 24, to ukazuje na kognitivno oštećenje i sugeriše postojanje demencije. Takođe se koristi test crtanja sata. Detaljno neuropsihološko ispitivanje vrši se samo u slučajevima kada je potrebno postaviti dijagnozu demencije: u vrlo ranoj fazi bolesti, kod pacijenata mlađih od 65 godina, u netipičnim slučajevima, kada je depresija veoma izražena i kada treba nadgledati efekat terapije
   U većini slučajeva, degenerativne demencije mogu se razlikovati u jednoj ili dve kliničke karakteristike, ali ove razlike mogu se teško prepoznati u ranoj fazi bolesti. Dešava se da se postavi dijagnoza Alzheimerove demencije, a reč je o drugoj vrsti demencije. U neurološkom pregledu treba se usredsrediti na: fokalne neurološke ispade, nehotične pokrete, pseudobulbarne znakove i dezinhibitorne znakove. Pošto je 10-15% demencija potencijalno reverzibilno, neophodno je kod pacijenata sa demencijom isključiti postojanje bolesti štitaste žlezde (određujemo nivo hormona štitne žlezde), nedostatak vitamina B12, tumore mozga, trovanje lekovima ili toksičnim supstancama, hronične infekcije mozga. Kompjuterizovana tomografija endokranijuma je dijagnostički minimum koji se mora obaviti. Iako nisu ni specifični ni osetljivi za dijagnozu demencije, kompjuterizovana tomogragija i nuklearna magnetna rezonanca pomažu da se isključe: primarne ili sekundarne neoplazme CNS-a, multiinfarktna stanja, difuznu bolest bele mase, vaskularne malformacije, normotenzivne i druge oblike hidrocefalusa.
  • Obavezna literatura: 1. Dr spec Marija Lazarević "Demencija - Etologija, klinička slika, dijagnoza i terapija", autorizovano predavanje.
  • Dopunska literatura: 1. Jellinger KA, Korczyn AD. Are dementia with Lewy bodies and Parkinson’s disease dementia the same disease? BMC medicine, 2018; 16(1): 1-16; 2. Mijajlović MD, Pavlović A, Brainin M, Heiss WD, Quinn TJ, Ihle-Hansen HB et al. Post-stroke dementia–a comprehensive review. BMC medicine, 2017; 15(1): 1-12; 3. Kivipelto M, Mangialasche F, Ngandu T. Lifestyle interventions to prevent cognitive impairment, dementia and Alzheimer disease. Nature Reviews Neurology, 2018; 14(11): 653-66; 4. Livingston G., Sommerlad A, Orgeta V, Costafreda SG., Huntley J, Ames D et al. Dementia prevention, intervention, and care. The Lancet, 2017; 390(10113): 2673-734; 5. Appleton JP, Scutt P, Sprigg N, Bath PM. Hypercholesterolaemia and vascular dementia. Clinical Science, 2017; 131(14): 1561-78.
  • Raspoloživo vreme: 2.5 sata za učenje, 1.5 sat za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 40
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2067/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2067/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2067/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      166.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Dr spec Marija Lazarević "Demencija - Etologija, klinička slika, dijagnoza i terapija", autorizovano predavanje. Datoteka
      281.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • TEST: Rano otkrivanje i dijagnostika demencije u opštoj praksi
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.