Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE D-1-70/21

  BROJ ODLUKE 153-01-00071/2021-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o anatomiji i fiziologiji respiratornog sistema, ulozi i načinu funkcionisanja mehaničke ventilacije i nezi bolesnika na mehaničkoj ventilaciji; Usvajanje savremenih principa nege bolesnika na mehaničkoj ventilaciji; Razumevanje uloge medicinske sestre u blagovremenom prepoznavanju potencijalnih problema kod bolesnika na mehaničkoj ventilaciji, sprovođenju mera prevencije komplikacija i odvajanju bolesnika od mehaničke ventilacije.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Nevena Simić
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 3
  • Bodovi za autora: 5
  • Broj akreditacije: D-1-70/21
  • Broj odluke: 153-01-00071/2021-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 1. mart 2021.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Osnova ovog programa usmerena je ka što jasnijem razumevanju paralele između prirodne i arteficijalne ventilacije pluća. Standardizovani postupci i program procesa zdravstvene nege bolesnika na mehaničkoj ventilaciji proistekli su iz preporuka evropskog i američkog udruženja sestara. Kroz navedene smernice korisnici testa će moći da sagledaju razloge zbog kojih je neophodno poštovanje tehnika rada i usvoje pravila adekvatnog sprovođenja procedura u radu.
   Savremeni ventilatori su opremljeni brojnim mernim instrumentima i alarmima koji registruju odstupanje od zadatih vrednosti. Bitan deo monitoringa predstavlja praćenje plućne mehanike i razmene gasova. Bolesnici na mehaničkoj ventilaciji zahtevaju najveći stepen pažnje od strane lekara i sestrinskog kadra u jedinici intezivne nege i lečenja. Može se reći da rad osoblja intezivnih nega, kada govorimo o nezi ovih pacijenata, obuhvata ukupan rad medicinskog osoblja. Kod bolesnika na mehaničkoj ventilaciji prisutni su različiti sistemski poremećaji i disfunkcije organskih sistema (kardiovaskularni, respiratorni, bubrežni), neurološki deficiti, a često i određeni stepen poremećaja svesti. Agitacija, psihomotorni nemir i dezorjentacija kod produžene mehaničke ventilacije dodatno komplikuju postojeće stanje. Kod produžene mehaničke ventilacije pravilnom zdravstvenom negom treba sprečiti pojavu barotraume i VAP-a (pneumonije izazvane mehaničke ventilacije). Monitoring bolesnika na mehaničke ventilacije zasniva se na kontinuiranom praćenju stanja. Sestrinska provera respira-torne funkcije bolesnika priključenih na mehanički ventilator  podrazumeva proveru ispravnosti aparata za mehaničku ventilaciju, inspekciju bolesnika, održavanje prohodnosti disajnih puteva, monitoring  kardiovaskularnog sistema, uzorkovanje krvi za gasne analize i acidobazni status, položaj bolesnika u postelji. Sprovođenje standardizovanih mera zdravstvene nege ovih bolesnika, omogućava adekvatan tretman i blagovremenu prevenciju nastanka komplikacija. Zahvaljujući tehničkom usavršavanju ventilatora dobijeni su aparati kojima je moguće izvoditi sve oblike mehaničke ventilacije. Međutim, mehanička ventilacija ne leči osnovno oboljenje, već se njena primena odvija pararelno sa etiološkim lečenjem osnovne bolesti. Ventilatori ne zamenjuju pluća, oni su podrška obolelim plućima.
   Zdravstvena nega bolesnika na mehaničkoj ventilaciji sprovodi se kroz niz standardizovanih postupaka u sestrinskom radu. Razvoj nove tehnologije u oblasti mehaničke ventilacije zahteva pararelno unapređenje standarda zdravstvene  nege i kontinuirano usavršavanje medicinskih sestara. Ovaj test tome želi da doprinese.
  • Obavezna literatura: 1. Nevena Simić, "MONITORING I NEGA BOLESNIKA NA ARTEFICIJELNOJ VENTILACIJI", autorizovano predavanje.
  • Dopunska literatura: 1. Vučović D. Fiziologija respiratornog sistema. Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy, 2014; 36(1-2): 21-36; 2. Slavković Z, Rondović G. Indikacije za mehaničku ventilaciju i osnovna podela ventilatora. Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy, 2014; 36(1-2): 37-42; 3. Marković D, Unić Stojanović D, Jevđić J, Janjević D, Dolinaj V, Janković R. Modovi mehaničke ventilacije. Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy, 2014; 36(1-2): 43-50; 4. Trpković S, Pavlović A, Videnović N, Sekulić A, Marinković O, Zdravković R. Primena neinvazivne ventilacije u lečenju bolesnika sa akutnom respiratornom insuficijencijom. Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy, 2015. 37 (3-4): 125-36; 5. Janković R, Zdravković I, Stošić B, Ignjatijević S, Marković D. Osnovni i prošireni monitoring bolesnika za vreme mehaničke ventilacije pluća. Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy, 2014; 36(1-2): 51-62; 6. Unić-Stojanović D, Marković D. Postupak odvajanja od mehaničke ventilacije pluća i kriterijumi za ekstubaciju. Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy, 2014; 36(1-2): 75-82; 7. Suparman Rustam J, Kongsuwan W, Kitrungrote L. Comfort in Patients Receiving Mechanical Ventilation: A Literature Review. Crit Care Nurs J. 2018; 11(2): e64159
  • Raspoloživo vreme: 2 sata za učenje, 1 sat za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 30
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    D-1-70/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: D-1-70/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: D-1-70/21

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      152Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Nevena Simić, "MONITORING I NEGA BOLESNIKA NA ARTEFICIJELNOJ VENTILACIJI", autorizovano predavanje Datoteka
      776.1Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Monitoring i zdravstvena nega pacijenta na mehaničkoj ventilaciji - Uloga medicinske sestre
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.