Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-92/21

  BROJ ODLUKE 153-01-00071/2021-01

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o specifičnostima preoperativne pripreme, operativnog i postoperativnog lečenja gojaznih pacijenata, bez obzira o kojoj vrsti hirurške intervencije je reč. Razumevanje kliničkog značaja specifičnosti u lečenju gojaznih pacijenata. Usvajanje savremenog pristupa u tretmanu gojaznih pacijenata tokom operativnog lečenja.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: anestezioloziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ortopedija sa traumatologijom, urologija, neurohirurgija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, oftalmologija, ginekologija i akušerstvo, otorinolaringologija, interna medicina, medicinska biohemija), biohemičare,  medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-92/21
  • Broj odluke: 153-01-00071/2021-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 1. mart 2021.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Gojaznost je kompleksno metaboličko oboljenje koje se javlja u svim starosnim i socijalnim kategorijama. Iako je gojaznost povezana sa ekonomskim, socijalnim, kulturološkim i genetskim faktorima, to je u suštini energetski disbalans, koji se razvija uvek kada unos hranljivih materija prevazilazi potrošnju, bez obzira na prisustvo ili odsustvo faktora rizika. Trenutno u razvijenim zemljama sveta oko 30% stanovništva je gojazno, sa trendom porasta broja gojaznih (do 2030.godine se predviđa oko 40% gojaznog stanovništva), a kada je u pitanju ekstremna, morbidna gojaznost, taj broj je oko 250.000.000, odnosno preko 7% svetske populacije. Sa 325.000 smrtnih slučajeva godišnje samo u Sjedinjenim američkim državama, gojaznost zauzima drugo mesto na listi vodećih uzročnika smrti, odmah iza pušenja. Posebno zabrinjava činjenica da je sve veći broj gojazne dece i adolescenata (oko 11%), a 60-80% njih će postati gojazni odrasli ljudi. Gojaznost se definiše pomoću indeksa telesne mase (engl. Body Mass Index, BMI) koji se izračunava tako što se telesna masa podeli s telesnom visinom izraženom u m2 (BMI = TM (kg)/TV (m2). U odnosu na indeks telesne mase, gojaznost se deli u tri stepena: prvi stepen sa BMI od 30 do 34.9 kg/m2, drugi sa BMI 35 do 39.9kg/m2 i treći sa BMI > 40 kg/m2. Prekomerno povećanje masne mase tela je udruženo s kraćim životnim vekom, dijabetesom tipa 2, hipertenzijom, malignim bolestima, sterilitetom, kardiovaskularnim oboljenjima i bolestima lokomotornog sistema. Lečenje gojaznosti podrazumeva promenu životnog stila koja obezbeđuje smanjenje mase tela i poboljašanje više zdravstvenih aspekata proisteklih iz gojaznosti. Promena životnog stila obuhvata dijeto-terapiju uz odgovarajuću fizičku aktivnost i predstavlja prvi i neizostavni deo lečenja svakog stadijuma gojaznosti. Indikacije za hirurško lečenje gojaznosti (barijatrijsku hirurgiju) postavlja multidisciplinarni tim, sastavljen od endokrinologa, hirurga, anesteziologa, psihijatra, a po potrebi i drugih specijalnosti koji procenjzje operativni rizik. Tokom preoperativne pripreme, od značaja je dovesti sve komorbiditete u tzv. „stabilno stanje“ i proceniti rizik od pojave intreaoperativnih i postoperativnih komplikacija, kako bi se preduzele sve profilaktičke i kurativne mere blagovremeno. Od posebnog značaja u intraoperativnom i postoperativnom periodu je sklonost ka respiratornoj depresiji i hipoventilaciji, zbog obstruktivne slip-apneje, koja je čest pratilac gojaznosti, kao i hipoventilacionog sindroma udruženog sa gojaznošću. Sa anesteziološkog stanovišta, poseban fokus je na otežanom uspostavlljanju i održavanju disajnog puta jer je dokazano da je gojaznost udružena sa otežanom ventilacijom maskom za lice, otežanom intubacijom i otežanim plasmanom supra i infraglotičkih sredstava. Takođe je posebno delikatno doziranje anestetičkih sredstava i drugih medikamenata jer se neki medikamenti doziraju prema idealnoj telesnoj težini, drugi prema aktuelnoj (totalnoj) telesnoj težini, a treći prema nemasnoj telesnoj masi ili tzv. „korigovanoj“ telesnoj težini. Intraoperativno je prisutan i čitav niz drugih problema, kao što su: otežano pozicioniranje na operacionom stolu, otežano plasiranje perifernih i centralnih venskih katetera, otežana identifikacija anatomskih orijentira prilikom izvođenja regionalne anestezije itd. U postoperativnom periodu važan je kontinuiran ili frekventan monitoring vitalnih funkcija jer gojazni pacijenti imaju veću učestalost respiratornih, kardiovaskularnih, tromboembolijskih, infektivnih i drugih postoperativnih komplikacija.
  • Obavezna literatura: 1. Bjelović M, Polovina S, Kalezić N. Perioperativno lečenje gojaznih pacijenata, U: Kalezić N. Perioperativna medicina 1. 2020; 9:185-201.
  • Dopunska literatura: 1. Pantalone KM, Hobbs TM, Chagin KM, Kong SX, Wells BJ, Kattan MW, et al. Prevalence and recognition of obesity and its associated comorbidities: cross-sectional analysis of electronic health record data from a large US integrated health system. BMJ Open [Internet]. 2017 [cited 2018 Jul 24];7:17583; 2. Polovina S, Micić D, Bjelović M, Šumarac-Dumanović M, Kendereški A. Metabolic surgery and obesity related comorbidities. Vojnosanitetski Pregled. 2018;75(2): 1-14; 3. Nesek Adam V, Važanić D, Prkačin I. Specific issues in anesthesia of obese patients.Cardiologia Croatica, 2017;12(7-8):320-7; 4. Matei V, Popescu WM. Nutritional Diseases: Obesity and Malnutrition In: Hines RL, Marshall KE. Stoelting’s Anesthesia and co-existing disease, 7th ed. 2018; 20: 386-405.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

   Za uplate iz Srbije

   1.500,00
   160-371643-65
   A-1-92/21 / BROJ VAŠE LICENCE

   Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
   Svrha uplate: Kotizacija
   Iznos: 1.500,00
   Broj računa: 160-371643-65
   Poziv na broj: A-1-92/21 / BROJ VAŠE LICENCE

   Za uplate izvan Srbije

   Cena: 15 €

   Account with institution:

   SWIFT CODE: DBDBRSBG
   BANCA INTESA AD, BEOGRAD
   Milentija Popovica 7b
   Beograd,
   Republika Srbija

   Beneficiary:

   IBAN: /RS35160005400000501393
   Akademija za kont.medicinsku edukaciju
   Resavska 84
   Beograd
   Republic of Serbia

   Remittance information: A-1-92/21

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     181.4Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
   • Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
   • koraci

    Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

    Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

    koraci

    Upoznajte se sa testom

    Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

    Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

    koraci

    Upoznajte se sa literaturom

    Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

    U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

    koraci

    Pristupite rešavanju testa

    Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

    koraci

    Popunite evaluacioni upitnik

    Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

    koraci

    Preuzmite potvrdu

    Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

     • 1. Bjelović M, Polovina S, Kalezić N. Perioperativno lečenje gojaznih pacijenata, U: Kalezić N. Perioperativna medicina 1. 2020; 9:185-201. Datoteka
      328.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • TEST: Problem gojaznosti tokom operativnog lečenja
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.