Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-126/21

  BROJ ODLUKE 153-01-00071/2021-01

  Cilj programa je: Upoznavanje korisnika sa tumorima kože lica i vrata. Razumevanje važnosti ranog otkrivanja tumora kože lica i vrata. Sticanje znanja o metodama lečenja tumora kože lica i vrata. Sticanje uvida u prognozu tumora kože lica i vrata. Osposobljavanje korisnika za adekvatnu edukaciju pacijenata u vezi sa tumorima kože lica i vrata.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Milan Knežević
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rentgen tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-126/21
  • Broj odluke: 153-01-00071/2021-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 1. mart 2021.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Rak koji se javlja na koži glave i vrata je čest tip raka u Evropi i u svetu. U Srbiji, od ove vrste raka oboli više od 1.000 osoba godišnje. Maligniteti ovog tipa se najčešće razvijaju u koži lica, skalpa i vrata. Karcinomi kože, kao i glave i vrata se regionalno šire u vratne limfne čvorove . To je prvi znak bolesti uz pojavu grizlice na zahvaćenoj koži, kada se rak najčešće dijagnostikuje. Pojava i razvoj karcinoma kože lica i vrata snažno je povezana s određenim faktorima rizika, kao sto su pušenje, prekomerna konzumacija alkohola, povećana ekspozicija ultraljubičastom zračenju, zatim uticaju određenih hemijskih agensa koji se koriste u industriji, kao i sa delovanjem pojedinih tipova virusa (humani papiloma virusi). Osobe pod uticajem pomenutih faktora rizika imaju znatno veći rizik za razvoj karcinoma u području glave i vrata. Simptomi i znakovi tumora glave i vrata su:  grizlica ili čvorić na koži lica, vrata i skalpa, zatim pojava čvorova na vratu, gubitak na težini,bol koji može da iradira ka uvu, poremećaj senzibiliteta dela lica, pojava atipičnih crvenih ili belih mrlja u ustima,
rane na koži glave i vrata. Za osobe koje imaju navedene znakove i simptome preporučuju se specijalistički pregledi glave i vrata, jer pomenuti simptomi mogu biti indikativni za pojavu karcinoma. Kožni tumori su biološki agresivni. Ukoliko se tumori otkriju u ranoj fazi, stope izlečenja (preživljavanja) su visoke. Uobičajeno je lečenje hirurškom intervencijom. U određenim slučajevima terapija zračenjem ima važnu ulogu. Lečenje citostaticime (hemioterapija) se ređe primenjuje.
   Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije namenjen je zdravstvenim radnicima - lekarima koji rade u oblasti opšte medicine, medicine rada, opšte hirurgije, maksilofacijalne hirurgije, plastične, rekonstruktivne i estetske hiirurgije, otorinolaringologije, oralne hirurgije, internističke onkologije, radiologije, patologije, stomatolozima, medicinskim / stomatološkim sestrama, laborantima koji rade u patohistološkim laboratorijama i rentgen tehničarima.
   Program ima za cilj da obezbedi sticanje relevantnih znanja i obezbedi razvoj stavova o važnosti ranog otkrivanja tumora kože lica i vrata. U fokusu programa su: definicije i klasifikacije tumora kože lica i vrata, TNM klasifikaciju, staging tumora, vrste lečenja (hirurško, citostatsko i zračno), ishod koji se može očekivati i preživljavanje obolelih, prognozu tumora kože lica i vrata. Korisnici programa će se takođe osposobiti za adekvatnu komunikaciju i edukaciju pacijenata u vezi predmetom programa.
   Program se realizuje u formi elektronskskog testa, koji sadrži 50 pitanja sa 3 do 5 odgovora od kojih je samo jedan tačan (multiple choice questionnaire). Na svaki tačan ili netačan odgovor korisnik će dobiti povratnu informaciju i stručno objašnjenje zašto je odgovor tačan ili netačan. Na ovaj način stvorene su pretpostavke da korisnik uči efikasnije, čak i na sopstvenim greškama. Elektronski test tako postaje sredstvo za sticanje, a ne samo za proveru znanja  korisnika.
  • Obavezna literatura: 1. Knežević M. Part I. General considerations in management of patients with head and neck tumors. In: Head and Neck Surgery. Knežević M Ed. Las Palmas: South European Union for Combating Cancer Head and Neck Oncologic Society, 2016. Available at: www.seucc.com; 2. Knežević M. Part VIII. Tumors of the skin. In: Head and Neck Surgery. Knežević M Ed. Las Palmas: South European Union for Combating Cancer Head and Neck Oncologic Society, 2016. Available at: www.seucc.com
  • Dopunska literatura: 1. Aslam AM, Patel AN. Facial cutaneous squamous cell carcinoma. BMJ, 2016. 352: i1513; 2.  Hajdenberg J. In high-risk patients, oral nicotinamide reduced number of new nonmelanoma skin cancers during treatment. Ann Intern Med, 2016. 164(4): JC18; 3. Abreu L, Kruger E, Tennant M. Lip cancer in Western Australia, 1988-2012: a 25-year retrospective epidemiological study. Aust Dent J 2014; 54: 130-5.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-126/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-126/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-126/21

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      118.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Knežević M. Part I. General considerations in management of patients with head and neck tumors. In: Head and Neck Surgery. Knežević M Ed. Las Palmas: South European Union for Combating Cancer Head and Neck Oncologic Society, 2016. Datoteka
      153.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 2. Knežević M. Part VIII. Tumors of the skin. In: Head and Neck Surgery. Knežević M Ed. Las Palmas: South European Union for Combating Cancer Head and Neck Oncologic Society, 2016. Available at: www.seucc.com Datoteka
      140.5Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.