Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-116/21

  BROJ ODLUKE 153-01-00071/2021-01

  Cilj programa je: Upoznavanje učesnika sa etiopatogenezom atopijskog dermatitisa; Sticanje znanja i osposobljavanje za adekvatnu terapiju atopijskog dermatitisa; Razumevanje značaja upotrebe emolijenasa kod atopijskog dermatitisa; Sticanje znanja o načinu pravilne nege kože kod atopijskog dermatitisa.

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Doc.dr Svetlana Popadić
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija, klinička farmakologija, klinička farmacija, farmakoterapija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-116/21
  • Broj odluke: 153-01-00071/2021-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 1. mart 2021.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Atopijski dermatitis (AD) je hronično, inflamatorno oboljenje kože, koje se obično sreće unutar porodica sa atopijskom konstitucijom, a koje odlikuje naglašena suvoća kože i prisustvo izraženog svraba. Uzrok i mehanizmi nastanka AD do nisu u potpunosti razjašnjeni. Aktuelno preovladava stav da je u pitanju kompleksna multifaktorijalna bolest u čijem nastanku, pored nasledne predispozicije i imunoloških poremećaja, značajnu ulogu igraju i faktori spoljašnje sredine. Iako se veliki broj gena dovodi u vezu sa nastanakom AD, nasledni nedostatatak proteina filagrina u epidermu identifikovan je kao glavni faktor rizika. Pored toga, kod pacijenata sa AD zapaženi su poremećaji u sastavu i organizaciji lipidnih lamela, kao i smanjen nivo ceramida u epidermu, što dodatno doprinosi oštećenju barijerne funkcije kože. Sveukupno posmatrano, opisani strukturni poremećaji uzrokuju povećan gubitak vode kroz kožu, sa njenim posledičnim isušivanjem i stvaranjem mikropovreda. To dalje omogućava povećan prodor alergena i iritanasa i razvoj zapaljenske reakcije.
   Atopijski dermatitis (AD) je oboljenje koje obično počinje u ranom detinjstvu. AD je jedno od najčešćih oboljenja kože i javlja se kod približno 20% dece i 1−3% odraslih.  Kod 60% pacijenata prve manifestacije se javljaju u prvoj godini života, a kod 90% obolelih do navršene pete godine. Kod većine pacijenata bolest se povlači do odraslog doba; kod 25% perzistira tokom života, dok se kod manjeg broja obolelih prve manifestacije AD pojavljuju u adultnom periodu. Približno četvrtina obolelih od AD razviće i neku formu ekcema na šakama tokom adultnog perioda.  Zbog toga je preporuka da atopijski dermatitis treba a lečiti, bez obzira na težinu kliničke slike. Terapija atopijskog dermatitisa može da bude lokalna i opšta uz opšte mere koje predstavljaju sastavni deo terapije.  Lokalna terapija podrazumeva emolijentnu terapiju i negu kože, pranje i kupanje, lokalnu antiinflamatornu terapiju, topikalne kortikosteroide i  topikalne kalcineurinske inhibitore. Opšta terapija podrazumeva primenu methotreksata, Ciklosporina A, azatioprina, fototerapije (UVA; UVB), cefalosporina, makrolida, H1 antihistaminika, bioloških lekova.
   Redovna primena emolijenasa smanjuje suvoću kože, redukuje osećaj svraba, poboljšava barijernu funkciju kože i produžava periode remisija. Prisustvo humektanata, poput uree i glicerola, u preparatima za negu povećava sadržaj vode u gornjim slojevima epiderma. Na drugoj strani, okluzivna sredstva, poput vazelina, formiraju površinski sloj koji sprečava gubitak vode i na taj način sprečavaju epidermalnu dehidrataciju. Najjnovije formulacije emolijenasa sadrže aktivne komponente koje specifično restituišu oštećenu epidermalnu barijeru ili utiču na njen bakterijski sastav (bakterijski lizati Aquaphilus dolomiae ili Vitreoscilla filiformis). Posebno treba izdvojiti formulacije obogaćene ceramidima, koje su prikazale bolje rezultate u lečenju AD u poređenju sa drugim proizvodima, Značajno je posebno naglasiti da se kod pacijenata sa AD  isključivo preporučuje primena proizvoda bez dodataka mirisa i konzervanasa, koji su poznati kao čest uzrok kontaktnih alergijskih reakcija. Od značaja je da se šire stručna zajednica upozna sa osnovnim principima lečenja atopijskog dermatitisa, komorbiditetima i svim merama koje su neophodne radi poboljšanja kvaliteta života pacijenata i članova porodica obolelih od atopijskog dermatitisa.
   Ovaj program kontinuirane edukacije namenjen je lekarima i farmaceutima, ali može biti koristan i drugim kategorijama zdravstvenih radnika (farmaceutski tehničari, medicinske sestre).
  • Obavezna literatura: 1. Doc.dr Svetlana Popadić "Atopijski dermatitis", prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. Wollenberg  A, Oranje A, Deleuran M et al. ETFAD/EADV Eczema task force 2015 Position paper on diagnosis and treatment of atopic dermatitis in adult and paediatric patients. JEADV, 2016; 1-19; 2. Leshem YA, Chalmers J, Apfelbacher C, Furue M, Gerbens LA et al. Harmonising Outcome Measures for Eczema (HOME) initiative. Measuring atopic eczema symptoms in clinical practice: The First Consensus Statement from the Harmonising Outcome Measures for Eczema in Clinical Practice Initiative. J Am Acad Dermatol, 2020; 3. Niculescu L, Rothenberger C, Pinarci M, Peric J, Alharbi R, Wollenberg A new perspectives in the treatment of atopic dermatitis in the pediatric population. Pediat Aller Imm Pul, 2016; 29(4): 189-95; 4. Saeki H, Nakahara T, Tanaka A, Kabashima K, Sugaya M, Murota H, et al. Clinical Practice Guidelines for the Management of Atopic Dermatitis 2016 J Dermatol, 2016; 43(10): 1117-45; 5. Popadić S, Gajić-Veljić M, Prćić S, Mijušković Ž, Jovanović D, Kandolf-Sekulović L et al. National Guidelines for the Treatment of Atopic Dermatitis. Serbian Journal of Dermatology and Venereology, 2016; 8(3): 129-53.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-116/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-116/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-116/21

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      135Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Doc.dr Svetlana Popadić "Atopijski dermatitis", prezentacija predavanja. Datoteka
      4.9MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Lečenje i nega atopijskog dermatitisa kod dece i odraslih - Savremeni pristup
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.