Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2106/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje i usavršavanje teorijskih znanja o savremenim principa uspostavljanja i održavanja venskih puteva. Usvajanje pristupa zasnovanog na savremenim principima uspostavljanja i održavanja venskih puteva u svakodnevnoj praksi. Osposobljavanje za predviđanje otežanog plasiranja centralnih venskih katetera i perifernih venskih linija, prevenciju i tretman mogućih komplikacija.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2106/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Najbolji put primene medikamenata i infuzonih rastvora u inicijalnom lečenju životno-ugrožavajućih oboljenja i stanja jeste venski put. Bez obzira na to koje oboljenje, stanje ili etiološki faktor je doveo do vitalne ugroženosti i bez obzira na to gde se ukazuje prva pomoć i primenjuje inicijalno lečenje (prehospitalno/hospitalno), uslov bez koga se ne može otpočeti, niti sprovoditi inicijalni tretman, jeste uspostavljanje venske linije. Venski put prvog izbora je periferna vena, zbog dostupnosti, jednostavnosti i brzine plasiranja. Kanulacija centralnih vena povezana je sa kompleksnijim tehnikama plasiranja pa samim tim i dužim vremenskim trajanjem samog procesa kanulacije, kao i sa većom učestalo-šću pojave komplikacija. Ipak, taj put ima čitav niz prednosti u odnosu na periferni put. Cilj ovog programa kontinuirane medicinske edukacije je sticanje i usavršavanje teorijskih znanja o savremenim principa uspostavljanja i održavanja venskih puteva, kao i usvajanje savremenog pristupa u praksi. Program takođe treba da doprinese osposobljavanju za predviđanje otežanog plasiranja centralnih venskih katetera i perifernih venskih linija, i posebno osposobljavanje za prevenciju i tretman mogućih komplikacija, čime se stvaraju uslovi za unapređenje kvaliteta stručnog rada u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Test sadrži 50 pitanja iz oblasti uspostavljanja i održavanja perifernih i centralnih venskih puteva, koja obuhvataju sve aspekte od značaja za pristup ovoj problematici. Prvi deo pitanja odnosi se na anatomske i fiziološke karakteristike pojedinih vena koje se u klničkoj praksi najčešće kanuliraju, a koje su od značaja, pre svega za izbor vene koja će se koristiti za kanulaciju, kao i za tehniku kanulacije. Slede pitanja o vrstama i tehničkim karakeristikama intravenskih kanila za kanulaciju perifernih vena i centralnih venskih katetera. Pitanjima su obuhvaćeni najčešće korišćeni, netunelisani centralni venskii kateteri, ali i ređe korišćeni, kao što su tunelisani CVK, portovi, kateteri za hitnu hemodijalizu ili periferno plasirani CVK. Test sadrži pitanja koje se odnose na tehnike, indikacije i kontraindikacije za plasiranje katetera ili kanila u pojedine vene. Kada je u pitanju tehnika plasiranja CVK, topografska orijentacija ima veliki značaj u identifikaciji vene, a takođe i novije, sofisticiranije metode, kao što je ultrazvuk idr. Apostrofiran je i značaj adekvatnog pozicioniranja kanile ili katetera, dubine insercije i metoda za proveru pozicije plasiranog katetera. Značaj asepse i antisepse, kao i adekvatno održavanje venske linije za vreme dok su kanila ili kateter in situ, naglašen je kroz grupu pitanja na ovu temu. Uklanjanje centralnog venskog katetera takođe se vrši planirano i organizovano, uz adekvatnu pripremu bolesnika. Komplikacije kanulacije erifernih i ventralnih vena zastupljene su u poslednjem bloku pitanja, a odnose se na prevenciju i lečenje kako ranih, tako i kasnih komplikacija kanulacije.
  • Obavezna literatura: 1. Kalezić N, Simić D, Lađević N, Marković D, Unić-Stojanović D, Zdravković I, Savić N. Transfuzija. U: Kalezić N: Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini, drugo izdanje, Medicinski fakultet, Beograd, 2016; 8: 427-60.
  • Dopunska literatura: 1. Liu SE, Irwin MG. Management of bleeding in vascular surgery. British Journal of Anaesthesia, 2016. 117(2): ii85-ii94; 2. Rossaint R, et al. Management of bleeding following major trauma: an update European guidline. Crit Care 2015; 14:52-61; 3. Spahn DR, Bouillon B, Cerny V, Duranteau J, Filipescu D, Hunt BJ et al. The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: fifth edition. Crit Care, 2019; 23(1): 98; 4. Cantle PM, Cotton BA. Prediction of Massive Transfusion in Trauma. Crit Care Clin 2017; 33:71.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2106/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2106/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2106/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      215.5Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Kalezić N, Simić D, Lađević N, Marković D, Unić-Stojanović D, Zdravković I, Savić N. Transfuzija. U: Kalezić N: Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini, drugo izdanje, Medicinski fakultet, Beograd, 2016; 8: 427-60. Datoteka
      3.6MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • TEST: Savremeni principi uspostavljanja i održavanja venskih puteva
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.