Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE D-1-763/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Rekapitulacija postojećih i sticanje novih znanja o fizioterapijskom tretmanu deformiteta kičmenog stuba kod dece. Usvajanje savremenog pristupa u tretmanu deformiteta kičmenog stuba kod dece.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Sofija Vukobrat
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Medicinske sestre (medicinske sestre - vaspitačice, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
  • Bodovi za korisnika: 4
  • Bodovi za autora: 6
  • Broj akreditacije: D-1-763/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Cilj ovog programa kontinuirane medicinske edukacije je sistematizovanje znanja o deformitetima kičmenog stuba kod dece i fizioterapijskom tretmanu istih. Korisnici testa će steći ili obnoviti znanja o anatomskim karakteristikama kičmenog stuba, značajnim za njenu funkciju, o strukturalnim deformitetima i funkcionalnim poremećajima  kičmenog stuba (skolioze, kifoze, lordoze), o dijagnostici i rehabilitaciji deformiteta kičmenog stuba.
   Kičmeni stub je najsloženiji deo lokomotornog aparata po svojim anatomskim  i biomehaničkim osobinama. U pogledu strukturalnih i funkcionalnih deformi-teta kičmenog stuba najznačajniju ulogu zauzimaju skoliotična i kifotična obo-ljenja. Skolioze i kifoza dovode do deformacija i funkcionalnih poremećaja, pored fizičkih teškoća stvaraju kod obolelog i psihička opterećenja i to u periodu najosetljivijeg životnog doba.
   Kifoze predstavljaju krivljenje kičmenog stuba u sagitalnoj ravni. Najčešće su lokalizovane u torakalnom delu kičmenog stuba. Lordozom se naziva krivina kičmenog stuba u sagitalnoj ravni  čiji je konveksitet okrenut put napred. Lordotična krivina je fiziološka u cervikalnom delu kičmrnog stuba 3-4 cm ,a u lumbalnom delu 4-5 cm. Svako povećanje preko određenjih granica predstavlja odstupanje od fiziološke normale. Skolioze predstavljaju krivljenje kičmenog stuba sa ili bez rotacije pršljenova. Ako je prisutna  rotacija pršljena ona se odvija tako što tela pršljenova idu na stranu konveksiteta, a procesusi na stranu konkaviteta.
   Značajnu ulogu u lečenju skolioza i kifoza ima rano otkrivanje i prevencija i to u vidu što bržeg pristupanja deci predškolskog i školskog uzrasta sa komplet-nim kineziterapijskim programom vežbi. Ukoliko postoji sumnja na deformitet kičmenog stuba potrebno je sprovesti odgovarajići pregled i napraviti kompletnu dokumentaciju. Dokumentacija mora da sadrži sve podatke: anamnezu, klinički pregled i sprovedeno lečenje. Anamnezom saznajemo da li u porodici postoje slični ili drugi deformiteti i bolesti. Beležimo subjektivne tegobe u odnosu na deformitet (bol, neurološke simptome, stanje kardiovaskularnog sistema, kao i prisustvo drugih funkcionalnih smetnji).
   Prilikom pregleda pacijenta posmatramo statičku i dinamičku posturu (drža-nje tela, stav). Postura podrazumeva statičko i dinamičko držanje tela u prosto-ru u odnosu na gravitaciju i u toku kretanja. Da bi sprečili nastanak deformi-teta kičmenog stuba potrebno je sprovesti adekvatne mere koje se ogledaju u preventivnim pregledima dece. Prvi pregled se sprovodi odmah pri rođenju i sprovodi ga lekar pedijatar. Pregled treba obaviti u 3. godini života i pred polazak u školu. Na početku svake školske godine ponoviti pregled u sklopu časova fizičkog vaspitanja i vršiti redovne sistematske preglede od strane fizijatra. Značajnu ulogu u prevenciji deformiteta imaju i sami roditelji. Program je namenjen pre svega fizioterapeutima i radnim terapeutima, ali može biti koristan i pedijatrijskim sestrama i drugim zdravstvenim radnicima primarne zaštite.
  • Obavezna literatura: 1. Sofija Vukobrat "Fizioterapijski tretman zdravstvenih problema izazvanih lošim držanjem tela kod dece", prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. Sibley KM, Beauchamp MK, Van Ooteghem K, Paterson M, Wittmeier  KD. Components of Standing Postural Control Evaluated in Pediatric Balance Measures: A Scoping Review. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2017; 98(10): 2066-78; 2. Ágústsson A, Sveinsson Þ, Rodby-Bousquet E. The effect of asymmetrical limited hip flexion on seating posture, scoliosis and windswept hip distortion. Research in Developmental Disabilities, 2017; 71: 18-23; 3. Jung SI, Lee NK, Kang KW, Kim K, Lee DY. The effect of smartphone usage time on posture and respiratory function. J Phys Ther Sci. 2016; 28(1): 186-9; 4. Han J, Park S, Kim Y, Choi Y, Lyu H. Effects of forward head posture on forced vital capacity and respiratory muscles activity. J Phys Ther Sci. 2016; 28(1):128-31; 5. Kim MS, Cha YJ, Choi JD. Correlation between forward head posture, respiratory functions, and respiratory accessory muscles in young adults. J Back Musculoskelet Rehabil. 2017; 30(4): 711-5.
  • Raspoloživo vreme: 2.5 sata za učenje, 1.5 sat za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 40
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    D-1-763/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: D-1-763/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: D-1-763/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      210.5Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Sofija Vukobrat "Fizioterapijski tretman zdravstvenih problema izazvanih lošim držanjem tela kod dece", prezentacija predavanja. Datoteka
      625.7Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • TEST: Deformiteti kičmenog stuba kod dece - Fizioterapijski tretman
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.